XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Засідання спеціалізованої вченої ради К 26.861.05

09:45, 16-02-2015

10 лютого 2015 року в Державному університеті телекомунікацій відбулось засідання спеціалізованої вченої ради К 26.861.05.

На цьому засідання прийнято рішення про прийом до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Корнаги Ярослава Ігоровича на тему: "Методи моніторингу подій та обробки запитів в гетерогенних розподілених базах даних на основі векторно-матричних операцій" за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

Корнага Я.І. – старший викладач кафедри технічної кібернетики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".

Науковий керівник – Мухін Вадим Євгенійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри обчислювальної техніки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".

Офіційними опонентами призначено таких вчених:

Кучеров Дмитро Павлович, д.т.н., старший науковий співробітник, професор кафедри комп’ютеризованих систем управління, Національний авіаційний університет.

Оксіюк Олександр Глібович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Призначена дата захисту дисертації – 28 квітня 2015 року.

З дисертацією та авторефератом Корнаги Я.І. можна ознайомитись в бібліотеці Державного університету телекомунікацій.

Голова спеціалізованої вченої ради К 26.861.05

д.т.н., професор                                                        О.В. Барабаш

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 26.861.05

к.т.н., доцент                                                             Я.І. Торошанко

Абітурієнту

Спеціалізація: Оптичні системи та мережі зв`язку

Крім базових знань з побудови та функціонування телекомунікаційних мереж, студенти вивчають принципи побудови мереж зв'язку на основі сучасних мережних технологій, зокрема WDM та різновидів, мережні технології і стандарти, магістральні транспортні мережі, локальні мережі та мережі доступу, а також апаратуру систем передачі для зазначених мереж, сучасні технології проектування, будівництва та експлуатації волоконно-оптичних ліній зв’язку, здатних забезпечити найвищу швидкість передачі інформації, технології прокладання оптичного кабелю, а також отримують навички зварювання оптичного волокна, вимірювань на волоконно-оптичних лініях зв’язку та у волоконно-оптичних системах передачі за допомогою сучасного обладнання, експлуатації ВОСП та їх елементів.

Спеціалізація: Оптичні системи та мережі зв`язку

Крім базових знань з побудови та функціонування телекомунікаційних мереж, студенти вивчають принципи побудови мереж зв'язку на основі сучасних мережних технологій, зокрема WDM та різновидів, мережні технології і стандарти, магістральні транспортні мережі, локальні мережі та мережі доступу, а також апаратуру систем передачі для зазначених мереж, сучасні технології проектування, будівництва та експлуатації волоконно-оптичних ліній зв’язку, здатних забезпечити найвищу швидкість передачі інформації, технології прокладання оптичного кабелю, а також отримують навички зварювання оптичного волокна, вимірювань на волоконно-оптичних лініях зв’язку та у волоконно-оптичних системах передачі за допомогою сучасного обладнання, експлуатації ВОСП та їх елементів.

Переглядів: 4 572
Додатковий набір до магістратури
Строки прийому заяв та документів додаткового конкурсного відбору для здобуття вищої освіти ступеня
Дізнатись більше