XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Пошуки нової системи підготовки державних управлінців в університеті телекомунікацій: принципово нова парадигма партнерства випускаючої кафедри з органами державної влади

13:32, 15-09-2019

На останньому засіданні кафедри публічного управління та адміністрування серед інших розглядалося питання підвищення ефективності партнерської взаємодії із органами державної влади та установ у сфері публічного управління у спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

Визначено, що вся наявна структура партнерських відносин кафедри, що склалася на сьогодні, цілком і повністю задовольняє головну потребу у практичній підготовці наших студентів і цілком вирізняє наш університет телекомунікацій з-поміж інших навчальних закладів. Так, на кожен блок знань, закладений у освітньо-професійну програму і навчальний план спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» для наших студентів фактично сформована і високоефективно діє практична підготовка, що проводиться в реальному секторі державного (публічного) управління. Таким чином, наші партнери повністю забезпечують у нашому навчальному процесі:

  • сприяння проведенню практичних робіт студентів з професійних дисциплін у професійному середовищі,  
  • написання практичних блоків курсових і дипломних робіт, забезпечуючи реальним аналітичним матеріалом наших студентів та реальним робочим середовищем з державного управління під час написання цих робіт;
  • проведення ознайомчих, виробничих та переддипломних практик на протязі всього циклу навчання;
  • рецензують всі кваліфікаційні роботи (дипломні роботи) наших студентів з позиції оцінки їх реальних компетентностей для практичної діяльності в секторі державного управління України і після експертизи надають свої професійні висновки;
  • приймають безпосередню участь у навчальному процесі як у аудиторній підготовці наших студентів, так і у якості експертів і членів Державної екзаменаційної комісії під час державної атестації наших студентів (під час захисту ними дипломних робіт) і т.ін.

Таким чином, кафедрою повністю забезпечений практико-орієнтований навчальний процес наших студентів.

Крім того, на засіданні кафедри було наголошено і на специфіці саме освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Так, визначено, що практична підготовка наших магістрів за рахунок партнерських взаємодій кафедри, цілком забезпечена професійним середовищем і практичними компетенціями. Однак специфікою підготовки магістрів у вищій школі України (з будь-якої спеціальності) є ще й те, що випускник магістратури має право вести викладацьку діяльність за своїм фахом.  Виокремлюючи особливості освіти з публічного управлінні, на засіданні кафедри наголошувалося, що суттєвою особливістю освіти у секторі державного управління є підготовка кадрів на державній службі. Так, саме наша освіта має надавати нашим студентам ще й ексклюзивні компетенції з освіти для практиків держаної служби. А це вже особливості освіти для дорослих у сфері підвищення кваліфікації державних службовців.

Тому на засіданні кафедри було прийнято рішення про створення нової парадигми партнерства кафедри публічного управління та адміністрування. Так, крім партнерських взаємодій з органами державної влади, що вже складені, кафедрою розпочинається робота над створенням партнерських відносин із установами, що забезпечать практичними компетенціями наших студентів у галузі освіти (підвищення кваліфікації) державних службовців. Для цього кафедрою зараз налагоджуються ділові контакти із Українською школою урядування. Історично - це Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. З 21 лютого 2019 року його реорганізовано в Українську школу урядування (УШУ) із покладанням державних функцій з оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби. Фактично це заклад післядипломної освіти, що належить до сфери управління Національного агентства України з питань державної служби (НАДС). Кафедра вже має партнерську угоду з НАДС. Однак, УШУ є юридично самостійною організацією і забезпечує в автономному режими всі покладені на неї функції у державі. УШУ саме і впроваджує освіту для державних службовців і фактично є головним органом в оцінці їх компетенцій. Саме для цього кафедрою, крім інших фахівців-практиків з органів державної влади, будуть запрошуватись і фахівці з УШУ для покращення компетентісної складової  навчального процесу для всіх наших студентів. У найближчій перспективі перед кафедрою стоїть завдання щодо укладання партнерської угоди з УШУ та введення у науково-педагогічну практику наших магістрів блоку практичних завдань з освіти, що забезпечує УШУ в Україні.

Читайте також
Переглядів: 820