XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Поєднання традиційних методів викладання з сучасними технічними можливостями для підвищення мотивації студентів

12:47, 07-03-2020

В контексті динамічного розвитку суспільства, процесу міжнародної інтеграції та обміну даними фахівцям ІКТ необхідно мати інструмент, який забезпечив би ефективний обмін професійною інформацією. Саме тому викладання ESP фокусується на розвитку комунікативних, пізнавальних, професійних та соціально-культурних компетенцій студентів. Першочергове завдання викладача полягає в умілому виборі навчальних матеріалів, підготовці програм та планів для досягнення бажаних результатів навчання, підтримки мотивації за зусиль студентів.

Критично важливим елементом роботи в групах ESP є моніторинг навчального процесу, дорадча підтримка студентів, створення сприятливого середовища, атмосфери взаємодії та взаємної підтримки. При складанні планів та виборі навчальних матеріалів викладачі отримують можливість втілити свої ідеї, погляди та підходи до процесу та методів викладання. Якщо метою уроку  є закріплення навичок комунікації, керівник заняття застосовує різні вправи, що моделюють практику мовного спілкування: ділові ігри, складання інструкцій, звітів, презентації та дискусії. Він також вміло використовує ефективні прийоми для розвитку комунікативних навичок та залучає  до процесу технічні ресурси, включаючи інтернет та веб-сайти для спілкування за межами аудиторії.

Люди краще вивчають іноземну мову, коли мають високу мотивацію та можливість користуватися своїми знаннями та вміннями в тому мовному середовищі, в якому вони зацікавлені. В цьому відношенні ESP  виступає дійовим інструментом для реалізації такої можливості. Студенти краще засвоюють іноземну мову, якщо вони працюють з матеріалами та поняттями, що представляють для них інтерес. Крім цього, вони зможуть скористатися ними у своїй професійній діяльності чи подальшому навчанні.   

Необхідно також приймати до уваги те, що чим більше студенти спілкуються, слухають, говорять чи пишуть, тим краще відбувається засвоєння мови. Що стосується вивчення ESP, студенти зосереджені перш за все на матеріалі, що тісно пов'язаний з їхньою спеціалізацією, особливо студенти ІКТ. Презентувати англійську необхідно в аутентичному контексті з метою вироблення специфічних мовних вмінь, які вони зможуть  використати у майбутній професії.     

У підсумку, слід зазначити, що незважаючи на те, що викладання  ESP фокусується на практичних, фахово спрямованих методах та аплікаціях, цей процес включає також базові знання природи мови, основні методи та форми викладання. Творче поєднання традиційних методів викладання та новітніх технологій, що включає використання віртуального середовища для заохочення мотивації студентів, стає пріоритетним серед найбільш дієвих методів викладання ESP.  

Literature: Basturkmen H. Ideas and options in English for specific purposes, - Taylor and Francis e-library, 2008. www.eBookstore.tandf.co.uk. Dudley-Evans T. Developments in English for Specific Purposes. - Cambridge University Press, 2012. Flowerdew J. Concordancing as a Tool in Course Design//Small Corpus Studies and ELT: Theory and Practice.- : John Benjamins, 2018. — 77-92 pp.

Читайте також

Абітурієнту

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Переглядів: 681