XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Бізнес-тренінг як інтерактивна форма навчання майбутніх фахівців із підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

17:29, 07-10-2021

Останнім часом досягнення науково-технічного прогресу, і, практично необмежений доступ до інформаційних ресурсів, супроводжуються докорінними змінами в самих різних галузях, у тому числі і в системі вищої освіти. Сьогодні фактично вичерпані резерви зростання ефективності та якості підготовки студентів, засновані на використанні традиційних засобів навчання. Вища освіта на даний момент характеризується, з одного боку, подальшим вдосконаленням, переосмисленням та переглядом концептуальних основ, а з іншого - загостренням конкурентної боротьби на ринку освітніх послуг, підвищеними вимогами до інноваційного потенціалу викладачів, підвищеними вимогами до якості освітнього процесу.

Удосконалення міжнародних стандартів навчання та широке їх застосування в Україні, показує, на скільки важливим для закладів вищої освіти є питання підготовки висококваліфікованих кадрів на основі використання новітніх освітніх технологій та інновацій, недолік яких, останнім часом, відчувається особливо гостро. Одним із засобів, що дозволяють наблизитися до досягнення зазначених цілей, є інтерактивні форми проведення навчальних занять.

Таким чином, інтерактивні методи навчання - один із найважливіших напрямків вдосконалення підготовки студентів в сучасному закладі вищої освіти, та широко використовуються в Державному університеті телекомунікацій.   

Так, кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності активно впроваджує в навчальний процес такі інтерактивні методи навчання, як: круглі столи, дискуси, ділові ігри. Студенти вивчають та застосовують на практиці прикладні програмні продукти, які дозволяють ширше розвивати професійні можливості майбутніх фахівців.

Включення в Навчальний план спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дисципліни «Тренінгові технології навчання ведення бізнесу» дозволило використовувати нові методи для проведення практичних занять студентів, а саме, у формі бізнес-тренінгів. Цей інтерактивний метод навчання, на відміну від традиційних академічних, направлений на усвідомлення нового, практичне застосування нових знань та вмінь, розвиток розумового апарату, вміння комунікувати і декларувати ідеї.           Впровадження технологій бізнес-тренінгів в освітній процес покращує знання та мотивацію студентів, які вивчають тренінгові технології в бізнесі. На практичних заняттях у вигляді бізнес-тренінгів, студенти можуть з легкістю реалізовувати свої бізнес-ідеї та побажання стейкхолдерів, наближати їх реалізацію до реальності. Застосування бізнес-тренінгів в навчальному процесі не лише покращує якість навчання, а й залучає, мотивує студентів виконувати самостійну роботу, що актуально в сучасних умовах.

Фотографії

Читайте також
Переглядів: 610