XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вступ 2020: Старт вступної компанії-2020: подарунок від університета телекомунікацій для всіх абітурієнтів, які мріють глибоко знати психологію і управляти!

14:23, 14-08-2020

Університет телекомунікацій перший в Україні розробив і впровадджує нову Освітню Програма «Державне управління соціально-психологічними  процесами у суспільстві».

Ця підготовка впроваджується вперше університетом телекомунікацій у галузі освіти із Публічного управління та адміністрування.

Освітня програма «Державне управління соціально-психологічними  процесами у суспільстві»

За цією ОП вперше в Україні готуються унікальні фахівці для державного (та бізнес-) управління по роботі із впливом на масову та індивідуальну свідомість населення.

Найбільш затребувані подібні фахівці у системі державного управління, де виникають кризові ситуації; із населенням, що знаходиться у зоні антитерористичних операцій; у епіцентрах соціальних конфліктів та народних хвилювань тощо.

Їх основна роль полягає у дослідженні психологічного стану населення, виявлення психологічних проблем та розробки програм соціально-психологічного впливу із мінімізації або ліквідації масових конфліктних явищ. Вони виконують важливу місію моніторингу в державі за інформаційним впливом ззовні на масову свідомість, здатні розробити програми протидії маніпулюванню свідомістю громадян такими осередками інформаційного впливу як секти тощо.

Дані фахівці здатні професійно аналізувати діяльність релігійних організацій, політичних партій, громадських об’єднань з позиції відсутності або наявності руйнівного впливу з їх боку на масову чи індивідуальну свідомість громадян, порушення прав і свобод громадян, тощо

Дані фахівці є надзвичайно затребувані у бізнесі та у державному управлінні. Вони мають унікальні знання, які є незамінними у PR-бізнесі, HR-роботі, у політичних партіях, у корпораціях:

  • по роботі із персоналом у спрямуванні його на максимальні досягнення у бізнесі;
  • по роботі із громадами для психологічної адаптації та сприйняття бізнесу корпорації на їх території;
  • для роботи із налагодження максимально вигідних для бізнесу контактів із органами державної влади для отримання дозвільних та інших документів, субвенцій тощо;
  • по психолого-аналітичній роботі із проведенням переговорів із бізнес-партнерами.

Унікальною є не тільки сама Освітня програма «Державне управління соціально-психологічними  процесами у суспільстві», а і побудова процесу начання за нею. Студенти начатимуться виключно практичним знаням як в аудиторіях і лабораторіях кафедри, так і за час навчання пройдуть поетапно професійне стажування у відповідних органах державної влади, місцевого самоврядування та ін. всіх рівнів професійної складності із отриманням відповідних сертифікатів від цих органів. В свою чергу сертифікати про реальне стажування з фаху у додатку до диплому ДУТ забезпечать нашим випускникам перше робоче місце за фахом!

 

ВСТУПАЙ В ДУТ НА НОВІТНЮ ПРОГРАМУ

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ У СУСПІЛЬСТВІ»!

ПРИЄДНУЙСЯ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ КРАЇНИ!

БУДЬ ПОПЕРЕДУ ВСІХ!

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Публічне управління та адміністрування за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю публічне управління та адміністрування складає 19800 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (29000 грн. на рік) та НАУ (25000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра публічного управління та адміністрування готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для управління мультисистемами (корпораціями, містом, державою).

Кафедрою укладено 12 договорів про співпрацю з компаніями (установами), які є потенційними роботодавцями наших випускників – органами державної влади, місцевого самоврядування, Національними службами тощо.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів про стажування в усіх вказаних органах державної влади, які є партнерами кафедри, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в професійній сфері.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються партнерами кафедри у своїй професійній роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної управлінської роботи.

Сьогодні у професійній діяльності велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри публічного управління та адміністрування. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися компетенціям партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики  безпосередньо в органах державної влади, місцевого самоврядування, які є партнерами кафедри (Національне агентство з питань державної служби, Національна служба посередництва та примирення, Районні в м. Києві державні адміністрації тощо) на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!
Читайте також

Про кафедру

Кафедра Публічного управління та адміністрування

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Переглядів: 920