XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Позитивний досвід навчання публічних управлінців сучасним підходам до вимірювання результативності проектів та програм

10:01, 21-01-2021

Вирішення існуючого в Україні комплексу нагальних соціально-економічних проблем потребує, зокрема, широкого використання в державно-управлінській практиці сучасних підходів до забезпечення ефективності та результативності управління. Тож, є цілком очевидним, що професійна підготовка дійсно компетентного фахівця в галузі публічного управління та адміністрування не може бути забезпечена, якщо такі компетенції не буде сформовано на належному рівні. 

Варто підкреслити, що під час підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” на останньому четвертому році навчання, викладачами профільної кафедри Державного університету телекомунікацій чимала увага приділяється прикладним аспектам формування у студентів вмінь та навичок стосовно кваліфікованої оцінки різноманітних програм, проектів, управлінських рішень у галузі публічного управління.

Ці вміння та навички є важливою складовою змісту освіти за вказаною спеціальністю на шляху досягнення ключових результатів навчання випускника, закріплених у відповідному Стандарті вищої освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018 № 1172.

Так, наприклад, на практичному занятті з дисципліни “Аналіз проектів та програм в управлінні”, яке проводилось з використанням інформаційних технологій дистанційного навчання, студенти ІV курсу денної форми здобували вміння та навички щодо застосування сучасних підходів до вимірювання результативності, ефективності та економічності державної політики та управління. З використанням методу проблемно-орієнтованого навчання, на занятті обговорювались критерії та проблеми оцінки ефективності проектів та програм в публічній сфері.

Розвиток у майбутніх публічних управлінців вищезгаданих знань, вмінь й навичок є надзвичайно актуальним та своєчасним ще й тому, що забезпечуватиме якісне формування у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти низки важливіших спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, як наприклад:  “здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів”, “здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати”.

Читайте також

Про кафедру

Кафедра Публічного управління та адміністрування

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Переглядів: 342