Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Університет телекомунікацій має в своєму арсеналі новітню спеціальність власної розробки, яка ніколи не зникне із суспільного життя! Професіоналізм у цій галузі гарантує і роботу, і гармонію у житті!

Сучасний світ надто швидко змінюється. Так чи інакше, але змінюється наше суспільне життя, а, отже, і власне життя кожної людини. Хочемо ми, чи ні, але вплив суспільних змін спричиняє і зміни у нашому індивідуальному житті. Зміни у суспільстві спричинили поступовий процес відмирання багатьох спеціальностей. Історія суспільного розвитку налічує чимало спеціальностей і професій, які назавжди пішли у небуття. Але цей процес постійно продовжується і життя переважної більшості спеціальностей завершить своє існування із прогресуючим розвитком науки та життя суспільства.

Це стосується не тільки  швидкого розповсюдження цифрових технологій та їх глибокого проникнення у всі сфери життя. Хоча сьогодні це є домінуючим фактором змін.

Всі галузі все більше і більше насичуються цифровими технологіями. Тому поступово відходитимуть з ринку праці і суспільного життя спеціальності людей, які нівелює технічно-цифровий прогрес (наприклад, професії, які базуються на взаємодії людини і технічних засобів для отримання уречевлено-матеріального результату у промисловому масштабі і т.п.). А з врахуванням того, що й самі спеціальності, навіть без масованої атаки на них цифрових технологій, постійно мають оновлюватися компетентісно, то все це разом свідчить про те, що всі спеціальності, що є сьогодні, завтра можуть мати інше наповнення.

Та й власне самі ІТ-знання оновлюються із неймовірною швидкістю. А це також означає, що певні компетенції ІТ-галузі виходять із використання, коли з’являються нові, більш прогресивні. Навіть, якщо робота у ІТ-галузі на сьогодні є най оплачуваною, все одно, то неможливо не припустити, що настане час, коли і ІТ-працівники «перенаситять» ринок праці і для їх подальшого існування у професійному житті, буде необхідним опанування ними ще додаткових, але дуже професійних компетенцій з інших галузей знань. Поступово, із розвитком «наінформатизованого» суспільства ІТ-компетенції стануть, з одного боку, основою існування суспільства, з іншого – зростатиме їх необхідність як прикладних. Прикладних, до якогось іншого актуального фаху. І це питання постає у світі гостро. Так, наприклад, за даними світової спільноти науковців над актуальною є потреба у висококласних фахівцях медичної галузі (особливо лікарів практиків-науковців) із глибокими знаннями ІТ-технологій для розробки нових медичних технологій. Тобто це фахівці у двох і більше галузях знань.

Тому фахівцям ІТ-галузі вже необхідно замислюватися про спеціалізації і додаткові знання з інших галузей наук для того, щоб позиціонувати свою над актуальну ексклюзивність на ринку праці.

Можна нескінченно перебирати всі спеціальності і фахи, що зараз пропонує освіта і зважувати наскільки швидко вони зникнуть із життя із стрімким розвитком ІТ-знань та взагалі із розвитком науково-технічного прогресу. Однак, можна йти іншим шляхом і виокремити фах, який абсолютно точно не зникне ніколи. Здивовані? А такий дійсно є. Гарантом його існування виступає саме життя та існування суспільства. Цей фах можна здобути за спеціальністю, яка є зовсім новою, але вкрай актуальною. Це спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування».

Доки існуватиме людина, суспільство, держава – ця спеціальність і фахівці цього напряму завжди будуть у попиті та завжди знайдуть застосування своїм знанням.

Спеціальність із часом може мати варіації із своєю назвою, може з часом оновлювати змістовні компетенції, які її створюють, але сутність даної підготовки завжди лишатиметься незмінною.

Розвиток не зупинити. А якщо зазирнути ще більш далеко, то виключати, що ІТ-компетенції зникнуть взагалі неможливо, оскільки неможливо виключати й інший напрям розвитку суспільного життя і науки, який може на якомусь етапі отримати науковий революційний прорив і отримати абсолютно новий результат, який приведе до інших, “неелектронних та нецифрових відносин”. Звісно, йдеться про далеке майбутнє. Хоча залишається риторичне питання: чи настільки далеке, щоб  не торкнулося життя сьогоднішніх 16-20-річних людей?

На сьогодні, звісно, ІТ-знання є домінуючими у запиті рину праці. однак, як ми зазначили, вже сьогодні одних ІТ-знань стає замало. Суспільство гостро потребує поряд із глибокими знаннями ІТ-технологій ще й додаткових професійних знань. Саме тих серйозних професійних знань, які стануть орієнтиром застосування ІТ-технологій. Потребуються ІТ-фахівці із компетенціями та розумінням тієї галузі, де вони застосовуються. Дуже багато специфічної професійної роботи у кожній галузі, яка потребує й “специфічного” ексклюзивного професійного підходу у її інформатизації. Отже, етап професійної спеціалізації ІТ-компетенцій вже наступив. Тому перед носіями ІТ-компетенцій все гостріше стає питання додаткових професійних знань. З цього боку спеціальність «Публічне управління та адміністрування» також є фундаментальним підкріпленням для ІТ-фахівців. Й це далеко не тільки у захисті інформації. У цій, актуальній на все життя спеціальності, є дуже затребувана ніша компетенцій саме із розробки та вдосконалення програм, що застосовуються у державному управлінні. Це, наприклад, сучасні програми із визначення критичної маси скупчення народу (на мітингах, демонстраціях, народних гуляннях і т.п.) із визначенням рівня так званого «накалу», визначенням низки соціальних ризиків та загроз; визначенням та прогнозуванням психо-емоційних зрушень настроїв масової свідомості на конкретних заходах та прогнозуванням поведінки даних народних мас і т.д. і т.п.; розробка аналітико-прогностичних програм у галузі національної безпеки держави. Всі ці програми та їх вдосконалення неможливо створити без професійних знань з публічного управління.

А це, до речі, привід задуматися випускникам бакалаврату подібних спеціальностей над здобуттям освіти магістерського рівня спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

Звісно, за великим рахунком, спеціальність «Публічне управління та адміністрування» вчить жити у суспільстві, розуміти його та… впливати на нього задля досягнення поставлених вами цілей і… отримувати прогнозований вами результат. Саме так! Тому ця спеціальність, маючи за сутністю безмежну і нескінченну актуальність на все життя суспільства, спроможна налагодити і ваше власне життя!

Оцініть новину:
81

Читайте також

В Європейському Союзі вартість стресу, пов’язаного з роботою і викликаних ним захворювань, оцінюється приблизно в 20 мільярдів євро на рік. Зара..
Шановні студенти! Кафедра вищої математики завершила набір студентів на курси «Обчислювальна математика з використанням персонального комп&rsquo..
ІХ Міжнароднанауково-технічна конференція студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій» Міжнародний Союз Електрозв’я..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Публічного управління та адміністрування

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.


Переглядів: 784
^