XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Незамінні «SOFT SKILLS» для успішної кар'єри

10:16, 27-03-2021

В сучасному освітньому просторі існує концепція навчання протягом життя  «lifelong learning». У цій ситуації все більше керівників та спеціалістів сприймають навчання  як цікавий і невід’ємний процес у житті кожної людини, яка хоче зробити кар’єру і стати кращим професіоналом у своїй галузі або на своєму ринку. Для вітчизняних науковців поняття «soft skills» є порівняно новим та недослідженим. Звісно, вагомі дослідження у цій сфері пов’язані зі зростанням ролі і значення особистісних характеристик керівника в управлінні колективом, у налагодженні соціально-психологічного клімату. Над проблематикою активно працюють Л.В. Айзікова , Н.А. Длугунович ,  Т.С. Єжижанська  та інші.

У професійному середовищі прийнято виділяти 2 типи навичок, необхідних сучасному фахівцю:

 • «hard skills» («тверді» навички) – професійні, технічні навички, які можна наочно продемонструвати. Наприклад, навичка  керування автомобілем, знання мови програмування тощо.
 • «soft skills» («гнучкі» або «м’які» навички) – навички, прояв яких складно відстежити, перевірити і наочно продемонструвати (комунікативні та управлінські).

Тобто «soft skills» – це навички універсальні, які допомагають професійно розвиватися і будувати кар’єру в будь-якій галузі.

На Давоському економічному форумі (Future for Jobs Report) у звіті про майбутнє професій визначили навички, які будуть потрібні у майбутньому:

 1. Комплексне вирішення проблем.
 2. Критичне мислення.
 3. Креативність.
 4. Вміння управляти людьми.
 5. Взаємодія з людьми.
 6. Емоційний інтелект.
 7. Вміння мислити і приймати рішення.
 8. Клієнтоорієнтованість.
 9. Вміння вести переговори.
 10. Гнучкість мислення.

Отже, саме ці «soft skills» захочуть бачити у вас роботодавці вже найближчим часом. Гарна новина: усі ці навички не є вродженими, їх можна і потрібно розвивати.

Навчатися новим навичкам можна за допомогою семінарів, майстер-класів, воркшопів, тренінгів, модульному навчанню, відео навчанню, кейс-стаді, коучінгу або рольовим та діловим іграм. 

І в ДУТ студенти розвивають ці навички на заняттях з іноземної мови використовуючи підручники видавництв Оксфорд та Пірсон. Так студенти першого курсу навчаються працювати в команді, обговорювати й вирішувати яке програмне та апаратне забезпечення найкраще відповідає вимогам компанії у вправі 1 розділу «Business Matters» на сторінці 27 підручника «English for Information Technology,2». Потім вони готують презентацію для цієї компанії.

І в кожному розділі «Business Matters» студенти відпрацьовують певні навички, які відносяться до «soft skills».

Британська Рада в Україні наголошує, що це можна робити не лише за допомогою книжок або тренінгів. Але й  перейти відразу на інший рівень і розвивати їх англійською мовою. Вона радить кілька цікавих і доступних інструментів, що дають можливість підвищувати рівень англійської одночасно зі свідомим розвитком кар’єрних навичок. Це:

 1. Інтерактивні відео на платформі The English Channel від Британської Ради
 2. Чат-бот Talk To Ri для практики робочого спілкування 
 3. Онлайн-навчання

Вже не потребує доведення той факт, що гнучкі навички необхідні для успішної кар’єри так само, як і фахові знання та вміння. Здатність знайомитись, співпрацювати, презентувати себе, свої ідеї та результати, знаходити баланс між роботою і життям, брати на себе лідерські функції та бути класним членом команди – все це мінімальний набір характеристик для просування майже будь-якою кар’єрною драбиною.

 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:

 1. Длугунович Н.А. Soft skills як необхідна складова підготовки IT-фахівців / Н.А. Длугунович // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014. –№ 6. – С. 239–242. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_tekh_2014_6_47.
 2. Єжижанська Т.С. Проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців / Т.С. Єжижанська, М. П. Осадча // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Культура і соціальні комунікації. – 2012. – Вип. 3. – С. 23–31. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaksk_2012_3_5.
 3. English and communication skills coaching for tech specialists [Електронний ресурс] // Tilda. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://talktori.com/.
 4. Fan, C. S., Wei, X. and Zhang, J. (2017) ‘Soft Skills, Hard Skills, and the Black/White Wage Gap’, Economic Inquiry, 55(2), pp. 1032–1053. doi: 10.1111/ecin.12406.
 5. Hill, D., & Bonamy, D. (2012). English for Information Technology: Vocational English Course Book. Pearson Longman.
 6. Joseph, D. et al. (2010) ‘Practical Intelligence in IT : Assessing Soft Skills of IT Professionals’, Communications of the ACM, 53(2), pp. 149–154. doi: 10.1145/1646353.1646391.
 7. The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, Davos 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution
 8. The English Channel [Електронний ресурс] // Council British. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://theenglishchannel.britishcouncil.org/.

 

Науково-методичне повідомлення підготувала
доцент кафедри англійської мови Кузьмич С.І.

Читайте також
11:21, 07-10-2021

Абітурієнту

Спеціалізація: Соціологія

Соціолог – це фахівець, який займається аналізом, описом і оцінкою проблем, фактів і явищ, що відбуваються в суспільстві, окремих групах і спільнотах. Перспективна професія соціолога спрямована на детальне вивчення суспільства за допомогою спеціальних методів дослідження.

Соціолог – це професія, яка завжди актуальна на ринку праці!

Спеціалізація: Соціологія

Соціолог – це фахівець, який займається аналізом, описом і оцінкою проблем, фактів і явищ, що відбуваються в суспільстві, окремих групах і спільнотах. Перспективна професія соціолога спрямована на детальне вивчення суспільства за допомогою спеціальних методів дослідження.

Соціолог – це професія, яка завжди актуальна на ринку праці!

Переглядів: 1 848