Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Підготовка до світових змагань з програмування кафедри Інженерії програмного забезпечення

На черговому занятті гуртка «Спортивне програмування» кафедра Інженерії програмного забезпечення продовжує підготовку студентів до світових змагань з програмування.

На сьогодні сформовано 6 команд, які пройшли відбір серед бажаючих в нашому Університеті. Саме ці команди 13 квітня 2019 року представлять Державний університет телекомунікацій в 1/8 сту­дентсь­кої пер­шості світу ACM ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest) — щорічна міжна­род­на сту­дентсь­ка олімпіада з прог­ра­муван­ня (інші наз­ви — Чемпіонат світу з прог­ра­муван­ня / Міжна­род­ний ко­ман­дний чемпіонат з прог­ра­муван­ня), ор­ганізо­вана асоціацією об­числю­валь­ної техніки ACM. Тренер наших команд - доцент кафедри Золотухіна Оксана Анатоліївна.

Чемпіонат світу з прог­ра­муван­ня бе­ре по­чаток зі зма­ган­ня, що про­води­лося в Те­хась­ко­му універ­си­теті в 1970 році. Свій теперішній виг­ляд чемпіонат прий­няв в 1977 році, фінал якого впер­ше  був про­веде­ний в рам­ках щорічної кон­фе­ренції ACM з інфор­ма­тики. З того часу він про­водить­ся щорічно.

По­чина­ючи з 1989 ро­ку, ор­ганізацією зма­гань зай­маєть­ся універ­си­тет Бей­ло­ра (США). У різний час спон­со­рами зма­гань ста­вали такі ком­панії, як Apple, AT & T і Microsoft, про­те з 1997 ро­ку по те­перішній час ге­нераль­ним спон­со­ром є ком­панія IBM.

З 1977 по 1989 в олімпіаді пе­реваж­но бра­ли участь ко­ман­ди вузів з США та Ка­нади. Зараз олімпіада пе­рет­во­рила­ся у всесвітнє зма­ган­ня.

На Фінал світу в 2011 було запрошено 105 найкращих команд з шести континентів, які вибороли цю можливість серед 8305 команд з 2070 університетів, які представляли 88 країн. В 2013 році в ній взя­ло участь 7109 ко­манд з 88 країн, 100 з яких зій­шли­ся в бо­ротьбі за го­лов­ний тро­фей у фіналь­но­му турнірі. У регіональних відбіркових етапах в 2018 брало участь близько 50 000 студентів-програмістів з 111 країн і 3100 університетів. У фіналі чемпіонату світу 2018 змагалися 140 команд з понад 50 країн.

Під час занять гуртка наші команди, в кожній з яких 3 студенти, вчаться чути один одного. Команди тренуються за реальними правилами: за п'ять годин учасники повинні вирішити від 8 до 12 алгоритмічних задач, умови яких написані англійською мовою. За умовами конкурсу на кожну команду виділяється один комп’ютер.

Команди пишуть код на Java, C, C++, Python. Це саме ті мови програмування, які вивчають на спеціальності Інженерія програмного забезпечення і які, на сьогодні, є найбільш затребуваними на ринку праці.

В реальних умовах змагання код  надсилають на сервер, який його тестує. Програми тестуються на великій кількості вхідних тестів, невідомих учасникам.

Побажаємо нашим учасникам успіху і чекаємо на враження від змагання. Адже участь в змаганнях такого рівня це вже успіх!


Фотографії

Оцініть новину:
9

Читайте також

Кафедра «Систем інформаційного та кібернетичного захисту» впроваджує інноваційний підхід до поглибленого вивчення біометрії та багатофакто..
Делегація Державного університету телекомунікацій в особі професора кафедри публічного управління та адміністрування, д. держ. упр. АндреєваС.О. та до..
Необхідність володіння іноземною мовою у сучасному світі не потребує додаткових підтверджень. Не зважаючи на сферу професійної діяльності та напря..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Інженерії програмного забезпечення

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Програмна інженерія

Програмна інженерія пов'язана з усіма аспектами виробництва програмного забезпечення: від початкових стадій створення до підтримки системи після передачі замовнику.

Якщо Вам подобається захоплюючий процес розробки веб-сайтів, комп'ютерних ігор, створення та обробки баз даних, та багато іншого, то Вам слід обрати спеціалізацію «Програмна інженерія».

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Програмна інженерія

Програмна інженерія пов'язана з усіма аспектами виробництва програмного забезпечення: від початкових стадій створення до підтримки системи після передачі замовнику.

Якщо Вам подобається захоплюючий процес розробки веб-сайтів, комп'ютерних ігор, створення та обробки баз даних, та багато іншого, то Вам слід обрати спеціалізацію «Програмна інженерія».


Переглядів: 729
^