XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Як відрізнити звичайну освіту від освіти майбутнього? Створити освіту майбутнього зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування»: це знають, вміють і роблять у ДУТ!

16:48, 09-02-2020

Класична підготовка у вищій освіті України в цілому так чи інакше ґрунтується на класичних підходах щодо організації та наповнення навчального процесу, який складався десятиріччями. Це і є, нажаль, в повному розумінні «звичайна підготовка» із будь-якої спеціальності. Негнучкість до новацій у навчальному процесі чималої кількості закладів вищої освіти (ЗВО) України, їх формальна декларація про підготовку спеціалістів нової формації у тій чи іншій галузі, подекуди лишається пустим гаслом. І молода людина, обираючи спеціальність, не завжди розуміє як їй зорієнтуватись на освіту, яка, крім диплому, надасть їй і справжній фундамент для реальної роботи за фахом після завершення навчання у ЗВО. І справжнім фундаментом є не тільки теоретична добірка знань, а і реальне володіння практичними професійними навиками. Саме цей фундамент вказує на те, що людина здобула сучасну освіту. Тоді ж у чому сутність освіти майбутнього? А от вже освіта майбутнього характеризується володінням практичними професійними навиками у обов’язковому поєднанні із надважливими компетенціями фахового саморозвитку. Фактично це додаткові елементи освітньо-професійної програми. І саме ці елементи можуть надати повноцінне розуміння того, що це і є освіта майбутнього.

ГРАДАЦІЯ СУТНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Звичайна освіта в дійсності має вигляд:

 1. Від початку до кінця семестру з кожної дисципліни:
 • Майже 90% аудиторного часу складають лекції + 10% практичні роботи = залік (іспит)
 • Майже все навчання теоретизовано.
 1. Практика проводиться формально, іноді без конкретної програми та конкретних фахових завдань для студента. Бази практики студенти іноді вимушені шукати самостійно і т.д., і т.п.
 2. Навчальний план спеціальності орієнтований на те, що перші два роки навчання студенти опановують дисципліни, що є далекими від конкретної спеціальності та конкретних професійних компетенцій, що практично має реалізовувати відповідний фахівець у практичній діяльності
 3. Іноземна мова викладається без урахування фаху один рік (в окремих випадках максимум – два роки) навчання і має формальний характер.
 4. Добірка професійних та загальних дисциплін програми складається із позиції можливостей ЗВО (наявності викладацьких кадрів), а не потреб стейкхолдерів (абітурієнтів, працедавців, професійної та академічної спільноти і т.п.).

Сучасна освіта являє собою більш вдосконалений варіант. Вдосконалення полягає у сучасній добірці дисциплін програми та наповненням дисциплін актуальними (сучасними) знаннями, що потрібні для професійного середовища сьогодні. Ставиться акцент і на більш глибокому рівні підготовки з англійської (іноземної) мови на рівні В1. Це можуть надати вже дійсно серйозні ЗВО із прогресивним матеріально-технічним забезпеченням навчання та сучасними освітньо-професійними програмами спеціальності. Однак, і ця освіта має свої недоліки. Справа в тім, що отримати актуальні знання зі спеціальності на бакалавраті денної форми навчання, що триває 4 роки, та бути сучасним фахівцем не одне й те саме. Іноді професійні знання оновлюються набагато скоріше, ніж раз на 4 роки. А тому до моменту отримання диплому компетенції випускника можуть частково застаріти. Особливо це стосується освіти з публічного управління та адміністрування, галузь якого перебуває у стані реформації.

Освіта майбутнього полягає у підготовці фахівця, що володіє повним комплексом сучасних практичних професійних компетенцій у обов’язковому поєднанні із надважливими елементами його професійних спроможностей. Ці елементи особливої професійної підготовки всі ЗВО у своїх звітах постійно «декларують», а от насправді чи дають?

Детально розповідати про ці спроможності спеціаліста та як їх надати студенту у якості практичних результатів навчання – це тема для академічної та професійної спільноти, а от їх сутність та методи їх отримання потрібно знати всім, хто саме зараз обирає спеціальність та ЗВО і вирішує тим самим своє майбутнє. І саме ДУТ впровадив освіту майбутнього зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

Освіта майбутнього має надати студенту інструментарій, який є домінуючим у професійному житті країни та у зарубіжних країнах. Але йдеться не тільки про управлінські знання для спеціальності «Публічне управління та адміністрування», а й про той інструментарій, що є основою для гнучкого існування даного фахівця у професійному середовищі. Це інструментарій для розвитку фахівця у своїй галузі не залежно від змін у професійному середовищі. Він і зумовлює ті спроможності у фахівця, що необхідні в уовах швидких змін, а значить у часи динамічних реформ. Адже саме цей інструментарій може створити професіонала майбутнього, який у будь-які часи буде професійно затребуваним і завжди нести актуальні знання. А це у спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», крім сучасних компетенцій з публічного управління та адміністрування, ще й:

 1. Міжнародні домінанти публічного управління та адміністрування в контексті євроінтеграції. В програмі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» лише в ДУТ є подібна дисципліна, яка ще й викладається англійською професійною мовою 4 семестри. Отже, студенти одночасно і опановують фахові знання, які і надають їм глибинного розуміння всіх майбутніх реформ в державному управлінні в контексті євроінтеграції, і знання професійної іноземної мови.
 2. Глибоке розуміння та вміння застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів в управлінні та у реформаційних змінах в державі. Йдеться про вміння управляти в інформаційному суспільстві у вік цифрових технологій. Саме ця підготовка повноцінно може реалізуватись тільки у подібному до ДУТ закладі вищої освіти. Оскільки маючи і відповідних фахівців, і потужну матеріально-технічну базу із надсучасними програмно-апаратними комплексами, можливо готувати сучасних кадрів для управління в країні. І саме ДУТ це робить.
 3. Вільне володіння професійною іноземною мовою. В ДУТ ця підготовка дуже потужна і проводиться всі роки навчання студента.
 4. Практичне вміння здобувача даної вищої освіти до самовдосконалення, самоосвіти та саморозвитку у професійному сенсі. Саме ця підготовка в ДУТ є особливою, оскільки у кожній дисципліні фаху студент навчається відповідним навичкам у професійній діяльності. Ці компетенції випускника зумовлюють його довголіття у професії та якість його професіоналізації. Це не просто риса особистості, це абсолютно реальна компетенція, яка надається у ДУТ.

Саме система даних компетенцій, що втілюються у практичні результати навчання, і закладена в унікальну освітньо-професійну програму зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» ДУТ. Дана система підготовки існує тільки в ДУТ. І саме ДУТ впровадив освіту майбутнього зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування»!

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Публічне управління та адміністрування за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю публічне управління та адміністрування складає 19800 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (29000 грн. на рік) та НАУ (25000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра публічного управління та адміністрування готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для управління мультисистемами (корпораціями, містом, державою).

Кафедрою укладено 12 договорів про співпрацю з компаніями (установами), які є потенційними роботодавцями наших випускників – органами державної влади, місцевого самоврядування, Національними службами тощо.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів про стажування в усіх вказаних органах державної влади, які є партнерами кафедри, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в професійній сфері.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються партнерами кафедри у своїй професійній роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної управлінської роботи.

Сьогодні у професійній діяльності велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри публічного управління та адміністрування. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися компетенціям партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики  безпосередньо в органах державної влади, місцевого самоврядування, які є партнерами кафедри (Національне агентство з питань державної служби, Національна служба посередництва та примирення, Районні в м. Києві державні адміністрації тощо) на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!
Читайте також
16:03, 26-11-2020

Про кафедру

Кафедра Публічного управління та адміністрування

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Переглядів: 1 197