Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Додатковий набір 2019

Планове засідання кафедри Вищої математики

15 жовтня 2014 року в лабораторії інтерактивних технологій кафедри Вищої математики (ауд.515) відбулося планове засідання кафедри Вищої математики.

Мета засідання: доповідь асистента кафедри Вищої математики, аспірантки Жебки Вікторії Вікторівни та обговорення основних аспектів її дисертаційного дослідження, а також обговорення нагальних питань навчального процесу.

З вступним словом виступив завідувач кафедри вищої математики, професор, доктор технічних наук Барабаш Олег Володимирович, який привітав учасників засідання та окреслив коло питань, які потребують розгляду.

З доповіддю виступила аспірантка Жебка Вікторія Вікторівна, яка є здобувачем ступеня кандидат технічних наук спеціальності 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Науковий керівник: Козелков Сергій Вікторович. Тема дисертаційної роботи: «Підвищення показників якості систем передачі інформації».

Під час своєї доповіді Вікторія Вікторівна пояснила зміст основних понять дисертаційної роботи. На належному рівні було висвітлено зміст роботи, мета, об’єкт та предмет дисертаційного дослідження. Також під час доповіді обґрунтовано актуальність роботи та висвітлена новизна дисертаційного дослідження. Дуже чітко та обґрунтовано висвітлені основні результати, які отримані на сьогодні Вікторією Вікторівною та окреслено план дій на найближчий час.

Доповідь викликала зацікавленість учасників засідання. Після доповіді учасники засідання ставили запитання, на які Вікторія Вікторівна давала чітку обґрунтовану відповідь.

Після цього кожен з учасників висловив власну точку зору з приводу даного дисертаційного дослідження та його основних результатів. Доповідь отримала позитивну оцінку, а Жебка В.В. - слушні поради та рекомендації, які знадобляться їй в подальшій роботі над дисертацією.

Викладачами кафедри під час засідання знову було піднято питання про важливість домашнього завдання та методи звітності студентами про його виконання. Вказане питання було жваво обговорено та внесено пропозиції.

Заслухано звіт кураторів про роботу, під час якого обговорено основні аспекти при роботі зі студентами та обговорено план дій на найближчий період.

Із заключним словом виступив завідувач кафедри Вищої математики, професор, доктор технічних наук Барабаш О.В., який подякував за плідну роботу та узагальнив основні напрямки роботи трудового колективу на найближчий період.

Оцініть новину:
0

Ключові слова

Абітурієнту

Спеціалізація: Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Спеціалізація Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС) базується на розробці і впровадженні технологій із застосуванням передусім програмних та апаратно-програмних засобів.

Фахівці з БІКС - це еліта інформаційної та кібернетичної безпеки, які отримують теоретичні знання та практичні навички з програмування, розробки та управління базами даних, формування моделей захисту інформації та політик безпеки, технічного і криптографічного захисту інформації, побудови захищених цифрових TCP/IP мереж та обслуговування сертифікатів відкритих ключів, тестування систем захисту на проникнення, адміністрування захищених інформаційних та комунікаційних систем, проведення їх моніторингу та аудиту тощо.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Спеціалізація Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС) базується на розробці і впровадженні технологій із застосуванням передусім програмних та апаратно-програмних засобів.

Фахівці з БІКС - це еліта інформаційної та кібернетичної безпеки, які отримують теоретичні знання та практичні навички з програмування, розробки та управління базами даних, формування моделей захисту інформації та політик безпеки, технічного і криптографічного захисту інформації, побудови захищених цифрових TCP/IP мереж та обслуговування сертифікатів відкритих ключів, тестування систем захисту на проникнення, адміністрування захищених інформаційних та комунікаційних систем, проведення їх моніторингу та аудиту тощо.


Переглядів: 29 449
^