XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вперше в Україні університет телекомунікацій впровадив для бакалаврів багаторічний курс англійської мови рівня фахового міжнародного спілкування в галузі державного управління

16:18, 24-11-2019

Необхідність володіння іноземною мовою у сучасному світі не потребує додаткових підтверджень. Не зважаючи на сферу професійної діяльності та напрям освітньої підготовки, іноземна мова на сьогодні є беззаперечною перевагою освітнього закладу та фахівця, який отримує диплом про вищу освіту та розпочинає свою професійну кар’єру.

Саме тому на кафедрі «Публічного управління та адміністрування» у ДУТ приділяють особливу увагу вивченню теоретичних професійних засад англійською мовою. Перші два роки навчання на бакалавраті студенти опановують англійську мову на рівні В2 (за міжнародною класифікацією). Наступні два роки бакалаврату студенти опановують виключно професійну англійську мову відповідно до свого фаху. І це вперше в Україні впровадив саме ДУТ! Подібна підготовка бакалаврів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», крім університету телекомунікацій, не пропонується жодним іншим закладом вищої освіти!

 

Дисципліна «Міжнародні домінанти публічного управління в контексті євроінтеграції» викладається виключно англійською мовою протягом двох років, починаючи з третього курсу, та складає 600 годин, з яких усі аудиторні заняття є винятково практичними. Вони орієнтованими на розвиток як професійних, так і мовленнєвих компетенцій з фахової англійської мови.

Проведення занять включає у себе ситуаційні та творчі завдання, підготовку та проведення презентацій, написання та представлення перед аудиторією власних професійних розробок та проектів з актуальної проблематики, поглиблення словникового запасу у межах професійних потреб, аналіз друкованих, аудіо- та відеоматеріалів тощо. Також заняття включають у себе й аналітичну складову, що полягає в огляді та аналізі англомовних джерел з професійної тематики та сучасних розробок зарубіжних науковців та практиків, представленні цих розробок та виокремленні пропозиції щодо їхнього впровадження в Україні.

Серед різних форматів вивчення іноземної мови одним з найважливіших є дискусія. Вона сприяє розвитку креативності у пошуку спільних рішень шляхом висловлення власних думок і позицій та досягнення компромісних рішень.

У процесі навчання викладачем пропонується спектр актуальних тем, які підібрані спеціально у межах професійного контексту та з огляду до вимог спеціальності «Публічне управління та адміністрування» для міжнародної діяльності наших випускників.

Індивідуальні проекти, творчі завдання та презентації, які виконуються студентами, стають запорукою набуття нових мовленнєвих та професійних компетенцій, а також запам’ятовуванню нових лексичних одиниць, що в подальшому забезпечить здатність до використання фахової термінології у майбутній професійній діяльності. Презентація проектної або творчої роботи, за допомогою якої студент поступово долає мовний бар’єр і страх перед аудиторією, розвиває навички говоріння.

У контексті розвитку писемності застосовуються завдання з написання есе, при цьому теми надаються як у контексті професійної проблематики, так і орієнтовані на роздуми та/або дискусійні теми, які сприяють проведенню занять у форматі «запитання-відповідь».

У межах курсу проводяться заняття із залученням професіоналів у сфері публічного управління, які діляться власним досвідом використання іноземної мови у своїй професійній діяльності.

Після завершення курсу студенти можуть претендувати на перше високооплачуване робоче місце та якісно конкурувати з професіоналами у галузі публічного управління, маючи беззаперечну перевагу.

Читайте також
Переглядів: 1 466