Державний Університет Телекомунікацій

Бібліотека

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Management: summary lectures for technical elite groups.
Автор:
E. Borisevich, L. Zhykovskaya, E. Strelchyk
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
3.85 Мб
Тип документу:
Книга
Викладаються теоретичні основи менеджменту з обґрунтуванням їхнього використання в сфері інформаційних технологій. Розглядаються типи організацій по наданню послуг зв'язку й процеси управління організаціями. Наведено різні види структур управління організаціями, функції менеджменту й системний підхід у прийнятті управлінських рішень. У конспекту лекцій також розглядаються послуги інформаційних мереж і платформи їх надання, розкритий зміст процесів управління якістю послуг в умовах дії сучасних стандартів ISO та за допомогою відповідних CRM-систем.
Economic factors investigation influence on communication service demand: мethodical instructions for laboratory works.
Автор:
E. Borisevich, L. Zhykovskaya, E. Strelchyk
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
442 Кб
Тип документу:
Книга
The methodical instructions consists exercises for implementation the cycle of laboratory works in tasks, which can be appeared to managers at strategic, operation planning and marketing decision-making on telecoms operator department, internet provider or telecommunication agency.
Чотиримовний словник термінів та визначень основних понять поштового зв’язку: навчальний посібник.
Автор:
Л.О. Ящук, І.Л. Давидчук-Мандажи, Ю.О. Парамонов, Л.В. Тарасенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
661 Кб
Тип документу:
Книга
Терміни та визначення основних понять поштового зв’язку наведені українською, російською (Ru), англійською (En), французькою (Fr) мовами, що відповідає вимогам підготовки українських та іноземних студентів, а також потребам науковців і виробничників у галузі поштового зв’язку.
Ремонтна складність обладнання поштового зв’язку: методичне керівництво до виконання лабораторної роботи
Автор:
В.М. Бойчук, В.М. Макодзеб
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
88 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Розглянуто методи оцінки ремонтної складності обладнання та питання застосування засобів обчислювальної техніки. Звернуто увагу на визначення загального об'єму робіт з поточного і капітального ремонтів обладнання поштового зв'язку.
Проектування перевезень пошти за магістральними маршрутами
Автор:
В.Г. Боровик
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
375 Кб
Тип документу:
Посібник
Розглянуто оптимізацію плану перевезень поштових відправлень по критерію мінімуму витрат на транзитних вузлах. На прикладі поштової мережі, що складається з дев'яти вузлів, розташованих в чотирьох областях України, складено вхідні рівняння для рішення задачі симплексним засобом, як транспортної. Наведено результати рішення задачі на ЕОМ. Виконано аналіз цих результатів, а також аналіз доцільності системи перевезень з головним вузлом у ролі транзитного. Показано умови, за яких може бути використана така система.
Приймання та вручення внутрішніх поштових відправлень
Автор:
Д.Г. Ларін
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
570 Кб
Тип документу:
Посібник
Розглянуто питання організації технологісних процесів приймання та вручення внутрішніх поштових відправлень, вказано необхідні операції по кожному з технологічних процесів.
Оптимізація систем сортування поштових відправлень
Автор:
О.Є. Пляцек
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
266 Кб
Тип документу:
Посібник
Розглянуто питання мінімізації часу розпізнавання поштових індексів за рахунок розпаралелювання обчислень. Наведено приклад реалізації паралельної обробки поштового ярлика на посилках. Розраховано на студентів старших курсів для виконання комплексних завдань, курсових та випускних робіт з дисциплін поштового циклу.
Оптимізація сортування поштових одиниць: методи, моделі, алгоритми
Автор:
Ящук Л.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.27 Мб
Тип документу:
Книга
Наведено сучасні уявлення про сортування поштових одиниць. Викладено методи, моделі й алгоритми організації та оптимізації різних видів сортування поштових одиниць, зокрема, виділення напрямів, групування напрямів, багатоетапного, багатопрограмного, маршрутного, а також сортування періодичних видань у газетно-журнальних експедиціях. Проаналізовано передумови впровадження автоматизованого сортування письмової кореспонденції – концентрації потоків письмової кореспонденції в сортувальних центрах, забезпечення виконання установлених нормативних строків пересилання письмової кореспонденції, еко-номічної доцільності переходу від ручного до автоматизованого сортування письмової кореспонденції.
Оптимiзацiя технологiчних процесiв оброблення поштових контейнерів
Автор:
В.Г. Боровик
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
116 Кб
Тип документу:
Посібник
Сформульовані показники ефективності технологічного процесу оброблення поштових контейнерів. Окреме значення має коефіцієнт використання устаткування. Підвищення цього коефіцієнта досягається вибором варіанта організації технологічного процесу шляхом проведення моделювання на ЕОМ. Формулюються різні дисципліни обміну контейнерами з використанням кран-балки та ліфта. Складена імітаційна модель з обліком випадковості надходження автомобілів з контейнерами та аналізується коефіцієнт використання устаткування.
Методичні аспекти архітектурного проектування інформаційних технологій поштового зв’язку
Автор:
Сімонова Н.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
507 Кб
Тип документу:
Посібник
У першій частині навчального посібника розглянуті аспекти архітектурного проектування інформаційних технологій, які треба враховувати при виконанні курсового проекту. У другій частині проаналізовані технології надання послуги гібридної пошти, розглянуто матеріальні та інформаційні потоки даної послуги, структуру інформаційних обмінів. Розроблені базова та пропонована схема реалізації пересилання електронного повідомлення. Аналіз розвитку послуги на міжнародному ринку надає досить чітку картину перспектив, які відкриває ця послуга для УДППЗ „Укрпошта”.

Навігація


Переглядів: 269 072
^