XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Рольова гра як найбільш ефективний та цікавий інтерактивний метод на заняттях англійської мови у ВНЗ

10:59, 20-12-2018

Враховуючи  сучасні  засоби  у вивчення англійської мови на заняттях, велике значення приділяють інтерактивним методам, з особистісно орієнтованим підходом до студента, спрямованих на розвиток не лише творчого потенціалу студента, але й на вміння мислити та швидко реагувати, покращуючи комунікаційні навички.  Термін  «інтерактив» (пер. з англійської “inter” – взаємний, “act” – діяти) означає взаємодіяти. «Інтерактивне навчання» - це взаємодія між викладачем та студентом в процесі спілкування та навчання з метою вирішення лінгвістичних та комунікативних завдань. Інтерактивна діяльність включає організацію та розвиток діалогічного мовлення, спрямованих на взаємодію, взаєморозуміння.

Серед  інтерактивних методів навчання   у сучасному навчальному процесі вивчення англійської мови особливе значення мають  презентації, рольові ігри, дискусії, «мозковий штурм», конкурси з практичними завданнями та їх подальше обговорення, проектування бізнес планів, проектів, проведення творчих заходів,  мультимедійних  комп’ютерних програм  та залучення англомовних спеціалістів.

Рольова  гра – один із найбільш ефективних методичних прийомів, що відноситься до групи активних способів навчання практичному володінню іноземною мовою. Рольова гра є умовним відтворенням її учасниками реальної практичної діяльності людей, створює умови реального спілкування. Ефективність навчання тут обумовлена в першу чергу підвищенням мотивації і інтересу до предмета.

Застосовуючи  певний інтерактивний метод, а саме “Interview”, “Round Table”, “Reflexive Circle”,“Hot summary”, “Project”,“Expert Groups”, “Dozens of questions”, “Excursion”, викладач формує у студентів відповідні навички. В результаті взаємодії спілкування відбувається взаємонавчання обох сторін.

Нижче зазаначені приклади  запропонованих  ігр, які передбачають оволодіння словниковим запасом з вивченої теми та загальновживаними словами.

  • Grabaminute – гра, в якій студенту надається 1 хвилина, для представлення терміну, написанного на інтерактивній карті. Учасник має надати найбільше інформації про даний предмет/термін, його значення, використання.  Отримує перемогу, студент, який надав найбільш повну та зв'язну інформацію про вказаний в картці предмет або термін. Перевірка знань: словниковий запас з певної теми у поєднанні з грамматикою. Хороший спосіб для закріплення пройденного матеріалу.
  • Anitemdescription – гра, в якій необхідно описати слово чи словосполучення, вказані на інтерактивних картках, не називаючи корінь слова та не застосовуючи жестів. Решта групи вгадують слово. Перевірка знань: словниковий запас з певної теми у поєднанні з грамматикою. Можна використовувати в якості Warm up activity.
  • Розглядаючи  дискусійні  групові форми, які будуть приведені нижче, окрім теоретичного підгрунтя повинна бути присутня аргументованість відповідей: 1) “Roundtable” (Колективна гра на вирішення спільної проблеми); 2) Scientific debate (Навчальна суперечка-діалог, в якій студенти – представники різних направлень, відстоюють свою думку, протилежну іншим); 3) Competition in small groups (Мотиваційна гра, яка спонукає студентів до активності); 4) “Brainstorm” (Гра, розвиваюча критичне мислення);  5) Situation (Гра, розвиваюча вміння швидко реагувати та фантазувати); 6) Training (форма навчання із застосуванням різних форм роботи з невеликою групою для вдосконалення навичок в процесі моделювання ситуацій, які наближені до реальності).

Метою залучення інтерактивних ігор на заняттях англійської мови є спонукання студента   висловлювати власну думку відкрито, на весь клас.  Це сприяє значному покращенню комунікаційних навичок студентів, в результаті чого зникають внутрішні обмеження учня. Студенти навчаються спілкуватися з різними людьми, висловлювати альтернативні думки, приймати виважені рішення, приймати участь у дискусіях . А, також сучасні технології в освіті підвищують рівень сприйняття за запам’ятовування на 30-40% завдяки одночасній багатоканальній взаємодії студента з інформацією.

Читайте також

Абітурієнту

Спеціальність: Інформаційні системи та технології

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» дає можливість студентам отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій та знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, у тому числі закордонних. Студенти отримують ґрунтовну математичну та алгоритмічну підготовку, вивчають основні мови програмування, комп`ютерні мережі, операційні системи та інші дисципліни, необхідні для роботи за фахом.

Місцем роботи випускників можуть бути організації, які займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення, у тому числі на платформі Web, оператори мобільного зв'язку, Інтернет-провайдери, організації, які використовують комп`ютерні технології.

Спеціальність: Інформаційні системи та технології

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» дає можливість студентам отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій та знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, у тому числі закордонних. Студенти отримують ґрунтовну математичну та алгоритмічну підготовку, вивчають основні мови програмування, комп`ютерні мережі, операційні системи та інші дисципліни, необхідні для роботи за фахом.

Місцем роботи випускників можуть бути організації, які займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення, у тому числі на платформі Web, оператори мобільного зв'язку, Інтернет-провайдери, організації, які використовують комп`ютерні технології.

Переглядів: 4 132