Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Менеджменту

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Менеджмент
Автор:
Діденко В.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
7.27 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику систематизовано розглядається як в теоретичному, такі в практичному плані сутність ключових понять, категорій менеджменту, основні теорії лідерства, впливу, влади, стилю управління, стратегіїпланування, прийняття рішень, формування колективу, особливості впровадження змін, впливу на неформальні групи, здійснення управлінського контролю, визначення ефективності управління. Підручник допоможе підготувати лекційний матеріал при викладанні курсу „Менеджмент”,може слугувати унаочненням при проведенні семінарських занять, надасть допомогу при самоосвіті з питань менеджменту, при підвищеннікваліфікації фахівців. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів України, викладачів,менеджерів-практиків, всіх, хто цікавиться питаннями менеджменту.
Основи менеджменту
Автор:
Шатун В.Т.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.05 Мб
Тип документу:
Посібник
Системно висвітлені універсальні функції менеджменту, надана характеристика основних організаційних структур управління, всебічно, аргументовано і переконливо викладені вимоги до особистості сучасного керівника. Приділено чимало уваги таким актуальним управлінським проблемам, як управління конфліктами, техніка контактів керівника з підлеглими, особливості жіночої психології і жіночого стилю керівництва, інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах конкуренції.
Проблема понятийной базы методологи процессного менеджмента
Автор:
С.В. Тупкало, В.Н. Тупкало
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
619 Кб
Тип документу:
Стаття
В статье приводяться результаты критического анализа существующихтрактовок системообразующих понятий методологи процессного менеджмента.Предлагается и обосновывается авторская система понятий, апробированная напрактике выполнения консалтингових проектов.
Методика решения задачи управления на основе оценки роста стоимости компании
Автор:
С.В. Тупкало, В.Н. Тупкало
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
702 Кб
Тип документу:
Стаття
В статье рассматривается управленческий аспект оценки и увеличения стоимостикомпании. Рост стоимости компании является как индикатором ее успешнойдеятельности и роста активов ее владельцев, так и одним из условий ее инвестиционнойпривлекательности. При прочих равных условиях большую инвестиционнуюпривлекательность имеет та компания, которая обеспечивает более высокие темпыроста своей стоимости.
Introductory Econometrics for Finance
Автор:
Chris Brooks
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
6.04 Мб
Тип документу:
Підручник
This bestselling and thoroughly classroom-tested textbook is a complete resource for finance students. A comprehensive and illustrated discussion of the most common empirical approaches in finance prepares students for using econometrics in practice, while detailed case studies help them understand how the techniques are used in relevant financial contexts. Worked examples from the latest version of the popular statistical software EViews guide students to implement their own models and interpret results. Learning outcomes, key concepts and end-of-chapter review questions (with full solutions online) highlight the main chapter takeaways and allow students to self-assess their understanding. Building on the successful data- and problem-driven approach of previous editions, this third edition has been updated with new data, extensive examples and additional introductory material on mathematics, making the book more accessible to students encountering econometrics for the first time. A companion website, with numerous student and instructor resources, completes the learning package.

Бібліотека


Переглядів: 6 671
^