Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Науковці ДУТ представляють свої наукові розробки з ексклюзивної інноваційної програми спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» світовій науковій спільноті. У випускників ДУТ велике майбутнє!

В контексті START UP з міжнародних ділових комунікацій кафедри публічного управління та адміністрування «ДІЛОВА ОСВІТА МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ», який оголошений кафедрою у Офіційному повідомленні випускаючої кафедри від 22.04.2018 та інформаційному повідомленні "START UP кафедри публічного управління та адміністрування: ДІЛОВА ОСВІТА МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ!" від 17.06.2018 за 2018/2019 навчальний рік науково-педагогічним колективом була проведена велика робота з цього напряму. Робота кафедри проводилась у трьох напрямах:

  • науковій,
  • методичній,
  • навчальній.

Щодо методичних та навчальних новацій ми постійно інформували у своїх інформаційних повідомленнях. Насичення навчального процесу сучасними управлінськими  компетенціями, що є актуальними як у вітчизняному професійному середовищі, так і за кордоном супроводжуються відповідними методичними розробками. Однак, і одні, й інші неможливі без попередніх наукових досліджень та розробок. Саме вони і є основою всіх інноваційних процесів в освіті з публічного управління та адміністрування університету телекомунікацій.

Науковці кафедри, розробивши і впровадивши свою авторську програму зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», підійшли до етапу отримання конкретних інноваційних наукових результатів. Фактично, університет телекомунікацій став першим закладом вищої освіти, який впровадив інноваційну програму підготовки абсолютно нових фахівців для багатоваріативних систем управління.

Результати нашої наукової роботи над створенням інноваційної  спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» впродовж навчального року висвітлювалися членами випускаючої кафедри у різних науково-професійних зібраннях, міжнародних науково-практичних конференціях, професійних міжнародних Конгресах тощо.

Першою серйозною заявою на міжнародному рівні про інноваційні розробки кафедри публічного управління та адміністрування зі спеціальності 281 стала участь із офіційною доповіддю на ХІІ Конгресі Української Асоціації Європейських Студій «Виклики викладання і дослідження європейських студій в контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом».

З подальшими науковими розробками та результатами впроваджень інноваційної програми спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» в університеті телекомунікацій науково-педагогічні працівники кафедри виступали на міжнародних науково-практичних конференціях Великобританії, Чехії, Польщі, Болгарії та ін. За результатами проведених конференцій були опубліковані у відповідних країнах наукові статті:

№ з/п

Автори

Назва опублікованої статті

Країна проведення міжнародної науково-практичної конференції

  1.  

Михальська В.В., Лук’янов О.П., Єжеєв М.Ф.

Компетентісні складові спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»: досвід наукових розробок університету телекомунікацій

Великобританія, 2019

  1.  

Михальська В.В., Лук’янов О.П., Єжеєв М.Ф.

Особливості спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» на ринку освітніх послуг України: наукова практика і досвід університету телекомунікацій

Польща, 2019

  1.  

Михальська В.В., Лук’янов О.П., Єжеєв М.Ф.

Основні вектори змісту підготовки фахівців за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» у відповідності до реформ у державному управлінні України.

Болгарія, 2019

  1.  

Михальська В.В., Лук’янов О.П., Єжеєв М.Ф.

Проблематика формування і виконання освітньо-професійних програм зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»: науково-практичний аспект.

Чехія, 2019

  1.  

Михальська В.В., Лук’янов О.П., Єжеєв М.Ф.

Психолого-соціальне дослідження сегменту попиту на освітні послуги зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»: науково-практичний аспект.

Sheffield, S.Yorkshire, England, 2019

 

 
 

23-24 квітня 2019 року професор кафедри публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій, доктор наук з державного управління Андреєв Сергій Олександрович взяв участь у міжнародній науковій конференції “Дні науки філософського факультету-2019”, яка відбулась у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

Делегацію Державного університету телекомунікацій на пленарному засіданні конференції привітав декан філософського факультету КНУ ім. Т. Шевченка, академік НАН України, проф. Конверський Анатолій Євгенович.

Професор Андреєв С. О. презентував на конференції англомовну доповідь – “On the need to strengthen the state-administrative component in the training of specialists in specialty “Public Administration and management” (“Про необхідність підсилення державно-управлінської складової у підготовці у підготовці фахівців спеціальності “Публічне управління та адміністрування”), в якій, зокрема, зосередив увагу на інноваційних підходах, які впроваджує кафедра публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій у процес професійного навчання фахівців  зазначеної спеціальності.

Ідеї та пропозиції автора доповіді викликали жвавий інтерес та активне обговорення учасників науково-комунікативного заходу. Андреєв С.О. був нагороджений грамотою за кращу доповідь на Міжнародній науковій конференції.

Така масштабна професійна наукова робота кафедри публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій у розбудові спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», у створенні й просуванні своєї інноваційної освітньо-професійної програми спеціальності на міжнародному рівні, забезпечить випускникам нашої спеціальності довіру світової науково-професійної спільноти до диплому ДУТ!

Оцініть новину:
45

Читайте також

Сучасні технології розвиваються дуже стрімко. Щоб надавати студентам актуальні знання, викладачам самим необхідно постійно вчитися і не тільки з книжо..
Щоп’ятниці в Державному університеті телекомунікацій відбуваються Дні відкритих дверей, на які запрошують старшокласників з усіх куточків Україн..
Академічна мобільність є одним із ключових елементів сучасної освіти в Україні. Можливість навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діял..

Ключові слова


Переглядів: 592
^