XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Ділова гра в навчальному процесі першокурсників

11:09, 14-11-2021

Освітня діяльність здійснюється в рамках певних освітніх систем, а взаємодія їх різних елементів направлена на досягнення загальної для даної системи мети - навчання, виховання і розвитку особистості. Для того, щоб залучити студента в пізнавальну і практичну діяльність, існують відомі в педагогіці технології. В сучасних умовах компетентнісного підходу до вищої освіти потрібно більш широке використання інтерактивних форм навчання.

На кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  Державного університету телекомунікацій в рамках інтерактивних занять організовуються круглі столи, ділові ігри, діскуси, тренінги. Кафедра активно залучає до таких занять і першокурсників.

Актуальність ділових ігор в цілому виражається в наступному:

  • учасники ділової гри в рівній мірі задіяні на всіх етапах, що в свою чергу забезпечує максимальну результативність в освоєнні дисциплін через систему знань, умінь і навичок;
  • ділові ігри дозволяють активізувати науково-пошуковий, творчий, професійний процес, а також змоделювати об'єктивні умови і систему відносин у колективі, провести самостійний аналіз проблеми, розробити варіант рішення, виступити з публічним його захистом;
  • сама концепція ділової гри передбачає рівну зацікавленість всіх її учасників;
  • змагальний дух ділової гри, розкриває у студентів придбані ними за період навчання навички здійснення розробок, здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, готовність діяти в нестандартних ситуаціях; оцінювати наслідки прийнятих рішень; керувати коллективом.

Ці навички необхідні для  обраної спеціальності – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Зокрема, ділова гра у першокурсників групи ПТБ-11 з дисципліни «Основи підприємництва» на тему: «Підприємництво як вид господарювання та система ініціативної  діяльності» надає чудову можливість отримати додаткові теоретичні знання та практичні навички щодо формування підприємницької ідеї та  її впровадження в практику; виділити значення підприємницької таємниці у веденні бізнесу.

Фотографії

Читайте також
14:02, 31-12-2021
Переглядів: 628