XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Ведеться активна робота із розробки абсолютно нових освітніх програм, аналогів яким немає

11:52, 11-11-2019

Ведеться активна робота із розробки абсолютно нових освітніх програм, аналогів яким немає: вступна компанія - 2020 поповниться абсолютно новими надцікавими і надактуальними управлінськими фахами, підготовку за якими буде здійснювати в Україні тільки ННІЗІ Державного університету телекомунікацій!

Розробка нових освітніх програм, які спроможні задовольнити і абітурієнтів, і ринок праці – це надскладна робота творчого наукового колективу, яка можлива лише за певних умов:

  1. Наявність наукового потенціалу кафедри університету, який визначається наявністю на кафедрі науковців високого рівня відповідного наукового профілю із ґрунтовним багажем досвіду практичної діяльності в галузі;
  2. Постійним проведенням наукових досліджень всіма членами кафедри у галузі своїх наук із позиції науково-практичного розвитку спеціальності, за якою здійснюється кафедрою навчання студентів в університеті;
  3. Тісною та плідною співпрацею кафедри із практиками у своїй галузі знань та працедавцями даного напряму;
  4. Наявністю сучасної (!) матеріально-технічної бази для підготовки студентів за відповідною спеціальністю;
  5. Бажанням та прагненням трудового колективу науковців кафедри до власного саморозвитку та розвитку спеціальності, за якою ведеться навчання на кафедрі.

Саме всі ці передумови й спонукали науково-педагогічний колектив кафедри публічного управління та адміністрування Навчально-наукового інституту захисту інформації (ННІЗІ) Державного університету телекомунікацій до розробки абсолютно нових освітньо-професійних програм з ділової управлінської освіти. Звісно, що сутність слова «ділова» підкреслює підготовку управлінця найвищого рівня – рівня держави та великого бізнесу. Тобто, управлінця, як кажуть, топ-рівня.

Єдине, що необхідно підкреслити, що ці інноваційні спеціальності аналогів в освітньому просторі України ще не мають і при цьому ринок праці вже давно потребує професійної підготовки подібних фахівців у вищій школі. На сьогодні дані фахівці «вирощуються» безпосередньо на робочих місцях тривалим та трудомістким шляхом. Працівникові та організації (фірмі, установі) потрібно витратити до десяти років для підготовки професіонала даного виду управління. Звісно, подібні управлінці мають дуже високі заробітні плати (особливо у великому бізнесі!). Тобто, це фахівці універсальної придатності: і для державного управління, і для бізнесу. Більш детально про види та сутність абсолютно нових управлінських освітньо-професійних програм (спеціальностей), які розробляються в університеті телекомунікацій, та будуть впроваджені вже до втупу-2020, читайте у найближчих новинах!

Сама робота кафедри публічного управління та адміністрування тільки на підготовчому етапі розробки концепцій нових освітньо-професійних програм зайняла чимало часу. Наприклад, тільки на концепцію однієї освітньо-професійної програми (ОПП) було витрачено понад рік активних науково-професійних досліджень. Розробка концепції другої інноваційної ОПП ще й досі триває, але добігає кінця. І саме ця кінцева стадія виявляється у науково-практичних обговореннях у професійному середовищі та у науково-освітньому середовищі. Науковці кафедри публічного управління та адміністрування активно приймають участь у подібних заходах. І останнім часом подібними заходами були участі членів кафедри у:

  1. Щорічній науково-практичній конференції за міжнародною участю «Навчання публічних службовців: новітні тенденції та технології», яка відбулась 1 листопада 2019 року в Національній академії державного управління при Президентові України
  2. ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління», яка відбулася 7 листопада 2019 року за сприянням Міністерства освіти і науки у рамках ІV Міжнародного форуму «INNOVATION MARKET»

Делегація Державного університету телекомунікацій в особі завідувача кафедри публічного управління та адміністрування, к. держ. упр., доц. Михальської В. В., професора кафедри, д. держ. упр. Андреєва С. О., доцентів кафедри: к. військ. н., доц. Єжеєва М. Ф. та к. і. н., доц.. Лук`янова О. П. взяли участь у щорічній науково-практичній конференції за міжнародною участю “Навчання публічних службовців: новітні тенденції та технології”, яка відбулась 1 листопада 2019 року в Національній академії державного управління при Президентові України.

На відповідному науково-комунікативному заході було обговорено актуальну проблематику підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для органів публічної влади та органів місцевого самоврядування, сучасні тренди професіоналізації публічних службовців, інноваційні технології навчання здобувачів вищої освіти за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”.

Викладачі профільної кафедри Державного університету телекомунікацій відвідали низку інтерактивних заходів, які було проведено під час конференції, зокрема майстер-класи за такими напрямами: використання технологій е-навчання для підготовки та підвищення кваліфікації публічних службовців, депутатів місцевих рад, представників громадськості; використання технік впливу НЛП та профайлінгу в управлінській діяльності; навчальні можливості проектів Українського інституту національної пам’яті; інноваційні методи навчання на прикладі підготовки проектних заявок для участі у грантових конкурсах у публічній сфері; використання методологічних правил “позитивної евристики” на прикладі конструювання авторитету керівника в публічному управлінні.

Також, представники кафедри публічного управління та адміністрування Університету долучилися до кейс-практикуму з проблематики професійного навчання публічних службовців, майстерні з новітніх технологій е-освіти, а також до лекції-диспуту з питань реформи в системі публічної влади, її проблем та результатів.

Здобуті науково-педагогічними працівниками кафедри за результатами участі у зазначених комунікативних заходах знання та вміння будуть застосовані для вдосконалення вже впровадженої освітньо-професійної програми зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” та реалізовані у розробці нових ОПП.

Таким чином, робота кафедри публічного управління та адміністрування із розробки абсолютно нових освітніх програм із ділової освіти, аналогів яким немає в освітньому просторі України, буде завершена вже до вступної компанії – 2020! Саме для абітурієнтів-2020 з’являться абсолютно нові надцікаві і надактуальні управлінські фахи, підготовку за якими буде здійснювати в Україні тільки ННІЗІ університету телекомунікацій!

Фотографії

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Публічне управління та адміністрування за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю публічне управління та адміністрування складає 19800 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (29000 грн. на рік) та НАУ (25000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра публічного управління та адміністрування готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для управління мультисистемами (корпораціями, містом, державою).

Кафедрою укладено 12 договорів про співпрацю з компаніями (установами), які є потенційними роботодавцями наших випускників – органами державної влади, місцевого самоврядування, Національними службами тощо.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів про стажування в усіх вказаних органах державної влади, які є партнерами кафедри, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в професійній сфері.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються партнерами кафедри у своїй професійній роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної управлінської роботи.

Сьогодні у професійній діяльності велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри публічного управління та адміністрування. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися компетенціям партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики  безпосередньо в органах державної влади, місцевого самоврядування, які є партнерами кафедри (Національне агентство з питань державної служби, Національна служба посередництва та примирення, Районні в м. Києві державні адміністрації тощо) на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!
Читайте також

Про кафедру

Кафедра Публічного управління та адміністрування

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Переглядів: 1 490