Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Додатковий набір 2019

Опанування інноваційної програми з публічного управління: нові професійні перспективи й можливості тільки нашим студентам!

Освітньо-професійна програма спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» в університеті телекомунікацій передбачає підготовку управлінця, здатного професійно реалізуватись не тільки на державній службі, а й стати неоціненно важливим спеціалістом у бізнесі. Ми вже підкреслювали, що програма університету телекомунікацій відрізняється з-поміж інших, що існують в Україні. Компетенції, якими сьогодні оволодівають наші студенти, з одного боку, є у великому дефіциті на ринку праці, з іншого – найзатребуванішими. Дефіцит пояснюється тим, що підготовка управлінця для бізнеса лежить переважно у системі освіти із домінуванням економічної складової. В той час, як бізнес-середовищу не бракує економічних фахівців. Їх, за даними Міністерства статистики України, Міністерства освіти і науки України та інших органів державного управління, які проводять потужну аналітичну роботу з кількісного та якісного моніторингу ринку праці України, вже більш ніж достатньо. Отже, бізнесу не бракне економічних знань чи знань організаційного-управлінського рівня. Зараз бізнес самотужки «вирощує» кадри для власного регіонального розвитку. Але, нажаль, шляхом «проб і помилок». В класичному розумінні, подібної потужної вищої освіти досі ще не склалося. Є освіта, яка базується на економічних компетенціях регіонального розвитку бізнесу, але цього вкрай недостатньо самому бізнесу. Саме наша програма вперше в освітньому просторі країни, виходить із розв’язанням цього питання та може надати фахівця, що широко та глибинно підготовлений для роботи з розвитку бізнесу. І тут підготовка йде у напрямах не тільки з економічного боку, а й з боку соціального (розуміння соціальних явищ, що впливають на бізнес та управління ними) та політичного (управління бізнесом з одного боку, в контексті впливів на нього всіх політичних процесів в країні та використання їх для максимізації своїх вигід. З іншого -  розробка, впровадження та моніторинговий аналіз внутрішньокорпоративних політичних векторів із врахуванням політичних впливів і особливостей функціонування бізнесу в різних країнах світу)

Саме для цього наші студенти, з першого курсу опановують дисципліни, що дають їм можливість зрозуміти і навчитися відповідним бізнес-компетенціям.

Інноваційний зміст навчання, закладений у наші програми, потребує і інноваційних підходів до організації навчального процесу для максимального наближення наших студентів до практичної діяльності. Саме одним з таких шляхів є зустрічі з практиками та екскурсії, як форми практичного введення у фахову галузь знань.

І саме для введення наших студентів у світ макромасштабних бізнес-процесів країни, була організована екскурсія у Торгово-промислову палату України. Але треба наголосити, що наші студенти вже опанували серйозні блоки бізнес-знань в аудиторіях університету та відвідували на протязі навчання бізнес-виставки з відповідних тематик.  

Екскурсія Торгово-промисловою палатою розпочалась із знайомства з керівництвом. Віце-президент ТПП – Валерій Володимирович Король зробив цікаву презентацію для студентів про історію виникнення,  мету і основні завданнями діяльності ТПП.

«Місія ТПП, – як зазначив Валерій Володимирович, – допомагати українським підприємцям відкривати шляхи на світові ринки, використовуючи свій авторитет в якості офіційної організації з представництва бізнесу. А головне завдання полягає в тому, щоб як найефективніше сприяти розвитку вітчизняної економіки, перш за все через розвиток бізнесу, налагоджувати і розвивати прямі зв’язки з зарубіжними партнерами, взаємовигідну співпрацю між підприємствами різних форм власності в галузях економіки, науки і торгівлі, а також допомагати підприємствам дотримуватись стандартів якості, стандартів у сфері охорони навколишнього середовища і технічних стандартів».

Екскурсія продовжилася ознайомленням з діяльністю підрозділів ТПП та територіальних ТПП в Україні, а також представленням масштабу міжнародної співпраці.

Заступник директора Дирекції з питань зовнішньоекономічної діяльності - Романенко Євген Олександрович розповів про специфіку діяльності його підрозділу і про свій особистий професійний досвід, порадивши приходити на стажування і розвивати необхідні в сучасному світі професійні уміння і навички.

Пропонувалась можливість стажування наших студентів в ТПП.

Студенти ставили питання віце-президенту та керівнику підрозділу про роль ТПП у реалізації економічної політики держави.

Завдяки екскурсії до ТПП студенти побачили можливість власної професійної реалізації в цій організації, зрозуміли сучасні професійні вимоги.


Фотографії

Оцініть новину:
29

Читайте також

Урочистапосвята у студенти Державного університету телекомунікацій відбудеться 2 вересня о 7:30 біля центрального входу до Університету. Запрошу..
Для вступу на 1-й курс: (заочна форма навчання) На основі повної загальної середньої освіти; Прийом здійснюється для абітурієнтів, які всту..

Ключові слова


Переглядів: 506
^