Державний Університет Телекомунікацій

Бібліотека

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Образование в системе философских ценностей: монография.
Автор:
О.П. Пунченко, Н.О. Пунченко
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.64 Мб
Тип документу:
Книга
В монографии представлена концептуальная версия исследования образования как предмета философской рефлексии. Логико-методологические, эпистемологические и аксиологические ценности образования обоснованы с позиций принципов, законов и категорий диалектики, что отличает данную теоретическую конструкцию от педагогических и психологических подходов к исследованию образования. Образование в работе представлено как ценностно-смысловая сфера социальной реальности, содержанием которой является теоретическое структурирование транслируемой информации, распредмечивание ее и внедрение в сознание индивида и социума. Вскрыта сущность философско-культурологического мировоззрения, объяснена сущность седиментации в образовании. Для специалистов в области исследования образования – философов, педагогов, психологов, лингвистов, аспирантов, студентов гуманитарных специальностей, а также для всех, кто интересуется проблемами образования.
Логика: учебное пособие. Модуль 1.
Автор:
Павлова О.С.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
898 Кб
Тип документу:
Книга
В целом данное учебное пособие призвано способствовать формированию логически правильного мышления и культуры речи у специалистов социогуманитарного профиля.
Знакомимся с Украиной: методическое пособие по русскому языку для иностранных учащихся подготовительного отделения.
Автор:
В.Е. Пилипенко, Л.А. Сокольницкая, О.Н. Шкапова
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
161 Кб
Тип документу:
Книга
Методическое пособие знакомит с историей и культурой Украины. Система заданий и упражнений к текстам помогает быстрее и лучше понять содержание каждого текста, а также способствует увеличению словарного запаса у иностранных учащихся. Пособие рассчитано на иностранных учащихся подготовительного отделения, а также может быть использовано для работы со студентами-иностранцами на первых курсах вузов.
The bases of Philosophy: the tutorial.
Автор:
Pavitskaya S.U.
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
586 Кб
Тип документу:
Книга
У посібнику викладено матеріал до вивчення курсу, який поділений на змістові модулі; окреслено тематику лекційних та семінарських занять; викладено текст повного курсу лекцій з визначенням контрольних питань; надані питання для практичних занять, для самоперевірки та питання до іспитів, запропоновано перелік тем для написання рефератів та літературу для більш поглибленого вивчення курсу; надано критерії перевірки знань та вмінь студентів, які повинен здобути студент наприкінці оволодіння курсом.
Методическое пособие по изучению курса «Этика и эстетика».
Автор:
З.В. Балабаева, И.Л. Василенко
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
193 Кб
Тип документу:
Книга
Методическое пособие по изучению курса «Этика и эстетика» предназначено для студентов специальностей УГАС им. А.С. Попова, оно призвано восполнить отсутствие учебника по данному курсу.
Розробка методики виконання опосередкованих вимірювань та оцінювання похибок. Дослідження коефіцієнтів амплітуди та форми: методичні вказівки та індивідуальні завдання з курсу "Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація".
Автор:
В.Л. Серебрін, М.Т. Козаченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
676 Кб
Тип документу:
Книга
Індивідуальні завдання спрямовано на активізацію пізнавальної діяльності студента, формування практичних навичок і умінь, зв'язаних з розробкою методик виконання вимірювань, оцінюванням похибки вимірювань і вірогідності вимірювального контролю, із поліпшенням метрологічного забезпечення галузі, впровадженням технічних регламентів, міжнародних стандартів і рекомендацій, сертифікацією елементів мереж і продукції зв'язку, упровадженням нових випробувальних центрів і лабораторій з підтвердженням відповідності. Усе це спрямовано на сприяння реформуванню та подальшому розвитку національної економіки, захисту прав споживача (зокрема, прав споживачів продукції зв'язку), підтримку інтересів національних виробників продукції й операторів зв'язку України.
Оцінка невизначеності результатів вимірювання фізичних величин: методичні вказівки до лабораторної роботи № 8. Частина 2. Модуль 2. “Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю”.
Автор:
Козаченко М.Т., Зіангірова Л.Т., Солодка В.І., Жмурко Ю.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
809 Кб
Тип документу:
Книга
У методичних вказівках до лабораторної роботи та індивідуального завдання розглянуто основні типи невизначеності результатів вимірювання фізичних величин, методику оцінки невизначеності за типом А та за типом В. Показано основні поняття невизначеності, види невизначеності, типи невизначеності. Розглянута оцінка невизначеності результатів вимірювання фізичних величин при прямих та косвених вимірюваннях.
Електроматеріали: навчальний посібник для самостійної роботи студентів 1-го курсу. Частина 2.
Автор:
Т.С. Вольська, Л.Т. Никитенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.89 Мб
Тип документу:
Книга
Основна увага в навчальному посібнику приділяється викладанню питан, пов'язаних з вивченням властивостей і залежностей параметрів речовин від умов їх експлуатації у галузі зв'язку та інформаційних технологій, а також вивченню фундаментальних відомостей об електротехнічних матеріалах, які в майбутньому можуть бути використані фахівцями за умовами вибору оптимальних виробничих процесів. Посібник призначений для самостійної роботи студентів першого курсу електротехнічних і технічних вищих навчальних закладів.
Електроматеріали: навчальний посібник для самостійної роботи студентів 1-го курсу. Частина 1.
Автор:
Т.С. Вольська, Л.Т. Никитенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.37 Мб
Тип документу:
Книга
Основна увага в навчальному посібнику приділяється викладанню питань, пов'язаних з вивченням властивостей і залежностей параметрів речовин від умов їх експлуатації у галузі зв'язку та інформаційних технологій, а також вивченню фундаментальних відомостей об електротехнічних матеріалах, які в майбутньому можуть бути використані фахівцями за умовами вибору оптимальних виробничих процесів. Посібник призначений для самостійної роботи студентів першого курсу електротехнічних і технічних вищих навчальних закладів.
Дослідження метрологічних характеристик електроннолічильного частотоміра: методичний посібник до лабораторної роботи № 6.
Автор:
М.Т. Козаченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
132 Кб
Тип документу:
Книга
В лабораторній роботі №6 по курсу Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація розглядаються цифрові частоміри, які виконані на схемах з жорскою логікою. Аналізуються основні характеристики та режими роботи, що дозволяють мінімізувати похибки вимірювань. Наведені приклади рішення задач за оцінкою характеристик результатів вимірювань при різноманітних режимах роботи.

Навігація


Переглядів: 268 876
^