Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Розвиток в університеті телекомунікацій спеціальності, що приречена бути нескінчено актуальною у часі

Світ сьогодні – мінливий. Його швидкоплинність впливає на вимоги до професійних знань і навичок, кількість яких постійно зростає. Ще 20 років тому ми не знали значення таких слів як SMM-менеджер, СЕО-оптимізатор, хедхантер. А вже сьогодні це назви ключових посад, без яких неможливо побудувати успішний бізнес.

Відтак пристосовуватися до змін потрібно швидко і мислити на декілька років наперед. Вибір професії – складне і відповідальне завдання. У цьому процесі завжди постає ключове питання – як серед безлічі спеціальностей, які пропонує освітній ринок, обрати ту, яка допоможе здобути знання і, головне, навички, що будуть актуальними в усі часи.

Фахівці з підбору кадрів одностайні, через 15-20 років в Україні ринок праці потребуватиме спеціалістів нової генерації, які не лише будуть професіоналами у своїй галузі, а й матимуть крос-галузеву спеціалізацію. Йдеться про те, що випускник вишу повинен буде володіти таким набором знань і навичок, який допоможе знайти роботу на перехресті галузевих знань.

Саме таку можливість дає навчання за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» у Державному університеті телекомунікацій. Профільна кафедра розробила інноваційну програму навчання, яка є дорожньою картою до успіху.

Кафедра надає студентам компетенції, які дозволять ефективно працювати як на державу, так і з державою, а також здійснювати дослідницьку діяльність у будь-якій суміжній сфері. Крім того, стратегія навчання включає:

  1. застосування різноманітних методів навчання (проведення тренінгів, командну роботу, залучення мультимедійних засобів);
  2. вивчення професійної англійської мови за авторською програмою та з використанням сучасних методик;
  3. опанування навичок управлінської культури, ораторської майстерності, специфіки ведення переговорів;
  4. забезпечення контактів з потенційними роботодавцями – представниками органів державної влади та бізнес-спільноти, зустрічі з якими відбуваються на постійній основі;
  5. підготовку до участі у програмах стажування за фахом як в межах України, так і за кордоном.

Таким чином, ті, хто вирішили пов’язати своє майбутнє з бізнес-сферою, отримають необхідні знання про те, як побудувати успішний бізнес та вести комунікацію з органами державної влади. Ті ж, хто оберуть роботу на державній службі, володітимуть комплексом правових та економічних знань, будуть ознайомлені з практичною діяльністю органів державної влади та підготовлені до проведення структурних реформ.

І головне. Доки існуватиме людина, суспільство, держава – ця спеціальність і фахівці цього напряму завжди будуть у попиті та завжди знайдуть застосування своїм знанням!

Оцініть новину:
22

Читайте також

Викладач кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою – доцент Якименко Ю.М. відвідав Міжнародний Гранд Форум «Навколо ЦОД. ..
Світ сьогодні – мінливий. Його швидкоплинність впливає на вимоги до професійних знань і навичок, кількість яких постійно зростає. Ще 20 років то..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Публічного управління та адміністрування

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.


Переглядів: 282
^