XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Проведення семестрового контролю здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання

14:05, 05-06-2020

На виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», розпоряджень Міністерства освіти і науки України від 27 березня 2020 року №1/9-178 «Щодо завершення 2019/20 навчального року», від 27 квітня 2020 року №1/9-224 «Щодо окремих питань діяльності закладів освіти під час карантину», від 14 травня 2020 року № 1/9-249 «Щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій», нормативного документу Державного університету телекомунікацій від 25 травня 2020 року «Про організацію та проведення поточного та семестрового контролю здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання у Державному університеті телекомунікацій» та регулюванні питань пов’язані з організацією та проведенням семестрового контролю на кафедрі вищої математики Державного університету телекомунікацій було розроблено МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення семестрового контролю здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання на кафедрі вищої математики Державного університету телекомунікацій

Згідно з даними методичними рекомендаціями:

  • Організація семестрового контролю результатів навчання здобувачів освіти з використанням дистанційних технологій навчання проводяться згідно із затвердженими графіком освітнього процесу в Державному університеті телекомунікацій на 2019-2020 н.р. та розкладом проведення екзаменів (заліків), що розміщені на web-сторінці Державного університету телекомунікацій в рубриці «Розклад» підрубриці «Викладачі» (http://e-rozklad.dut.edu.ua/).
  • До складання екзамену допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальним планом та робочою програмою відповідної навчальної дисципліни, та які за результатами проміжного контролю сумарно набрали не менше 35 балів. Студенти, які набрали менше ніж 35 балів до складання екзамену не допускаються.
  • У разі, якщо заходи поточного контролю дозволяють однозначно визначити рівень набуття передбачених програмою навчальної дисципліни результатів навчання, допускається виставлення підсумкової оцінки за екзамен шляхом пропорційного перерахунку семестрових оцінок у підсумкову оцінку.
  • У разі виникнення під час складання екзамену обставин непереборної сили здобувач освіти повинен негайно повідомити екзаменатора або іншу відповідальну особу про ці обставини за допомогою визначеного каналу зв’язку (телефон, месенджер тощо) з обов’язковою фото- або відеофіксацією стану виконання завдань та об’єктивних факторів,  що перешкоджають його завершенню. За цих обставин можливість та час перескладання екзамену визначається екзаменатором та навчальною частиною інституту в індивідуальному порядку.
  • У разі проведення екзамену у комбінованій формі (письмові тестові завдання та усна розгорнута відповідь на компетентнісно-орієнтоване завдання) за допомогою онлайн сервісу Zoom / Skype або у формі випадковим чином згенерованого засобами LMS набору практичних ситуацій та/або тестових запитань час проведення екзамену регламентується викладачем. На студентів покладається обов’язок підготуватися до екзамену як інтелектуально, так і технічно.
  • У день проведення екзамену, за 10 хвилин до його початку, завідувачем кафедри та викладачем-екзаменатором здійснюється ідентифікація  присутності студентів на екзамені за допомогою сервісу відео-зв’язку шляхом демонстрації здобувачем освіти студентського квитка та оголошення ПІБ; проводиться повторний інструктаж щодо умов проходження екзамену. Якщо студент на початку екзамену не ідентифікував свою особу, він вважається таким, який не з’явився на екзамен.

Якщо у студента під час складання екзамену виникає проблема технічного характеру з Інтернетом чи комп’ютером здобувач освіти негайно повідомляє в телефонному режимі про це екзаменатора. Відповідальність про вчасне попередження екзаменатора покладається на студента.

Читайте також

Абітурієнту

Спеціалізація: Менеджмент

Місія програми – підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні виконувати загальні функції управління організацією та її підрозділами, аналізувати і планувати діяльність організацій, управляти зовнішньоекономічною діяльністю, матеріально-технічним постачанням, вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, прогнозувати розвиток конкурентного середовища тощо.

 

Спеціалізація: Менеджмент

Місія програми – підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні виконувати загальні функції управління організацією та її підрозділами, аналізувати і планувати діяльність організацій, управляти зовнішньоекономічною діяльністю, матеріально-технічним постачанням, вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, прогнозувати розвиток конкурентного середовища тощо.

 

Переглядів: 1 006