XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Критеріальний підхід до оцінювання есе «висловлювання думки»

15:18, 07-09-2020

Один з ефективних способів формування і розвитку навичок іншомовної комунікації у студентів – це сумісне написання есе «Висловлювання думки» на актуальну тему з подальшою взаємною його перевіркою. Цей тип дискурсивного есе має на меті надати і підтвердити аргументи з метою переконати читача у правильності власної точки зору. Сумісна робота стимулює студентів уважніше ставитися до думки партнера і викликає у них великий інтерес.

Інновація такого роду при підготовці і проведенню рубіжного контролю з англійської мови представляється нам цікавою в плані організації і підведення підсумків дистанційної роботи у вищому навчальному закладі. Орієнтовний обсяг есе складає 200-250 слів. При перевищенні обсягу перевірці підлягають лише перші 250 слів [1-3]. Система оцінювання базується на [4]:

Якість вирішення комунікативного завдання

Когерентність і когезія

Лексика

Граматика

Якість представленої інформації, точність аналізу, вміння узагальнювати

Організаційна структура, навички  перефразування і використання слів-зв’язок

Обсяг лексики, правопис слів і кількість лексичних помилок

Порядок слів у реченні, уживання часів дієслова, кількість граматичних помилок

Необхідно уточнити терміни когезія – усі елементи тексту є взаємопов’язаними, і когерентність - усі елементи тексту мають сенс.

Запропоновано оцінювати есе за такими критеріями: вирішення комунікативного завдання (5 балів максимум), переконливість і ясність представлених аргументів (2 бали максимум), структурно-стилістична і змістова організація тексту (10 балів максимум), лінгвістичні критерії (лексика і граматика – по 4 бали максимум). У підсумку отримуємо максимальну кількість балів – 25, мінімальну – 2 (по 1 за лексику і граматику).

Така схема відповідає критеріальному підходу і дозволяє позбутися менш об’єктивного підходу - оцінювання письмової роботи у цілому.
 

 1. Титова С. В., Харламенко И. В. Метод совместного написания эссе и их взаимного оценивания при обучении письменно-речевым умениям // Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2017. № 3. С. 26–41.
 2. Харламенко И. В. Алгоритм совместного написания эссе с последующим взаимным оцениванием другими студентами // Языковой дискурс в социальной практике: Материалы Международной научно-практической конференции. – Тверь: Тверь, 2018. С. 213–219.
 3. Харламенко И. В., Нохрина В. В. Опыт и результаты проведения итогового сертификационного экзамена за бакалавриат по английскому языку на уровень В2 на биологическом факультете МГУ // Учитель, ученик, учебник: Материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. Т. 2 / Под ред. И.Л. Лебедевой. М., 2016. С. 392–400.
 4. Anh Toan. The Complete Solution IELTS Writing 2016. ZIM. 2016. 164 p.

Науково-методичне повідомлення підготувала
Дюканова Н.М., доцент кафедри іноземних мов

Читайте також

Абітурієнту

Спеціальність: Комп’ютерна інженерія

Кваліфікація – фахівець з інформаційних технологій.

Рівень освіти – вища освіта.

Термін навчання:

 • денна форма - 4 роки,
 • заочна – 5 років.

Первинні посади:

 • інженер із конфігурації комп’ютерних систем;
 • інженер інформаційно-обчислювального центру;
 • інженер із системного адміністрування;
 • інженер-програміст.
Спеціальність: Комп’ютерна інженерія

Кваліфікація – фахівець з інформаційних технологій.

Рівень освіти – вища освіта.

Термін навчання:

 • денна форма - 4 роки,
 • заочна – 5 років.

Первинні посади:

 • інженер із конфігурації комп’ютерних систем;
 • інженер інформаційно-обчислювального центру;
 • інженер із системного адміністрування;
 • інженер-програміст.
Переглядів: 540