XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Майбутні фахівці публічного управління здобувають унікальні компетенції з антикризового управління

10:04, 06-10-2020

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” в Державному університеті телекомунікацій (далі – Університет) є інноваційною та затребуваною на ринку освітніх послуг завдяки наявності освітніх компонент, що забезпечують отримання студентами знань, умінь та навичок у сфері антикризового державного та публічного управління.

На формування у здобувачів освітнього ступеня “бакалавр” зазначених компетенцій спрямовано опанування навчальних дисциплін обов’язкового циклу підготовки – «Моделювання та інформаційні технології прийняття управлінських рішень» (доц. Лук’янов О.П.) та «Публічне управління в умовах кризових ситуацій» (проф. Андреєв С. О.), які викладаються для другого курсу. Унікальність даних навчальних курсів зумовлена їх міждисциплінарним змістом (шляхом поєднання окремих питань з теорії державного управління, теорій прийняття рішень в умовах не визначеності, цивільної оборони та цивільного захисту, забезпечення національної безпеки, антикризового менеджменту), а також тісним зв’язком із антикризовою практикою діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

Чималий інтерес у студентів 2 курсу спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” до вивчення питань теорії та практики антикризового публічного управління було підтверджено результатами їхнього опитування національними експертами Національного агентства з питань забезпечення якості вищої освіти під час акредитації згаданої вище освітньо-професійної програми у березні 2020 року.

Вивчаючи тему «Держава як головний інститут публічного управління в умовах кризових ситуацій» здобувачі мають можливість ознайомитися із головними функціями та завданнями держави у сфері запобігання та подолання різноманітних криз, основними механізмами державного антикризового управління, а також із викликами та загрозами, що чинять глобалізаційні процеси на державні системи цивільного захисту та їхні аналоги.

Лекція на тему «Зарубіжний досвід публічного управління в умовах кризових ситуацій» ґрунтовно висвітлює прогресивний досвід розвинених зарубіжних країн (США, Великобританії, Німеччини, Італії, Франції та інших) у сфері запобігання, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій різноманітного характеру (техногенних, природних, воєнних, соціальних).

Як показала практика функціонування українського суспільства та держави у 2020 році в режимі фактичного надзвичайного стану (після запровадження Урядом карантину у зв’язку із поширенням коронавірусу COVID-19), професійне навчання в Університеті здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” з питань публічного управління в умовах кризових ситуацій є надзвичайно актуальним з практичної точки зору.

Таким чином, можна обґрунтовано стверджувати, що за результатами опанування навчальних дисциплін студенти Університету спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” отримають беззаперечні конкуренті переваги на ринку праці, оскільки отримають фахові (спеціальні) унікальні компетенції  в галузі публічного антикризового управління, в тому числі щодо оцінки повноти та своєчасності дій органів публічного управління стосовно запобігання та подолання наслідків кризових ситуацій різного характеру.  

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Публічне управління та адміністрування за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю публічне управління та адміністрування складає 19800 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (29000 грн. на рік) та НАУ (25000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра публічного управління та адміністрування готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для управління мультисистемами (корпораціями, містом, державою).

Кафедрою укладено 12 договорів про співпрацю з компаніями (установами), які є потенційними роботодавцями наших випускників – органами державної влади, місцевого самоврядування, Національними службами тощо.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів про стажування в усіх вказаних органах державної влади, які є партнерами кафедри, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в професійній сфері.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються партнерами кафедри у своїй професійній роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної управлінської роботи.

Сьогодні у професійній діяльності велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри публічного управління та адміністрування. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися компетенціям партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики  безпосередньо в органах державної влади, місцевого самоврядування, які є партнерами кафедри (Національне агентство з питань державної служби, Національна служба посередництва та примирення, Районні в м. Києві державні адміністрації тощо) на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!
Читайте також
20:06, 20-11-2020
19:27, 25-11-2020

Про кафедру

Кафедра Публічного управління та адміністрування

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Переглядів: 390