XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вступ 2020: На кафедрі УІКБ відбувся День відкритих дверей в форматі онлайн-конференції Zoom

17:44, 02-06-2020

28 травня 2020 р. на  кафедрі “Управління інформаційною та кібернетичною безпекою”(УІКБ)  відбувся День відкритих дверей. Зустріч з майбутніми абітурієнтами – школярами,  випускниками коледжів і всіма  бажаючими проходила вперше в умовах триваючого карантину - в онлайн та форматі конференції Zoom.

Модератор зустрічі завідувач кафедри - доктор економічних наук, доцент Легомінова Свiтлана Володимирiвна.

Учасники зустрічі викладачі кафедри – доценти Дзюба Тарас Михайлович, Мужанова Тетяна Михайлівна, Рабчун Дмитро Ігорович, Щебланін Юрій Миколайович, Якименко Юрій Михайлович.

В рамках Дня відкритих дверей завідувач кафедри Легомінова С.В. розповіла про переваги навчання в Державному університеті телекомунікацій, розкрила суть «Інноваційного змісту навчання», запровадженого ректором університету В.Б. Толубко, та про особливості підготовки фахівців по спеціальності КІБЕРБЕЗПЕКА (спеціалізації Управління інформаційною та кібернетичною безпекою) щодо “Вступної компанії 2020” та в порівнянні з іншими кафедрами в Навчально-науковому інституті захисту інформації та університету.

Доцент Дзюба Т.М. у своєму виступі розповів про актуальні типові інформаційні загрози, досвід найкращих університетів світу в роботі по забезпеченню захисту від кіберзагроз та впровадження його в навчальний процес кафедри.

Доцент Щебланін Ю.М. повідомив про організацію наукової  діяльності кафедри, яка є складовою системи освіти і спрямована на наукове обґрунтування шляхів вирішення проблем управління інформаційною та кібернетичною безпекою, їх упровадження в навчальний процес в університеті та досягнення високого рівня якості підготовки студентів. Студенти кафедри приймають участь в наукових конференціях з проблематики кафедри, які проводяться в Державному університеті телекомунікацій та інших навчальних закладах.

Участь студентів у навчальній науково-дослідній діяльності кафедри є обов'язковою і охоплює майже всі форми навчальної роботи: написання наукових рефератів; виконання  практичних і контрольних робіт з елементами проблемного пошуку; виконання нетипових завдань дослідницького характеру під час різних видів практики або індивідуальних завдань; розроблення методичних матеріалів із використанням дослідницьких методів (спостереження, анкетування, бесіда, тощо).

Науково-дослідна робота студентів поза навчальним процесом є одним з найважливіших засобів формування висококваліфікованого спеціаліста. Вона передбачає участь у роботі наукових гуртків; участь у виконанні держбюджетних або госпрозрахункових наукових робіт; написання статей, тез, доповідей, інших публікацій.

Доцент Якименко Ю.М. розповів про науково-технічне співробітництво кафедри з партнерами – підприємствами, з якими заключені договори.

Реалізація концептуально нової освітньої моделі «12 кроків до якісної освіти», яка проводиться в університеті, забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців в області управління інформаційною та кібернетичною безпекою, які повною мірою відповідають потребам сучасного ринку праці та при добросовісному навчанні, гарантовано отримують високооплачуване робоче місце.  

Перелік професійних компетенцій випускників кафедри від компаній-партнерів кафедри (за данними 2018-19 р.)

 1. Моніторинг стану (інцидентів) інформаційної та кібернетичної безпеки.
 2. Проведення оцінки ризиків інформаційної та кібернетичної безпеки.
 3. Проведення розслідувань інцидентів інформаційної та кібернетичної безпеки.
 4. Знання та розуміння стандартів ISO 27001 і ISO 27002.
 5. Практичні навички впровадження системи менеджменту інформаційної безпеки, розробка документів з інформаційної та кібернетичної безпеці.
 6. Базові знання щодо українського законодавства у сфері інформаційної та кібернетичної безпеки.
 7. Можливість мислити як нападник (зловмисник).
 8. Забезпечення аудиту процесів.
 9. Контроль коректності ліцензування програмного забезпечення  та дотримання політик в області інформаційної та кібернетичної безпеки.
 10. Адміністрування програмно-апаратних систем із захисту інформації.
 11. Створення системи тестування знань працівників в області інформаційної та кібернетичної безпеки.
 12. Формування гарних навичок планування й звітності щодо складання тест кейсів та їх виконання.

Співпраця з компаніями-партнерами кафедри дозволить:

 1. Удосконалити практичну складову змісту навчання в системі підготовки студентів.
 2. Оснастити і поліпшити навчально-матеріальну базу кафедри обладнанням від компаній - потенційних роботодавців.
 3. Відновити програмно-навчальний комплекс спеціалізованим програмним забезпеченням для сучасного обладнання компаній.
 4. Формувати у студентів компетенцій, визначених компаніями - потенційними роботодавцями.
 5. Отримувати студентом сертифікат, підтверджуючий його рівень компетенції в межах освітнього процесу.
 6. Навчити науково-педогогічних працівників роботі на сучасному обладнанні компаній.

Доцент Мужанова Т. М. розповіла, як на кафедрі проводиться поглиблене вивчення англійської мови протягом усіх років навчання.

На 1-2 курсах сплановано 3 пари занять в тиждень, на 3-5 курсах - по 2 пари в тиждень. З усіх дисциплін, що викладаються кафедрою, 20% занять проводяться англійською мовою. Це забезпечує можливість студенту володіти технічною англійською мовою на рівні міжнародного стандарту В2.

На 3-4 курсах вивчається дисципліна "Іноземна мова за професійним спрямуванням", мета викладання якої полягає в придбанні студентами компетенцій, знань, умінь і навичок з іноземної мови в сфері управління інформаційною безпекою при використанні в подальшій практичній діяльності. Вивчення англійської мови за професійним спрямуванням дозволяє підготувати студентів до сучасних вимог потенційних роботодавців за напрямом «Менеджмент інформаційної безпеки».

У процесі вивчення дисципліни англійської мови за професійним спрямуванням використовуються:

Відео-матеріали для аудіювання www.youtube.com

Доцент Рабчун Д. І. повідомив про практику дослідження захищеності ВЕБ-додатків у спеціальних, тестових лабораторіях і як вона використовується в навчальних дисциплінах кафедри.

При організації забезпечення безпеки інформаційних (комп'ютерних) систем необхідно приділяти важливу увагу уразливостям веб-додатків, які можна аналізувати і оцінювати їх ступень безпеки за допомогою комплексного тестування на проникнення. На прикладах було продемонстровано комплексне тестування на проникнення при виконанні етапів: ідентифікація цільових мережевих вузлів, пошук вразливостей, експлуатація вразливостей і проведення атак, розширення привілеїв і зони впливу.

Після доповідей завідувача кафедри і повідомлень викладачів, безпосередньо в чаті, присутніми  майбутніми абітурієнтами та іншими  гостями були задані запитання (особливості вступу на контракт, терміни і порядок подачі заяв-документів, час здачі іспитів, прохідний бал для вступу, можливість вступу на бюджет 3 курсу, як з з оснащенням комп'ютерами на кафедрі, коли починається перша пара занять), на  які отримали достатньо повні відповіді.

Правильний вибір майбутньої професії – це Ваш вибір!

Абітурієнти, ми чекаємо на Вас!

 До зустрічі в навчальному 2020-21 році!

Читайте також
Переглядів: 429