Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

ІННОВАЦІЙНО – ЗНАЧИТЬ НАУКОВО: участь студентів кафедри документознавства та інформаційної діяльності у Всеукраїнському круглому столі «Проблеми термінології: сучасний стан»

Інноваційний зміст навчання, активно впроваджуваний у Державному університеті телекомунікацій, вимагає не тільки якісно нових підходів до навчально-виховного процесу, а й активізації науково-дослідницької діяльності. Тож цього тижня викладачі та студенти кафедри документознавства та інформаційної діяльності, розширюючи свої наукові горизонти, взяли участь у роботі Всеукраїнського круглого столу «Проблеми термінології: сучасний стан».

На заході було обговорено низку актуальних термінологічних проблем: сучасний стан, перспективи розвитку української термінології; розглянуто питання стандартизації й унормування терміносистем різних галузей знань, функціонування в них власне українських та запозичених термінів і понять.

Особливо жваву дискусію викликали доповіді щодо шляхів поповнення української термінології, доцільності використання іншомовних слів за наявності питомих українських відповідників. Результатом дискусії стала впевненість у тому, що такого типу наукові заходи вкрай необхідні для сучасної наукової спільноти, адже вони стимулюють до наукового пошуку, дають можливість знаходити відповідь на нагальні, ще не вирішені питання.

Не менш дискусійними були і теми, запропоновані до обговорення нашими доповідачами:

  • Термінологія кадрового діловодства: проблемні аспекти (С. Петькун, канд. філос. наук, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності)
  • Документознавча терміносистема: генеза, перспективи розвитку (Л. Стороженко, канд. філол. наук, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності)
  • Проблеми творення документознавчої термінології (Т. Сидоренко, канд. філол. наук, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності)
  • «Офіційний документ» та «службовий документ»: поняттєве розмежування термінів (М. Панасюк, студентка ІІ курсу)
  • Роль термінології у фаховому мовленні документознавця (М. Дубовчук, студентка ІІ курсу)
  • «Інформаційний документ» у терміносистемі документознавства (Д. Несінова, студентка ІІ курсу)
  • Схеми лінгвістичного аналізу тексту документа (О. Гарбузов, студент ІІ курсу)
  • Інформаційна аналітика: генеза та розвиток поняття (А. Плюта Анастасія, студентка ІІ курсу)

Вітаємо наших учасників та сподіваємося на подальші плідні науково-дослідницькі здобутки!


Фотографії

Оцініть новину:
6

Читайте також

Забезпеч своє майбутнє! Поміркуй про можливість свого працевлаштування в усьому світі!!! Колектив Державного університету телекомунікацій наполе..
Інноваційний зміст навчання кафедри української мови Державного університету телекомунікаційзабезпечує навчання іноземного слухача підготовчого відділ..
14 січня 2020 року на кафедрі Управління інформаційною та кібернетичною безпекою відбувся захист магістерських (атестаційних) дипломних робіт студента..

Ключові слова


Переглядів: 310
^