XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Порівняльний аналіз – шлях до вивчення української мови як іноземної

17:45, 12-11-2020

Сучасний інформаційно насичений темп життя вимагає використання нових, відповідних йому навчальних методик у сфері освіти, зокрема у вищій школі.

У методиці викладання мов, наразі  української мови для іноземців, найбільш всеохоплюючим підходом, що відбиває специфіку української мови як навчального предмета, уважається комунікативний підхід.

Більшість учених, що займаються проблемами викладання мов (української як іноземної), виділяють чотири групи принципів навчання: дидактичні, методичні, лінгвістичні, психологічні, – саме тому, що для побудови системи навчання розглядають основні положення базових для методики наук – педагогіки, психології та лінгвістики. Слід особливо підкреслити, що всі принципи навчання, які входять у названі групи, тісно пов’язані між собою, утворюючи єдину систему, і забезпечують успішне навчання загалом.

 
 

Серед методичних провідним є принцип комунікативності, згідно з яким заняття викладачів кафедри української мови Державного університету телекомунікацуій орієнтовані на оволодіння іноземців мовленнєвою діяльністю й вивчення культури країни в природних для спілкування ситуаціях навіть із початкових стадій навчання. Вимога комунікативності передбачає таку мовленнєву спрямованість занять, за якої мета навчання (оволодіння мовою як засобом спілкування) і засіб досягнення мети (мовленнєва діяльність) виступають у тісній взаємодії.

Щодо методики викладання української мови як іноземної конкретної уваги потребує проблема реалізації культурологічного й соціокультурного підходів як чинників, що сприяють засвоєнню знань із культури конкретного народу, мова якого вивчається, а також формуванню й розвитку комунікативних здібностей студентов-іноземців.

Також важливо враховувати освітню систему країн звідки навчаються іноземні студенти. Наприклад у Гамбії початковою освітою охоплено 69 % дітей семирічного віку (71% хлопчиків і 66% дівчаток). До системи вищої освіти входять Університет Гамбії (м. Серекунда, був відкритий у 1999 році, знаходиться під державним контролем) і технічний коледж.

Викладачі кафедри української мови ННІГПД університету, зробивши порівняльний аналіз підручників граматики і рівня викладання рідної мови у Гамбії, подають вивчення нової їм мови, враховуючи особливості освіти у їх країні.

 
 
 

За різними оцінками існує від 1 до 2 тисяч мов африканських мов, отже Африка є домівкою для приблизно однієї третини всіх мов світу. Про різноманіття мов в Африці свідчать цифри: тут існує щонайменше 75 мов, кількість носіїв яких становить понад мільйон, а інші африканські мови мають від лише декількох мовців і аж до сотень тисяч.

Більшість африканських мов є усними і дуже мало з них мають писемну форму.

Читайте також
11:41, 17-02-2021

Абітурієнту

Спеціалізація: Системи технічного захисту інформації

Фахівці з технічного захисту інформації – це унікальні спеціалісти, які поєднують теоретичні та практичні знання в областях: інформатики, архітектури комп'ютерів, систем і пристроїв інформаційної та кібернетичної безпеки, проектування та експлуатації комплексних систем захисту інформації.

В процесі навчання студенти опановують найсучасніші системи захисту інформації, багатофункціональні пошукові прилади, апаратуру спеціальних досліджень для пошуку та нейтралізації закладних пристроїв, запобігання витоку інформації через різноманітні фізичні (не тільки цифрові) канали, отримують міжнародні сертифікати.

Спеціалізація: Системи технічного захисту інформації

Фахівці з технічного захисту інформації – це унікальні спеціалісти, які поєднують теоретичні та практичні знання в областях: інформатики, архітектури комп'ютерів, систем і пристроїв інформаційної та кібернетичної безпеки, проектування та експлуатації комплексних систем захисту інформації.

В процесі навчання студенти опановують найсучасніші системи захисту інформації, багатофункціональні пошукові прилади, апаратуру спеціальних досліджень для пошуку та нейтралізації закладних пристроїв, запобігання витоку інформації через різноманітні фізичні (не тільки цифрові) канали, отримують міжнародні сертифікати.

Переглядів: 754