XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вперше в бакалаврській освіті за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» університетом телекомунікацій впроваджена система стажування студентів в органах публічної влади із видачею унікальних сертифікатів

08:09, 02-03-2020

Практична підготовка студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» відбувається у відповідності до графіку навчального процесу та навчального плану відповідної освітньо-професійної програми (ОПП). Всі студенти спеціальності всіх курсів централізовано розподіляються університетом на практику в органи публічної влади, з якими укладені відповідні партнерські угоди.

 

Всі студенти проходять практику-стажування за програмою, яка фактично систематизувала всі професійні знання, які вони вже отримали в аудиторіях. Програми практик попередньо були узгоджені із партнерами, які  і продовжили практичне навчання наших студентів безпосередньо на робочих місцях. Співпраця кафедри публічного управління та адміністрування із партнерами не завершилась тільки організацією практики, яка має формат навчального тренінгового стажування в органах публічної влади. Вона продовжилась створенням унікальних за змістом і функціональністю сертифікатів для наших студентів, які успішно виконали програми відповідних стажувань під керівництвом публічних управлінців-практиків та контролем науково-педагогічного колективу кафедри публічного управління та адміністрування.

 
 
 

Ці сертифікати відображають:

  • повне підтвердження проходження та виконання програми з навчального тренінгового стажування в органах публічної влади із зазначенням даного органу, датами проходження навчального тренінгового стажування, підписом голови даного органу та гербовою печаткою установи,
  • зміст виконаної студентом програми в органі публічної влади (у вигляді переліку основних професійних дисциплін спеціальності з навчального плану, які є джерелом компетенцій для роботи в даному органі публічної влади, і які опанував студент в університеті та набув практичного досвіду на стажуванні)
  • підписів ректора Державного університету телекомунікацій, директора Навчально-наукового інституту захисту інформації, завідувача кафедрою публічного управління та адміністрування із гербовою печаткою університету.

Звісно, що на різних курсах навчання – різні практики (тренінгові стажування) із різними програмами та сертифікатами, які у сукупності і відображають повну підготовку за ОПП.

У вищій освіті України даний сертифікат впроваджується вперше саме університетом телекомунікацій для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Він, з одного боку є свідоцтвом сумісної роботи кафедри публічного управління та адміністрування університету телекомунікацій із органами публічної влади, з іншої – свідоцтвом повної відповідності освітньої програми спеціальності, що розроблена у ДУТ, сучасним вимогам праціедавців даної галузі діяльності щодо змісту, повноти та відповідності компетенцій спеціальності, яку здобувають наші студенти. Крім того, він є свідоцтвом виваженої та послідовної системи підготовки за спеціальністю, що уособлює навчальний план  спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

 
 

Для наших студентів ці сертифікати є гарантованим підтвердженням їх практичної підготовки за спеціальністю та підтвердженням їх стажування в органах публічної влади. Тобто, по закінченню тільки бакалаврата наші студенти матимуть документальне підтвердження практичної роботи в органах публічної влади терміном у майже 3 місяці із здобуттям надсучасних практичних професійних управлінських компетенцій. Комплекс цих сертифікатів обов’язково позитивно сприятиме подальшому професійному працевлаштуванню наших випускників. Оскільки, як зазначили представники нашої професійної сфери – працедавці сфери публічного управління, подібні сертифікати до диплому про вищу освіту є переконливим аргументом для того, щоб подібного фахівця прийняти на державну службу в органи публічної влади до проведення конкурсу. Тобто, звернувшись у професійну сферу для працевлаштування, наш випускник матиме великі шанси для отримання роботи за фахом і саме в тому органі публічної влади, де він сам для себе визначиться (оскільки переважна більшість компетенцій, здобутих на стажуваннях є новітніми й одночасно універсальними для державних органів управління).

 

Для отримання сертифікатів нашим студентам потрібно не тільки успішно виконати програми стажувань під керівництвом практиків, зарекомендувати себе в органах публічної влади сумлінними та компетентними фахівцями, а й успішно захистити звіт з практики на розширеному засіданні кафедри по закінченню стажування.

 
 
 

Ми щиро вітаємо наших студентів, що отримали професійні сертифікати про стажування!

 
детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Публічне управління та адміністрування за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю публічне управління та адміністрування складає 19800 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (29000 грн. на рік) та НАУ (25000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра публічного управління та адміністрування готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для управління мультисистемами (корпораціями, містом, державою).

Кафедрою укладено 12 договорів про співпрацю з компаніями (установами), які є потенційними роботодавцями наших випускників – органами державної влади, місцевого самоврядування, Національними службами тощо.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів про стажування в усіх вказаних органах державної влади, які є партнерами кафедри, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в професійній сфері.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються партнерами кафедри у своїй професійній роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної управлінської роботи.

Сьогодні у професійній діяльності велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри публічного управління та адміністрування. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися компетенціям партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики  безпосередньо в органах державної влади, місцевого самоврядування, які є партнерами кафедри (Національне агентство з питань державної служби, Національна служба посередництва та примирення, Районні в м. Києві державні адміністрації тощо) на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!
Читайте також

Про кафедру

Кафедра Публічного управління та адміністрування

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Переглядів: 1 132