Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Вступ 2020: До уваги майбутніх студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія»

Відповідно до правил прийому та ліцензованого обсягу на кафедрі Комп’ютерної інженерії є 100 місць для прийому на навчання на 1 курс.
 

Якщо Ви здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста будь-якої спеціальності, запрошуємо Вас на 2 курс, на кафедрі є 48 вакантних місць.
 

Для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста по спорідненій спеціальності, на кафедрі Комп’ютерної інженерії є 33 вакантних місця для прийому на навчання на 3 курс
 

Кафедра Комп’ютерної інженерії готує студентів відповідно до інноваційного змісту навчання, який передбачає, що студентів ми навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.
 

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр – Cisco, NG Serv, Vega Telecom.

Якісно навчаємо студентів не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.
 

Особливості наших інновацій:

 • Перше – підготовка по спеціальності чи спеціалізації починається не з третього, а з першого курсу.
 • Друге – на першому курсі викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та  у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.
 • Третє – для всіх спеціальностей викладаються дисципліни: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямованих на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства.
 • Четверте – посилене вивчення англійської мови протягом усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам 20% занять проводяться англійською мовою. Це дає можливість нашому студенту вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.
 • Пяте  – половина занять проводиться практично.
 • Шосте – по темам кожної дисципліни обов’язково проводиться лекція – як теоретична підготовка і практичні заняття та, при можливості, лабораторні заняття – як практична складова навчання.
 • Сьоме – по кожній темі занять лектор в кінці лекції надає перелік питань для опрацювання студентами при самостійній підготовці до практичних занять і лабораторних занять по темі, викладеній в лекції.
 • Восьме – для забезпечення якості проведення практичних занять на кожній кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.
 • Дев’яте – при підготовці бакалавра розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку – 25% на дисципліни загальної підготовки і 75% на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю.
 • Десяте – на кафедрах, які проводять підготовку за спеціалізацією – 25% на дисципліни загальної підготовки. Дисципліни професійної підготовки розподіляються 37,5%, за спеціальністю, і 37,5% за спеціалізацією.
 • Одинадцяте – вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями  протягом всього терміну підготовки бакалавра.
 • Дванадцяте – проведення практик студентів організовується та проводиться в компаніях-партнерах кафедр.
   

В результаті здійснення інноваційного змісту навчання наш випускник володіє теоретичними знаннями виконання вимог компетенцій роботодавців і практичними уміннями і навиками їх здійснення.
 

Реалізація цієї концептуально нової освітньої моделі забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців, які повною мірою відповідають потребам сучасного ринку праці.

Оцініть новину:
6

Читайте також

Багато університетів задаються питанням – як зацікавити своїх студентів до навчання. Інноваційний зміст, за яким навчаються студенти нашого У..
УВАГА! На кафедрі фізики починає працювати фізичний гурток «Методи розв’язування нестандартних задач з фізики». На заняттях гу..
Наступного тижняна кафедрі енергоефективних технологій починаються навчальні гуртки за тематиками, які не стосуються навчального процесу. Якщо Вам ..

Ключові слова


Переглядів: 857
^