Державний Університет Телекомунікацій

Вступ 2018: УВАГА всім випускникам бакалаврату всіх спеціальностей! Нові перспективи для Вашого майбутнього!

Настає час вирішення важливих питань життя для всіх студентів бакалаврату всіх без винятку вищих навчальних закладів України. Від їх вирішення залежитиме все майбутнє життя сьогоднішніх студентів. І це питання – питання подальшої розбудови свого професійного життя і своєї власної реалізації в ньому. Хтось піде шляхом здобуття магістерського рівня вже обраної на бакалавраті освіти. Хтось поступить мудріше, і суттєво підсилить свою професійну вагомість, здобувши ще й нову ділову освіту для власного більш ґрунтовного положення і на ринку праці, і в професії, і у власному добробуті. Адже управлінці в будь-якій сфері діяльності, як правило, мають вищу заробітну плату, ніж їх підлеглі.  І саме для таких студентів – абсолютно нові в освітньому просторі України пропозиції Державного університету телекомунікацій.

Новітні програми зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», розроблені в Державному університеті телекомунікацій, крім своєї повної автентичності, несуть в собі абсолютно нову парадигму вищої управлінської освіти і спрямовані на підготовку ділової людини із універсальними компетенціями як для широкомасштабного управління бізнесом так і для управління державою. Якщо порівнювати ДУТ із іншими ВНЗ України у освітніх програмах з цієї спеціальності, то те, що Вам зможуть запропонувати інші – це лише стати державним службовцем та бути спеціалістом у громадянському будівництві суспільства. Наші ж програми мають більш ґрунтовне наповнення, і, крім зазначеного, націлені на формування нової ділової людини із уніфікованими компетенціями для управлінської діяльності без обмежень.

Інноваційність програм університету телекомунікацій полягає не тільки у абсолютно новій дисциплінарній складовій спеціальності. Головна перевага, і це дійсно є проривом для нашого освітнього простору, - це побудова нової системи компетенцій програми. Це є ексклюзивні науково-практичні розробки кафедри Публічного управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва, які є частиною роботи із втілення програми інноваційного змісту навчання, прийнятою Вченою радою ДУТ. Глибина, зміст і складність цієї роботи навряд чи зацікавить саме студента чи абітурієнта. Тому, не зупиняючись на деталях наукових розробок, можемо сказати, що в процесі навчання Ви здобуваєте виключно практикоорієнтовані  компетенції, які мають універсальну гнучку природу у професійній діяльності високого рівня управління. Що це означає?

Це означає, що, по-перше, управлінська професійність, здобута під час навчання у ДУТ, є універсальною за змістом і придатна до будь-якої галузі будь-якого рівня управління (особливо до найвищого!). Якщо згадати, що весь бізнес в Україні здійснюється тільки у контексті видів економічної діяльності (відповідно до Класифікатору видів економічної діяльності), то навчання за нашою програмою надасть Вам універсальні компетенції, які не мають обмежень у цьому питанні. Якщо йдеться про професійність управління у державних органах управління, то тут нашою освітньою програмою забезпечуються управлінські компетенції широкого спектру, які мають актуальність у всіх без винятку органах державної влади на всіх управлінських рівнях відповідно до рівня здобутої Вами освіти.

По-друге, система гнучкої управлінської компетентності, яка розроблена і  покладена в основу освітньої програми ДУТ зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», має особливості у тому, що фахівець у процесі своє діяльності має широкий спектр варіацій із поєднання і комбінацій своїх компетенцій в залежності від обставин і вимог його діяльності. На практиці це виглядає як універсальні блоки, які у різних варіаціях поєднання несуть різні функціональні якості. Тобто, наприклад, Ви маєте певну добірку моделей. Кожна модель складається з певних уніфікованих частин. За необхідності кожна модель може бути розібрана і з наявних частин може бути складена нова модель, зовсім інша за формою і призначенням у використанні. І так само відбувається  із поєднанням частин різних моделей для побудови чогось нового.  Сам принцип гнучкості і варіативності побудови нових моделей управління закладається розробленою тільки в ДУТ системою навчання за рахунок введення у класичну систему вищої освіти пріоритетних елементів функціональної освіти.

Все вище зазначене вказує на головну особливість освітніх програм зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», розроблених саме в Державному університеті телекомунікацій, - це високо перспективна ділова освіта як у якості першої вищої освіти, так і у якості другої вищої освіти.

Особливо важливою і над актуальною освіта за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» може стати для всіх фахівців, що вже мають вищу освіту в інших галузях знань. Саме ці фахівці можуть вступати до ДУТ на нашу спеціальність на магістратуру і за 2 роки розширити свої можливості для свого професійного розвитку.

Якою б не була перша вища освіта (а це освіта і за бакалаврським рівнем, і за магістерським рівнем), вона набуде ще набагато більшої варіативності у застосуванні і реалізації на ринку праці, якщо буде підсилена освітою зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» в Державному університеті телекомунікацій. Фахівець, який набуває ще ділові управлінські компетенції, стає професійним управлінцем у своїй вже визначеній професійній діяльності будь-якої галузі. Суттєвим аргументом за здобуття управлінської ділової освіти як другої вищої або як вищої освіти магістерського рівня на фоні бакалаврського рівня іншого напряму, це те, що саме освіта з публічного управління і саме за нашою програмою спроможна надати уніфіковані управлінські компетенції для управління і на рівні бізнес-структур, і на рівні держави. Крім того, наша освіта має на ринку праці попит як у автономному контексті, так і у прикладному (тобто, як самостійна спеціальність, так і є вагомим управлінським акцентом – довершеністю вищої освіти у будь-якій іншій діяльності).

У найвигіднішому стані зараз перебувають студенти випускних курсів бакалаврату всіх спеціальностей всіх вищих навчальних закладів України! Саме вони мають можливість отримати освіту за магістерським рівнем як у своїй спеціальності, так і вступити до магістратури ДУТ за другою вищою освітою паралельно. Ви не гаєте час і здобуваєте відразу дві освіти, що є суттєвим аргументом на ринку праці, і по закінченню вишів можете претендувати вже на управлінську роботу і в своїй діяльності, і в державному управлінні. Є ще одна перевага: оплата за навчання в ДУТ - найнижча в Києві!

Для всіх, хто зацікавився інноваційною освітньо-професійною програмою зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» - більш детально дивіться розділ:

Також дивіться блок інформаційних повідомлень:

Оцініть новину:
2

Читайте також

23 червня 2018 року у Державному університеті телекомунікацій відбулася урочиста церемонія вручення дипломів магістрів та бакалаврів випускникам кафед..
У Державному університеті телекомунікацій відбулося вручення дипломів за ступенем вищої освіти «Бакалавр». Омріяні дипломи бакалавра одерж..

Ключові слова

Абітурієнту

Спеціалізація: Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Спеціалізація Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС) базується на розробці і впровадженні технологій із застосуванням передусім програмних та апаратно-програмних засобів.

Фахівці з БІКС - це еліта інформаційної та кібернетичної безпеки, які отримують теоретичні знання та практичні навички з програмування, розробки та управління базами даних, формування моделей захисту інформації та політик безпеки, технічного і криптографічного захисту інформації, побудови захищених цифрових TCP/IP мереж та обслуговування сертифікатів відкритих ключів, тестування систем захисту на проникнення, адміністрування захищених інформаційних та комунікаційних систем, проведення їх моніторингу та аудиту тощо.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Спеціалізація Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС) базується на розробці і впровадженні технологій із застосуванням передусім програмних та апаратно-програмних засобів.

Фахівці з БІКС - це еліта інформаційної та кібернетичної безпеки, які отримують теоретичні знання та практичні навички з програмування, розробки та управління базами даних, формування моделей захисту інформації та політик безпеки, технічного і криптографічного захисту інформації, побудови захищених цифрових TCP/IP мереж та обслуговування сертифікатів відкритих ключів, тестування систем захисту на проникнення, адміністрування захищених інформаційних та комунікаційних систем, проведення їх моніторингу та аудиту тощо.

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 562
^