XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вступ 2021: Вибір магістратури визначає все подальше життя людини. Як не зруйнувати або не обмежити своє майбутнє під час вибору спеціальності для навчання у магістратурі

08:10, 18-08-2020

Настала гаряча пора вступу у магістратуру. Всі, хто успішно закінчив бакалаврат та склав іспит із іноземної мови отримав право вступити у магістратуру. І саме тут насправді починається вибір всього подальшого життя людини. І, нажаль, багато хто навіть не усвідомлює, що для життя надає статус магістра із певної спеціальності.

За укоріненою в нашому народі звичкою і старою традицією, людина, що вступає в магістратуру, сприймає магістерську освіту як довершеність освіти за спеціальністю, яка отримана на бакалавраті. І навіть мало хто замислюється чому ж тоді освіта в магістратурі підкреслюється окремим вступом та отриманням після навчання окремого диплому. Мало хто замислюється над тим, що освіта зі спеціальності, що отримана на бакалавраті, насправді не закінчується навіть у магістратурі. Або мало хто це знає взагалі. І саме тут може критися не просто помилка, а навіть трагедія життя людини у майбутньому.

Справа в тім, що освіта на бакалавраті ґрунтовно надає людині фах, в якому вона спроможна працювати та очолювати певні фахові процеси на відповідному рівні управління. Але… Для чого ж тоді освіта у магістратурі? Чому ця освіта в народі за інерцією називається «повною вищою»?

Відповіді, насправді, давно відомі у професійному колі освітян вищої школи та переважної більшості працедавців. Але чому й досі існують упередження в народі стосовно «довершеності» навчання у магістратурі за певною спеціальністю.

Тоді те, що потрібно знати й збагнути вступнику в магістратуру, наступне:

 1. Освіта за певною спеціальністю на бакалавраті насправді є вищою освітою першого рівня, яка є в своєму контексті повністю довершеною (за наявності отриманого диплому про дану освіту). Вона є цілковитим підтвердженням підготовки випускника за фахом та підтвердженням його готовності до відповідної професійної діяльності. Основні компетенції, набуті під час навчання у конкретному ЗНО, працедавець може визначити за додатком до диплому.
 2. Освіта за певною спеціальністю у магістратурі є вищою освітою другого рівня, яка сама по собі є також повною і довершеною, але її рівень підкреслює набуття компетенцій, близьких до аналітично-управлінської діяльності з конкретного фаху. Тобто, людина із дипломом магістра може обіймати більш високі керівні посади в системі управління за конкретним фахом. Також така людина може займатися викладацькою діяльністю за відповідною спеціальністю для студентів рівня не вищого, ніж «Бакалавр».
 3. Освіта (саме освіта!) за спеціальністю може продовжуватися й на третьому рівні – в аспірантурі. І третій рівень є вже освітньо-науковим. Тобто, ставиться наголос на подальшій підготовці (!) за відповідною спеціальністю.

Тому, ставити наголос, що освіта в магістратурі довершує підготовку за спеціальністю є вкрай невірним!

Головний висновок має бути наступним.

Перше. Освіта за бакалаврським рівнем надає ґрунтовну вищу освіту для реалізації людини в професійній діяльності за фахом у повному обсязі. Якщо людина працює тривалий час за фахом може виникнути питання (а може і не виникнути) про її перехід у топ-менеджмент даного бізнесу. Це у разі, якщо людині цікаві більш високі управлінські завдання у даному виді діяльності. І саме тут вже постає питання про додаткову освіту у магістратурі із цієї ж спеціальності, або із управлінської спеціальності. Однак, людині можуть бути цікаві кар’єрні рухи у бік зростання її майстерності у ексклюзивних професійних функціях. І вже тут питання про магістерську освіту не постає.

Друге. Після закінчення бакалаврату за певною спеціальністю, якщо людина сповнена бажання на все життя поєднати себе із обраним фахом, звісно, має вступити у магістратуру за цим же фахом. І тільки недалекоглядні випускники бакалаврату можуть знехтувати вступом у магістратуру, оскільки передбачити в цьому віці відсутність або наявність (і добре якщо вони вже є!) своїх прагнень щодо високих посад у конкретній професійній діяльності на майбутнє важко. Тому, не вступаючи у магістратуру, бакалавр заздалегідь визначає для себе скромну нішу в професійній діяльності.

Третє. Наш час вже давно виявив необхідність у багатоваріативних кадрах на ринку праці. Тому, обираючи магістратуру, краще замислитися над ще однією спеціальністю у додаток до спеціальності бакалаврату.

Четверте. Необхідно пам’ятати, що кар’єрне зростання на все життя можна планувати, але саме життя вносить певні корективи. І тому саме у виборі магістратури потрібно знати де лежить ключ до гарантованого «зняття обмежень» у будь-якій професійній діяльності та гарантованого кар’єрного росту на все життя. Про що йдеться? Йдеться про новітню спеціальність в Україні, яка уособлює в собі всі управлінські компетенції. Це не просто давно розповсюджений менеджмент (який є тільки частиною цієї спеціальності!), а спеціальність, яка надає повні компетенції з управління, включаючи як менеджмент, так і компетенції високого рівня управління мультисистемами (у бізнесі – фірмами, корпораціями; у державі – містами, регіонами та й власне самою країною).

Це спеціальність:
281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Це єдина спеціальність, яка дозволяє без обмежень мати право на роботу як в управлінні бізнесом, так і в управлінні державою. Справа в тім, що в системі державного управління потрібні чи не всі фахи і спеціальності, що надає система вищої освіти, але зробити кар’єру в секторі державного управління без професійної управлінської освіти фактично неможливо. І навіть отримати відповідну посаду також. І необхідність саме в цій освіті зумовлює те, що держане управління (і вся робота органів державної влади) базується переважно на державній службі. А це дуже велика специфічність і освіти, і роботи. І саме без відповідної фахової освіти в галузі державного (публічного) управління кар’єру зробити важко, а й іноді неможливо. Особливо це стосується органів державної влади, політичних партій і т. ін.

Тому головним висновком для далекоглядних вступників в магістратуру (випускників бакалаврату будь-яких спеціальностей!!!) є вибір спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» в Державному університеті телекомунікацій, який давно зарекомендував себе не тільки як високоякісний заклад вищої освіти, а й такий заклад, який один із небагатьох в Україні надає виключно практичну освіту за фахом із реальним введенням своїх студентів у професійне середовище із студентських лав і їх забезпеченням робочими місцями по закінченню університету!

Читайте також

Абітурієнту

Спеціальність: Комп’ютерна інженерія

Кваліфікація – фахівець з інформаційних технологій.

Рівень освіти – вища освіта.

Термін навчання:

 • денна форма - 4 роки,
 • заочна – 5 років.

Первинні посади:

 • інженер із конфігурації комп’ютерних систем;
 • інженер інформаційно-обчислювального центру;
 • інженер із системного адміністрування;
 • інженер-програміст.
Спеціальність: Комп’ютерна інженерія

Кваліфікація – фахівець з інформаційних технологій.

Рівень освіти – вища освіта.

Термін навчання:

 • денна форма - 4 роки,
 • заочна – 5 років.

Первинні посади:

 • інженер із конфігурації комп’ютерних систем;
 • інженер інформаційно-обчислювального центру;
 • інженер із системного адміністрування;
 • інженер-програміст.
Переглядів: 1 785