XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Університет телекомунікацій має в своєму арсеналі новітню спеціальність власної розробки, яка ніколи не зникне із суспільного життя! Професіоналізм у цій галузі гарантує і роботу, і гармонію у житті!

16:50, 26-05-2019

Сучасний світ надто швидко змінюється. Так чи інакше, але змінюється наше суспільне життя, а, отже, і власне життя кожної людини. Хочемо ми, чи ні, але вплив суспільних змін спричиняє і зміни у нашому індивідуальному житті. Зміни у суспільстві спричинили поступовий процес відмирання багатьох спеціальностей. Історія суспільного розвитку налічує чимало спеціальностей і професій, які назавжди пішли у небуття. Але цей процес постійно продовжується і життя переважної більшості спеціальностей завершить своє існування із прогресуючим розвитком науки та життя суспільства.

Це стосується не тільки  швидкого розповсюдження цифрових технологій та їх глибокого проникнення у всі сфери життя. Хоча сьогодні це є домінуючим фактором змін.

Всі галузі все більше і більше насичуються цифровими технологіями. Тому поступово відходитимуть з ринку праці і суспільного життя спеціальності людей, які нівелює технічно-цифровий прогрес (наприклад, професії, які базуються на взаємодії людини і технічних засобів для отримання уречевлено-матеріального результату у промисловому масштабі і т.п.). А з врахуванням того, що й самі спеціальності, навіть без масованої атаки на них цифрових технологій, постійно мають оновлюватися компетентісно, то все це разом свідчить про те, що всі спеціальності, що є сьогодні, завтра можуть мати інше наповнення.

Та й власне самі ІТ-знання оновлюються із неймовірною швидкістю. А це також означає, що певні компетенції ІТ-галузі виходять із використання, коли з’являються нові, більш прогресивні. Навіть, якщо робота у ІТ-галузі на сьогодні є най оплачуваною, все одно, то неможливо не припустити, що настане час, коли і ІТ-працівники «перенаситять» ринок праці і для їх подальшого існування у професійному житті, буде необхідним опанування ними ще додаткових, але дуже професійних компетенцій з інших галузей знань. Поступово, із розвитком «наінформатизованого» суспільства ІТ-компетенції стануть, з одного боку, основою існування суспільства, з іншого – зростатиме їх необхідність як прикладних. Прикладних, до якогось іншого актуального фаху. І це питання постає у світі гостро. Так, наприклад, за даними світової спільноти науковців над актуальною є потреба у висококласних фахівцях медичної галузі (особливо лікарів практиків-науковців) із глибокими знаннями ІТ-технологій для розробки нових медичних технологій. Тобто це фахівці у двох і більше галузях знань.

Тому фахівцям ІТ-галузі вже необхідно замислюватися про спеціалізації і додаткові знання з інших галузей наук для того, щоб позиціонувати свою над актуальну ексклюзивність на ринку праці.

Можна нескінченно перебирати всі спеціальності і фахи, що зараз пропонує освіта і зважувати наскільки швидко вони зникнуть із життя із стрімким розвитком ІТ-знань та взагалі із розвитком науково-технічного прогресу. Однак, можна йти іншим шляхом і виокремити фах, який абсолютно точно не зникне ніколи. Здивовані? А такий дійсно є. Гарантом його існування виступає саме життя та існування суспільства. Цей фах можна здобути за спеціальністю, яка є зовсім новою, але вкрай актуальною. Це спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування».

Доки існуватиме людина, суспільство, держава – ця спеціальність і фахівці цього напряму завжди будуть у попиті та завжди знайдуть застосування своїм знанням.

Спеціальність із часом може мати варіації із своєю назвою, може з часом оновлювати змістовні компетенції, які її створюють, але сутність даної підготовки завжди лишатиметься незмінною.

Розвиток не зупинити. А якщо зазирнути ще більш далеко, то виключати, що ІТ-компетенції зникнуть взагалі неможливо, оскільки неможливо виключати й інший напрям розвитку суспільного життя і науки, який може на якомусь етапі отримати науковий революційний прорив і отримати абсолютно новий результат, який приведе до інших, “неелектронних та нецифрових відносин”. Звісно, йдеться про далеке майбутнє. Хоча залишається риторичне питання: чи настільки далеке, щоб  не торкнулося життя сьогоднішніх 16-20-річних людей?

На сьогодні, звісно, ІТ-знання є домінуючими у запиті рину праці. однак, як ми зазначили, вже сьогодні одних ІТ-знань стає замало. Суспільство гостро потребує поряд із глибокими знаннями ІТ-технологій ще й додаткових професійних знань. Саме тих серйозних професійних знань, які стануть орієнтиром застосування ІТ-технологій. Потребуються ІТ-фахівці із компетенціями та розумінням тієї галузі, де вони застосовуються. Дуже багато специфічної професійної роботи у кожній галузі, яка потребує й “специфічного” ексклюзивного професійного підходу у її інформатизації. Отже, етап професійної спеціалізації ІТ-компетенцій вже наступив. Тому перед носіями ІТ-компетенцій все гостріше стає питання додаткових професійних знань. З цього боку спеціальність «Публічне управління та адміністрування» також є фундаментальним підкріпленням для ІТ-фахівців. Й це далеко не тільки у захисті інформації. У цій, актуальній на все життя спеціальності, є дуже затребувана ніша компетенцій саме із розробки та вдосконалення програм, що застосовуються у державному управлінні. Це, наприклад, сучасні програми із визначення критичної маси скупчення народу (на мітингах, демонстраціях, народних гуляннях і т.п.) із визначенням рівня так званого «накалу», визначенням низки соціальних ризиків та загроз; визначенням та прогнозуванням психо-емоційних зрушень настроїв масової свідомості на конкретних заходах та прогнозуванням поведінки даних народних мас і т.д. і т.п.; розробка аналітико-прогностичних програм у галузі національної безпеки держави. Всі ці програми та їх вдосконалення неможливо створити без професійних знань з публічного управління.

А це, до речі, привід задуматися випускникам бакалаврату подібних спеціальностей над здобуттям освіти магістерського рівня спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

Звісно, за великим рахунком, спеціальність «Публічне управління та адміністрування» вчить жити у суспільстві, розуміти його та… впливати на нього задля досягнення поставлених вами цілей і… отримувати прогнозований вами результат. Саме так! Тому ця спеціальність, маючи за сутністю безмежну і нескінченну актуальність на все життя суспільства, спроможна налагодити і ваше власне життя!

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2020 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "281 - Публічне управління та адміністрування" та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.
Читайте також

Про кафедру

Кафедра Публічного управління та адміністрування

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Переглядів: 1 041