XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Підготовка наших студентів до першого професійного стажування в органах публічного управління: вивчення дисципліни «Державні послуги та маркетинг державних послуг» як підготовка до першої практики в Центрах надання адміністративних послуг

16:08, 13-01-2021

Головною метою вивчення дисципліни «Державні послуги та маркетинг державних послуг» студентами першого курсу, які навчаються за освітньо-професійною програмою спеціальності 281  «Публічне управління та адміністрування» є оволодіння теоретичними знаннями з питань організації надання адміністративних послуг та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб'єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування компетентностей, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб'єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів державної влади та місцевого самоврядування. Серед завдань дисципліни є набуття таких компетентностей:

  • здатність виявляти загальні тенденції та можливості розвитку публічної політики щодо організації надання адміністративних послуг, адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності, науково обґрунтовувати та критично оцінювати стратегічні напрями розвитку на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях.
  • здатність до узагальнення теоретичних засад у сфері організації надання публічних послуг;
  • здатність до визначення суті, законів, принципів і механізмів надання адміністративних послуг;
  • здатність до оволодіння методами формування, моніторингу та контролю надання адміністративних послуг на рівні суб'єктів публічної сфери, з позицій загально-цивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових здобутків;
  • здатність до набуття навичок розроблення та впровадження заходів із забезпечення результативного надання адміністративних послуг.

Отримані знання та уміння студенти вже на 2 курсі мають можливість закріпити під час проходження практики в установах-партнерах кафедри , більшість з яких – Центри надання адміністративних послуг в місті Києві.

Саме у ЦНАПах студенти завершують підготовку із блоку професійних дисциплін всіх попереднії трьох семестрів навчання.

І саме для цього з першого курсу наші студенти опановують знання із таких надсучасних дисциплін як:

  • «Державні послуги та маркетинг державних послуг» (- надає знання сутності діяльності ЦНАПів в державі та особливості професійної діяльності в них)
  • «Організація діяльності державних службовців» (- надає знання специфіки управлінської діяльності на державній службі та форм і методів її організації. По суті надається розуміння управлінської діяльності в органах державної влади та особливостей державної служби, надаються базові знання із кадрового менеджменту, які потім поглиблюються у дисципліні «Менеджмент кадрових ресурсів»)
  • «Правове забезпечення публічного управління» (- надаються компетенції з правових норм і правил для публічно-управлінської сфери).

Саме програма Ознайомчої практики базується на практичних компетенціях цього блоку. На 3 та 4 курсах програми Виробничої та Переддипломної практик (тренінгів) вміщують блоки інших практичних компетенцій відповідних блоків професійних дисциплін більш високого рівня професійної підготовки із виконанням складних завдань під керівництвом управлінців-практиків.

Таким чином, по закінченню бакалаврату наші студенти можуть працювати на рівні із реальними практиками державно-управлінської сфери та виконувати складні професійні завдання на відповідному рівні.

Фотографії

Читайте також

Про кафедру

Кафедра Публічного управління та адміністрування

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Переглядів: 342