XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Розвиток актуальних компетенцій з питань методології державного та публічного управління

12:38, 18-11-2020

У Державному університеті телекомунікацій здобувачі вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” за її першим (бакалаврським) рівнем мають можливість вже з першого року підготовки здобувати практично необхідні й актуальні знання, вміння та навички з питань методології державного та публічного управління.

Як відомо, інтегральна компетентність випускника зазначеної спеціальності полягає у здатності розв’язувати складні спеціалізовані знання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної галузі, що передбачено відповідним Стандартом вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018 № 1172.

На виконання згаданого Стандарту вищої освіти, а також реалізуючи впроваджені в Університеті інноваційні методи навчання, вже на першому курсі студенти спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” вивчають методологічні основи державного та публічного управління.

Так, наприклад, на практичному занятті з дисципліни “Теорія та історія публічного управління”, яке відбулось 09.11.2020, студенти І курсу денної форми навчання здобували вміння та навички щодо застосування різноманітних наукових методів (загальних, логічних, емпіричних) до аналізу конкретних державно-управлінських явищ, подій та процесів України. Також на занятті обговорювались найбільш поширені підходи в державному управлінні та основні методи державного управління.

Слід наголосити, що формування наведених навичок сьогодні є вкрай необхідним для формування у майбутніх публічних управлінців такої спеціальної (фахової, предметної) компететності як “здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування”.

На тлі поступового зникнення державно-управлінської освітньої компоненти у змісті професійної підготовки фахівців за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” у більшості інших закладів вищої освіти України, студенти Державного університету телекомунікацій мають унікальну можливість вивчати методологічні засади державного управління, що безумовно сприятиме їхній конкурентоздатності та затребуваності на ринку праці в державному секторі.

Читайте також
Переглядів: 469