XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Сім аргументів на користь професії архівіста

10:29, 26-02-2021

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій готує фахівців за освітньою програмою «Документознавство та інформаційна діяльність» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»!

Архівіст – знавець архівної справи. Основне призначення цієї професії – це збирати та зберігати документальні багатства країни та використовувати їх в інтересах суспільства, держави зокрема. Розуміння цінності й сутності цієї професії можна побачити в нижченаведених аргументах:

  1. Інноваційний напрям діяльності. Робота архівіста не лише цікава, а й сучасна, тісно повʼязана зі швидким розвитком та  широким використанням інформаційних технологій, здатністю засвоювати інноваційні продукти. Електронний документообіг, електронні архіви, цифровізація, Інтернет-презентації, технології пошуку ретроспективної інформації в соціальних мережах свідчать про те, що вся діяльність з управліня архівами та архівними інформаційними ресурсами переміститься в Інтернет. Сучасний архівіст має широкий спектр можливостей, повʼязаних з унікальними технологіями та зростанням ролі архівів як специфічної інформаційної системи. Використання інформаційних технологій і глобальної мережі комунікацій сприятиме професійному зростанню як в рамках державної архівної служби, так і поза державною сферою діяльності.

  1. Наявність вакансій на ринку праці. Архівіст затребуваний в різних установах, організаціях, на підприємствах. Державні архіви та органи управління архівною справою, трудові архіви, архіви органів законодавчої, виконавчої влади та судових установ, архіви страхових і фінансових компаній, державних та комерційних банків, архіви РАГСів, державні нотаріальні архіви, архіви громадських організацій, архіви закладів освіти, архіви та рукописні відділи наукових установ, музеїв і бібліотек завжди потребують кваліфікованих спеціалістів, добре обізнаних у питаннях документообігу, зберігання та використання архівних ресурсів.
  2. Необхідність і можливість підвищувати рівень професійної майстерності. Підвищення рівеня професіоналізму архівіста визначається як обʼєктивними, так і субʼєктивними чинниками. До обʼєктивних чинників слід віднести затребуваність професійної майстерності архівіста зі сторони юридичних, фінансових служб установ, підприємств та організацій чи користувачів архівною документацією. Швидке і якісне надання інформаційних послуг узалежнене від професійного рівня архівіста. Субʼєктивним  фактором є прагнення самого працівника архіва до самоудосконалення, засвоєння новітніх технологій роботи з документами.
  3. Перспективи карʼєрного зростання. Карʼєрне зростання стає можливим за умови підвищення професійного рівня та наявності надпрофесійних навичок (soft skills), повʼязаних з особистими якостями архівіста ‒ критичне мислення, відповідальність, організованість, пунктуальність, дисципліна, комунікабельність, менеджерські здібності, лідерство. Архівіст з часом може обіймати посади провідного архівіста, завідувача відділу архіву, завідувача/директора архіву, начальника управління, директора департаменту Державної архівної служби. Навички управлінця трудомістким інформаційним процесом притаманні сучасному архівісту.
  4. Творча складова: можливість наукових досліджень. Документи архівів є потужною джерельною базою наукових студіювань. Широка палітра напрямів наукової роботи архівіста ‒ архівознавчі дослідження (теорія та наукові методики комплектування, обліку, зберігання архівних документів і використання архівної інформації), археографічна діяльність (підготовка корпусних та тематичних видань), експозиційна робота та презентація архівної інформації в засобах масової інформації.
  5. Широка комунікація. Архівіст тісно співпрацює з партнерами, юридичними та фізичними особами у питаннях створення, зберігання й використання документальної історико-культурної спадщини ‒ установами різних форм власності у питаннях комплектування архівів, а також з колекціонерами, музеєзнавцями, науковцями, дослідниками родоводів, розробниками творчих проектів мас-медіа, письменниками, художниками, кінематографістами, зарубіжними колегами-архівістами.
  6. Можливість міжнародного стажування. Ознайомитися з зарубіжним, зокрема французьким досвідом у сфері архівної науки і практики, оволодіти сучасними архівними технологіями, які застосовують зарубіжні архівісти, можна на Міжнародних архівних технічних курсах (Stage technique international d’archives), які проводяться щороку на базі Національного архіву Франції і в яких традиційно з 1951 р. беруть участь стажери багатьох країн з усіх континентів світу. З 1900-х років стажування на курсах проходять архівісти України. Міжнародне стажування надає можливість участі у міжнародних наукових проектах.

Здобути знання й навички роботи за затребуваною в Україні професією архівіста можна, навчаючись за освітньою программою «Документознавство та інформаційна діяльність» у Державному університеті телекомунікацій на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності

Читайте також

Про кафедру

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Документознавство та інформаційна діяльність

Бакалавр з цього фаху підготовлений до роботи в інформаційних, аналітичних, архівних, адміністративних, кадрових підрозділах і службах, службах діловодства підприємств, організацій, установ, фірм різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління усіх рівнів. Бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності за умов набуття відповідних знань і практичних вмінь може адаптуватись до таких суміжних напрямів діяльності, як маркетингова, рекламна, зв’язки з громадськістю, обліково-контрольна та ін.

Спеціалізація: Документознавство та інформаційна діяльність

Бакалавр з цього фаху підготовлений до роботи в інформаційних, аналітичних, архівних, адміністративних, кадрових підрозділах і службах, службах діловодства підприємств, організацій, установ, фірм різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління усіх рівнів. Бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності за умов набуття відповідних знань і практичних вмінь може адаптуватись до таких суміжних напрямів діяльності, як маркетингова, рекламна, зв’язки з громадськістю, обліково-контрольна та ін.

Переглядів: 547