XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми кібербезпеки»

17:13, 21-09-2020

До уваги бакалаврів, магістрів та аспірантів, 22 жовтня 2020 р. кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки проводить Всеукраїнську наукову конференцію «Актуальні проблеми кібербезпеки» з метою обговорення різноманітних нагальних проблем забезпечення кібербезпеки на об’єктах критичної інфраструктури держави, корпоративних мережах та інформаційних системах.

У ході роботи конференції планується обговорення нових підходів щодо організації систем моніторингу та реагування на інциденти кібербезпеки, вироблення доцільних рішень щодо рослідування подій у світовому кіберпросторі, пошук підходів раціональної організації кібербезпеки інформаційних систем різноманітного призначення.

Конференція дає можливість підтримки молодих вчених та розповсюдження знань з цифрової трансформації кібербезпеки. Учасники конференції мають можливість провести апробацію результатів наукових досліджень, обговорити перспективи та різноманітні підходи до вирішення сучасних проблем кібербезпеки.

Тематика виступів:

 1. Безпека інформаційних систем та технологій.
 2. Технічні системи захисту інформації.
 3. Управління кібербезпекою.

Конференція є ефективною платформою для обговорення наукових результатів науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та студентів.

Для участі необхідно подати матеріали:

 • тези в обсязі 1-3 сторінки формату А4,
 • на одній з робочих мов конференції (українська, англійська),
 • редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,
 • поля: верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 2 см, праве – 2 см,
 • формули в редакторі Equation 3,0.

Порядок оформлення:

 • Назва (великі літери) -14 шрифт, ПІБ (курсивом), анотація (50-100 слів) – 11 шрифт.
 • У тексті перенос слів робиться автоматично.
  • По тексту використовуються заокруглені дужки, для посилань на джерело – квадратні: [1, 2 с. 23], [4, с. 23], де "2" порядковий номер у списку використаних джерел, "23" – номери сторінок;
 • У кінці тез надається перелік використаної літератури (до 4-х найменувань, 10 шрифт).

Матеріали тез не редагуються, автор несе відповідальність за науковий зміст та оформлення.

Матеріали учасників конференції буде опубліковано в збірнику матеріалів.

Участь у конференції та публікація БЕЗКОШТОВНІ

Матеріали надсилати до 1800 22.10.2020 року на е-maіl: ikbdut@gmail.com

Читайте також
Переглядів: 1 175