Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Додатковий набір 2019

Попередній захист дипломної роботи – передостанній крок до диплома бакалавра

Цього тижня на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності відбувся попередній захист дипломних робіт на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» заочної форми навчання.

Бакалаврська робота призначена для об’єктивного контролю ступеня сформованості знань, умінь і навичок розв’язувати типові завдання, пов’язані з професійною діяльністю. Виконання такої наукової праці сприяє: систематизації, закріпленню та розширенню теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосуванню їх при вирішенні конкретних наукових та/або практичних завдань; розвитку навичок самостійної роботи й оволодіння методами дослідження, пов’язаних з темою роботи; умінню формулювати висновки, пропозиції рекомендації із предмета дослідження.

Попередній захист дипломних робіт студентів кафедри документознавства та інформаційної діяльності відбувся з метою встановлення відповідності досліджень вимогам до оформлення, змісту та структури роботи, визначення ключових положень дослідження. Передзахист відбувся у присутності завідувача кафедри та керівників бакалаврських робіт.

Студенти, дипломні роботи яких на попередньому захисті було оцінено позитивно, допущені до захисту на засіданні ДЕК.

Схема підготовки до захисту дипломної роботи:

Оцініть новину:
10

Читайте також

172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма навчання) 172 Телекомунікації та радіотехніка (заочнаформа навчання) 121 Інженерія програмного забез..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

Фахівець з інформаційної аналітики та зв’язків з громадськістю є «універсальним спеціалістом», який повинен досконало володіти фундаментальними знаннями з комунікативістики, інформаційно-аналітичної діяльності, лінгвістики, психології, маркетингу, дизайну, технологій нових медіа тощо, а це неможливо без тривалої підготовки за спеціальними навчальними курсами, які будуть введені до варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів визначеної спеціалізації.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

Фахівець з інформаційної аналітики та зв’язків з громадськістю є «універсальним спеціалістом», який повинен досконало володіти фундаментальними знаннями з комунікативістики, інформаційно-аналітичної діяльності, лінгвістики, психології, маркетингу, дизайну, технологій нових медіа тощо, а це неможливо без тривалої підготовки за спеціальними навчальними курсами, які будуть введені до варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів визначеної спеціалізації.


Переглядів: 524
^