Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Інноваційний підхід до якісного навчання на кафедрі УІКБ - в дії

З метою задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації, які не тільки мають теоретичні знання, а й мають практичні навички, на кафедрі "Управління інформаційною та кібернетичною безпекою" створена і постійно вдосконалюється лабораторна база, інтегрована в загальну лабораторну мережу Навчально-наукового інституту захисту інформації, тим самим забезпечується ефективне проведення практичних занять і формування професійних компетенцій по спеціальності "125 Кібербезпека", спеціалізації "Управління інформаційною та кібернетичною безпекою".

Цьому сприяє не тільки обладнання лабораторій, а й оновлені навчально-методичні матеріали, спрямовані на вивчення основ побудови сучасних систем управління інформаційною безпекою, на проведення наукових досліджень і їх вдосконалення.

Майбутні фахівці повинні бути здатні здійснювати апробацію та практичне впровадження наукових результатів досліджень і володіти інноваційним способом мислення, що відповідає потребам сучасного ринку праці та вимогам роботодавців.

Під керівництвом завідувача кафедри кандидата технічних наук, доцента Курченка О.А. була виконана аспірантом Терещенко О.І. дисертаційна робота на тему: «Інформаційні технології забезпечення якості продукції на етапі проектування при процесному підході до менеджменту якості підприємств».

Основні результати наукового дослідження були відзначені 18 квітня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.861.05 при Державному університеті телекомунікацій:

  • основи побудови та застосування інформаційних технологій забезпечення якості фармацевтичної продукції на етапі проектування (у вигляді конвергентної концепції ...);
  • метод робастного проектування процесу фармацевтичного виробництва
  • (заснований на використанні багатовимірної чебишовських інтерполяції функції якості процесу виробництва на значеннях критичних параметрів виробництва);
  • інформаційні технології об'єктно-орієнтованого багатовимірного статистичного аналізу даних тимчасових критичних атрибутів якості процесу фармацевтичного виробництва (спільно з факторизацією кластеризованих даних);
  • методика побудови корпоративної інтегрованої інформаційної системи підприємства комплексного використання (в основі-модель «спосіб отримання і обміну даними про об'єкти із застосуванням ERP-логіки»).

Отримані наукові результати виконаних досліджень є пратичним внеском в розвиток інформаційних технологій для аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей об'єктів і процесів, що автоматизуються.

Практична спрямованість розроблених методів та інформаційних технологій підтверджена актами реалізації науково-виробничих компаній Data Management Med-High-Tech GmbH (Wiesbaden, Germany), «Екомет» (м.Харків, Україна) і медичного центру «Полімед» (м.Харків, Україна ).

Запропоновані методи проектування і дослідження впливу факторів на параметри процесу виробництва використані в науково-дослідніцких роботах кафедри: «Конкурентна розвідка як складова забезпечення інформаційної безпеки підприємства» і «Проведення аудиту інформаційної безпеки підприємства» (договірна).

Результати роботи впроваджені в навчальний процес Державного університету телекомунікацій - в дисципліни: "Системи управління інформаційною безпекою" і "Аудит інформаційної безпеки".


Фотографії

Оцініть новину:
8

Читайте також

Студенти 1 курсу, що вчаться за освітніми програмами «Документознавство та інформаційна діяльність» й «Інформаційна аналітика та зв&..
Спеціаліст служби підтримки користувачів Ми будемо раді бачити Тебе в своїй команді, якщо: Тобі подобається розбиратися, чому не працює улюблен..
Шановні студенти! 23 травня 2019 року відбудутьсявибориГолови Студентської ради Навчально-наукового інституту Інформаційних технологій. Виборча ..

Ключові слова


Переглядів: 175
^