XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Моделі дистанційної освіти: pro et contra

08:13, 09-11-2020

Відомий фізик-теоретик Альберт Ейнштейн зазначав: «Нерозсудливо робити завжди одне й те ж, очікуючи різних результатів». В умовах дистанційної освіти актуалізуються питання форм і методів викладання навчальних курсів, які спрямовані на формування базових знань, умінь і навичок.

Запорука якісних знань − симбіоз різних моделей викладання навчальних дисциплін. Із березня 2020 р. онлайн лекції на платформах Discord, Zoom, Skype укорінилися в практиці викладачів кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій.

Однак цій моделі може бути запропонована альтернатива, яка в поєднанні з традиційними лекціями online сприятиме не лише урізноманітненню методів викладання, а й залученню студентів до осмислення засвоюваного матеріалу, що в кінцевому результаті сприятиме формуванню глибоких знань, аналітичних здібностей, власних підходів до вирішення проблем.

Згідно з такою моделлю студенти отримують презентацію (чи авторський (!) текст) кожної лекційної теми; формулювання 15-20 питань за вказаною темою (питання мають бути сформульовані так, щоб стимулювати творчий підхід для їх розв’язання, залучення додаткових джерел, окрім тексту презентації). Викладач аналізує виконану кожним студентом роботу й робить узагальнення результатів - указує на недоліки й зазначає методи їх подолання. Безперечно, це потребує значних фізичних, інтелектуальних і часових затрат збоку викладача та студента, але така робота того вартує, коли йдеться про результативність навчання і якість знань.

Опитування студентів щодо моделей викладання, їх переваг і недоліків дало неочікувані результати.

Марина Панасюк, ДЗД-31: «На мою думку, найбільш вдала модель заняття − це презентації та перелік питань за їх змістом. Перевагою цієї моделі є те, що завдання можна виконувати в зручний для студента час. Недолік такої форми навчання - немає можливості за необхідності відразу отримати роз’яснення викладача.

Під час онлайн занять нерідко буває поганий зв’язок, і ймовірність якісно засвоїти матеріал знижується».

Олексій Гарбузов, ДЗД-31: «Як на мене, під час дистанційного навчання запропоновані презентації з переліком питань із теми – ідеальний варіант, що спонукає уважно перечитати зміст лекції, переглянути нормативно-правові акти, осмислити новий матеріал, дати ґрунтовні відповіді згідно з вимогами викладача».

Світлана Корнійко, ДЗД-31: «Мені, звичайно, зручніша перша модель: презентація - завдання - письмові відповіді».

Марина Дубовчук, ДЗД-31: «Я з задоволенням опрацьовую нову тему, якщо викладач пропонує презентаційний матеріал і перелік завдань для письмової роботи. За такого формату є можливість осмислити виучуване, опрацювати додаткові джерела».

Аналіз відповідей респондентів демонструє бажання студентів до індивідуальної роботи з викладачем.

Читайте також
Переглядів: 591