XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Підготовчий етап перегляду освітньої програми «Підприємництво та фінанси»

17:14, 26-11-2021

На сьогодні гостро постає потреба у забезпеченні якості вищої освіти, як виклик інтеграції системи освіти в Україні до Європейського освітнього простору. Звісно, що надзвичайно важливим є підхід до формування освітньої програми за спеціальністю у відповідності до стандартів освіти, вимог партнерів-роботодавців щодо умінь та практичних навичок, які має отримати студент у результаті навчання.

Одним із основних нині діючих документів щодо реалізації державної політики із забезпечення якості вищої освіти є «Положення про акредитацію освітніх програм», в основу якого покладено документ «Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі» (ESG).

З метою поліпшення внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та більш досконалого формування та перегляду освітніх програм за спеціальністю, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – Капелюшна Тетяна Вікторівна пройшла онлайн-тренінг та отримала сертифікат: «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг» від Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Отримані знання в результаті проходження тренінгу допоможуть правильно організувати процес перегляду освітньої програми та визначити пріоритетні напрямки її удосконалення.

Наразі відбувається підготовчий етап щодо перегляду освітньої програми «Підприємництво та фінанси» за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня, тому напрацьований досвід науково-педагогічного складу кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а також викладачів інших кафедр, що у групі забезпечення за ОП, стекхолдерів, випускників, у поєднанні із пріоритетними напрямками удосконалення програми, дозволять якісно поліпшити структуру та зміст вищезазначеної освітньої програми.

Тож працюємо у напрямку покращення освітніх програм, удосконалюємося для забезпечення якості вищої освіти!

Читайте також
Переглядів: 698