XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Фахівці мереж мобільного зв’язку і цифрового телерадіомовлення: захист бакалаврських робіт

15:58, 16-06-2015

Якість підготовки професійних кадрів в області мобільних телекомунікацій багато в чому визначає майбутнє технологій. А це говорить про велику значущість освіти в цьому напрямку. Фахівців у сфері бездротових технологій випускають як університети, так і коледжі. Вони пропонують безліч напрямів підготовки, спеціальностей і профілів.

У Державному університеті телекомунікацій на кафедрі радіотехнологій здійснюється підготовка фахівців за одною із найкращих спеціальностей «Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення». Ця спеціальність  охоплює новітні радіотехнології надання мобільних мультимедійних та інформаційних послуг на планшети, смартфони, iPhone та інші інтелектуальні комп'ютерні пристрої нового покоління. Первинні посади випускника цієї спеціальності - інженер засобів радіо і телебачення, інженер з впровадження та експлуатації новітніх мобільних і бездротових мереж, технічний фахівець з відео та аудіо монтажу, інженер з технічної підтримки обладнання мобільних і безпроводових мереж.

Підготовку фахівців з технологій  надання мобільних медіа-послуг здійснюється для операторів стільникового зв’язку «МТС Україна», «Київстар Дж.Ес.Ем.», «Астеліт», провайдерів Інтернет послуг, Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення, відділів радіомоніторингу операторів бездротового зв’язку, ТОВ «Саттелеком».

Сьогодні 16 червня в Центрі високих інфокомунікаційних технологій кафедри радіотехнологій студенти напряму «Радіотехніка» групи РТД-41 Гайовий Ігор, Артеменко Галина, Волошенко Андрій, Карась Іван, Золотонишин Максим, Кульчицький Роман, Вишняк Олег, Гардюто Олексій, Воробйов Сергій, Слєпих Віктор, Лукас Ігор і Безуглий Олег успішно захистили свої перші бакалаврські роботи. Державна екзаменаційна комісія відмітила творчі роботи Кульчицького Романа, Гайового Ігоря, Артеменко Галини, Волошенко Андрія, Карась Івана.

Метою бакалаврської атестаційної роботи Кульчицького Романа було  – проведення комплексних досліджень характеристик і особливостей побудови цифрових радіорелейних ліній, за допомогою програмного комплексу ProfEdit4.0. Розглянуті основні принципи побудови ЦРРЛ прямої видимості; визначено особливості РРЛ; проведено аналіз основних характеристик стандартів РРЛ; розглянуто надійність радіорелейних ліній зв'язку. Визначені основні вимоги до антен, що використовуються на РРЛ; досліджені різні види антен, що використовуються в РРЛ: рупорно-лінзова антена, рупорно-параболічна антена, перископічна антенна система, антена Кассергена, антени пасивної ретрансляції для РРЛ, антени для космічного радіозв’язку. Досліджені особливості проектування РРЛС в сучасних умовах; розглянуті призначення та основні можливості програмного комплексу ProfEdit4.0,  інсталяція, початковий запуск і установка основних параметрів ProfEdit4.0, побудова, редагування, перегляд і збереження поздовжнього профілю РРЛ, побудова та редагування поздовжнього профілю рельєфу місцевості, нанесення меж і висотних характеристик лісу і забудови, а також меж ділянок водної поверхні, перегляд зображення поздовжнього профілю та збереження поздовжнього профілю; проведено розрахунок та побудова РРЛ за допомогою програмного комплексу ProfEdit4.0

У ході виконання дипломної роботи Волошенко Андрій  провів аналіз  технічних можливостей системи програм звукового мовлення та дослідив тракт формування програм мовлення. У даній роботі велику увагу було приділено обробці звукових сигналів, у тому числі цифровій обробці, як основному чиннику, що визначає якість мовної передачі в цілому.

Дослідженню радіотелефонів систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торгівельної марки CAT моделі B15Q SMARTPHONE була присвячена робота Вишняка Олега.  

Основним завданням кваліфікаційної роботи Артеменко Галини було: проаналізувати актуальні проблеми забезпечення електромагнітної сумісності  радіоелектронних засобів, виявити недоліки, актуальність і перспективу сучасних технологій мобільного радіозв’язку, які дають змогу досягти найбільш ефективного використання радіочастотного ресурсу України, мають відмінні показники електромагнітної сумісності з різними радіоелектронними засобами,  крім того будуть забезпечувати,  найвищій показник надання якісних телекомунікаційних послуг, завадостійкого, конфіденційного рухомого і стаціонарного зв’язку. Важливим аспектом роботи є: аналіз питань для можливого використання, модернізації, забезпечення високої якості, конфіденційності та захищеності систем урядового зв’язку.

Сайко в.Г. 249-25-04

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Телекомунікації та радіотехніка за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Телекомунікації та радіотехніка складає 15 000 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (19 900 грн. на рік) та НАУ (18 000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 15 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів Lifecell, Viatec, Giraffe, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри Viatec, 3Mob на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Про кафедру

Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Мобільні телекомунікації та системи цифрового телебачення

За даною спеціалізацією здійснюється підготовка фахівців з новітніх технологій мобільного та бездротового зв’язку, цифрового відео і мультимедіа, інтерактивного цифрового телебачення та Інтернет-телебачення, високошвидкісного радіодоступу до Інтернету для операторів стільникового зв’язку, провайдерів Інтернет послуг, телерадіокомпаній, Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення, Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. 

Спеціалізація: Мобільні телекомунікації та системи цифрового телебачення

За даною спеціалізацією здійснюється підготовка фахівців з новітніх технологій мобільного та бездротового зв’язку, цифрового відео і мультимедіа, інтерактивного цифрового телебачення та Інтернет-телебачення, високошвидкісного радіодоступу до Інтернету для операторів стільникового зв’язку, провайдерів Інтернет послуг, телерадіокомпаній, Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення, Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. 

Переглядів: 4 368