Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Додатковий набір 2019

Самонавчання як важливий елемент особистісного та професійного зростання

Для того, щоб володіти завжди актуальними знаннями, вміннями та навичками необхідно самовдосконалюватися. Провідним елементом самовдосконалення є  самонавчання, що є особливо важливим як після закінчення навчання ІМ в складі навчальної групи, так і для регулярного підвищення рівня володіння іноземною мовою.

Самонавчання – це форма освіти, під час якої людина навчає та виховує сама себе. Настає момент, коли у людини виникає внутрішня незадоволеність своєю діяльністю (мотив) і свідома потреба в перепідготовці, в подальшому професійному зростанні. Самоосвіта завжди має особисту значущість. Самоосвіта виникає на основі потреб, а вони реалізуються в професійній діяльності, в побуті, в процесі пізнання навколишнього середовища та вихованні в себе певних якостей з метою реалізувати себе в соціальному середовищі.

Види самонавчання:

 • побутове;
 • пізнавальне;
 • самореалізація;
 • професійне самонавчання. 

Наразі є багато способів самонавчання. Розповсюдження Інтернет технологій допомагає нам в цьому, тому що в наш час є багато освітніх Інтернет ресурсів, за допомогою яких кожна людина має можливість отримувати якісну освіту віддалено, в зручний час, навчаючись в зручному темпі та знаходячись в зручному місці.

Самонавчання допомагає актуалізувати наші знання з певної дисципліни чи вивчити щось нове з іншої галузі.

Поради для ефективного самонавчання:

 1. Оберіть ціль. 
 2. Навчайтеся послідовно.
 3. Складіть графік навчання.
 4. Створіть краще навчальне середовище.
 5. Фокусуйтеся на навчанні.
 6. Робіть нотатки.
 7. Використовуйте різні навчальні джерела.
 8. Спробуйте навчання за допомогою онлайн курсів.
 9. Використовуйте знання на практиці.
 10. Шукайте свої «слабкі місця».
 11. Зробіть самонавчання звичкою.  

Корисні ресурси для самонавчання (для вивчення іноземної мови та інших дисциплін іноземною мовою):

Якісні безкоштовні курси від викладачів провідних університетів світу, де можливо отримати знання із найрізноманітніших галузей іноземною мовою:

Корисні сайти із вивчення загальної іноземної мови:

Соціальна мережа, де можна вивчати іноземну мову, спілкуючись із носіями мови:

Відкриті безкоштовні онлайн курси для викладачів іноземної мови (для підвищення кваліфікації та актуалізації своїх знань, вмінь та навичок):

Відео, мотивуюче до самонавчання:

Таким чином, самонавчання передбачає постійну роботу над собою, яка стосується кожної сфери людського життя. Без самонавчання та потягу до самовдосконалення є неможливими успішна професійна діяльність та особистісне зростання. Самонавчання – основна складова успіху в будь-якій діяльності. Це – праця, яку кожна людина (як студент, так і викладач) повинна здійснювати над самою собою.

Оцініть новину:
4

Читайте також

172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма навчання) 172 Телекомунікації та радіотехніка (заочнаформа навчання) 121 Інженерія програмного забез..
Студенти-відмінники Навчально-наукового інституту інформаційних технологій 1 Москаленко Павло Сергійович КНД-11 2 Алтинніков Дмитро..

Ключові слова

Абітурієнту

Спеціалізація: Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Спеціалізація Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС) базується на розробці і впровадженні технологій із застосуванням передусім програмних та апаратно-програмних засобів.

Фахівці з БІКС - це еліта інформаційної та кібернетичної безпеки, які отримують теоретичні знання та практичні навички з програмування, розробки та управління базами даних, формування моделей захисту інформації та політик безпеки, технічного і криптографічного захисту інформації, побудови захищених цифрових TCP/IP мереж та обслуговування сертифікатів відкритих ключів, тестування систем захисту на проникнення, адміністрування захищених інформаційних та комунікаційних систем, проведення їх моніторингу та аудиту тощо.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Спеціалізація Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС) базується на розробці і впровадженні технологій із застосуванням передусім програмних та апаратно-програмних засобів.

Фахівці з БІКС - це еліта інформаційної та кібернетичної безпеки, які отримують теоретичні знання та практичні навички з програмування, розробки та управління базами даних, формування моделей захисту інформації та політик безпеки, технічного і криптографічного захисту інформації, побудови захищених цифрових TCP/IP мереж та обслуговування сертифікатів відкритих ключів, тестування систем захисту на проникнення, адміністрування захищених інформаційних та комунікаційних систем, проведення їх моніторингу та аудиту тощо.


Переглядів: 426
^