Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Попередній захист дипломної роботи – передостанній крок до диплома бакалавра

Цього тижня на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності відбувся попередній захист дипломних робіт на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» заочної форми навчання.

Бакалаврська робота призначена для об’єктивного контролю ступеня сформованості знань, умінь і навичок розв’язувати типові завдання, пов’язані з професійною діяльністю. Виконання такої наукової праці сприяє: систематизації, закріпленню та розширенню теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосуванню їх при вирішенні конкретних наукових та/або практичних завдань; розвитку навичок самостійної роботи й оволодіння методами дослідження, пов’язаних з темою роботи; умінню формулювати висновки, пропозиції рекомендації із предмета дослідження.

Попередній захист дипломних робіт студентів кафедри документознавства та інформаційної діяльності відбувся з метою встановлення відповідності досліджень вимогам до оформлення, змісту та структури роботи, визначення ключових положень дослідження. Передзахист відбувся у присутності завідувача кафедри та керівників бакалаврських робіт.

Студенти, дипломні роботи яких на попередньому захисті було оцінено позитивно, допущені до захисту на засіданні ДЕК.

Схема підготовки до захисту дипломної роботи:

Оцініть новину:
9

Читайте також

В цьому році Міжнародна організація праці (МОП) відзначає своє 100-річчя. Розпочавши свою роботу під час стрімкого росту виробництва та індустріальної..
На минулому тижні, 28 квітня відзначався міжнародний день охорони праці. З цієї нагоди Міжнародна організація праці (МОП), що в цьому році відзначає с..
7 травня видатний російський фізик Олександр Попов зробив наукову доповідь про новий метод бездротової передачі електричних сигналів за допомогою вико..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Документознавство та інформаційна діяльність

Бакалавр з цього фаху підготовлений до роботи в інформаційних, аналітичних, архівних, адміністративних, кадрових підрозділах і службах, службах діловодства підприємств, організацій, установ, фірм різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління усіх рівнів. Бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності за умов набуття відповідних знань і практичних вмінь може адаптуватись до таких суміжних напрямів діяльності, як маркетингова, рекламна, зв’язки з громадськістю, обліково-контрольна та ін.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Документознавство та інформаційна діяльність

Бакалавр з цього фаху підготовлений до роботи в інформаційних, аналітичних, архівних, адміністративних, кадрових підрозділах і службах, службах діловодства підприємств, організацій, установ, фірм різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління усіх рівнів. Бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності за умов набуття відповідних знань і практичних вмінь може адаптуватись до таких суміжних напрямів діяльності, як маркетингова, рекламна, зв’язки з громадськістю, обліково-контрольна та ін.


Переглядів: 196
^