XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Карантин – не вирок, а можливість самовдосконалення: використовуємо всі можливості ІКТ

11:13, 26-06-2020

Дистанційне навчання – це технологія, що базується на принципах відкритого навчання, широко використовує комп’ютерні навчальні програми різного призначення та сучасні телекомунікації з метою доставки навчального матеріалу та спілкування безпосередньо за місцем перебування студентів.

Світ не стоїть на місці. І ми маємо не відставати. А навпаки — разом із ним впевнено крокувати шляхом прогресу, вповні використовуючи увесь потенціал передових інформаційних технологій сучасності. Особливо це актуально для освіти — галузі, яка за самою своєю суттю повинна уособлювати усе прогресивне, сучасне і найбільш актуальне. Наприклад, брати на озброєння практики дистанційного навчання.

У чому головний плюс інформаційних і комунікативних технологій? Для них не існує кордонів і меж. Де б ви не були — у будь-якому селі, місті, країні та навіть на будь-якому материку, сьогодні ви можете легко отримати доступ до потрібних вам знань і якісної освіти європейського рівня.

Що таке дистанційне навчання?

 • Це - навчання нової епохи, вчасна відповідь на виклики інформаційного суспільства.
 • Це - активна та продуктивна взаємодія студентів з викладачем-координатором курсу.
 • Це - систематичний контроль навчального процесу, що здійснюється як викладачем, так і автоматично - за допомогою спеціально розроблених систем тестування.
 • Це - оперативний зворотній зв'язок протягом усього навчального процесу.
 • Це - повний комплект необхідних навчально-методичних матеріалів з кожної дисципліни.
 • Це - неповторний досвід творчої та пізнавальної діяльності.
 • Це - захоплива та продуктивна подорож у світ інформаційних технологій 21 століття.

У рамках дії карантинних заходів для запобігання поширення коронавірусу COVID-19 кафедра вищої математики продовжує здійснювати свою діяльність дистанційно. Викладачі готують публікації, беруть участь у інтернет-конференціях, здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів.

Всі викладачі кафедри вищої математики для організації дистанційного навчання використовували і використовують різні засоби інформаційно-комунікаційних технологій, а саме:

 • поштові сервіси;
 • онлайн-лекції, практичні, консультації за допомогою платформи Zoom, скайп-зв’язку, що дозволяють ділитися текстами лекцій, методичними вказівками до лабораторних, практичних занять та самостійної роботи студентів, презентаціями, відеоматеріалами, перевіряти виконання завдань тощо;
 • базові сервіси Google, а саме Google Форми і віртуальні класи у хмарному сервісі Google Classroom;
 • відео-записи лекцій;
 • власні YouTube-канали з необхідними відео-матеріалами та записами занять;
 • систему дистанційного навчання Moodle;
 • аудіо-записи для студентів з особливими потребами.

Таким чином, використання ІКТ дозволяє зробити висновки, що його впровадження сприяє:

 • систематичному відстеженню якості та динаміки навчальних досягнень студентів;
 • отриманню статистично достовірної картини індивідуального прогресу кожного студента;
 • створенню комп’ютерного банку даних навчальних досягнень студентів за тривалий час навчання;
 • інтенсифікації навчального процесу завдяки збільшенню обсягу навчального матеріалу на занятті;
 • можливості творчого і практичного застосування знань, умінь і навичок;
 • можливості виконувати завдання не лише під контролем викладача, а й здійснювати самоконтроль навчальної діяльності.

Кафедра вищої математики використовує найефективніші інформаційно-комунікаційні технології навчання та контролю якості знань своїх студентів.

Фотографії

Читайте також

Абітурієнту

Спеціалізація: Маркетинг

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з маркетингу з пріоритетом Інтернет-маркетингу та широким застосуванням ІТ-технологій, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу, з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі. Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу та його інформаційно-аналітичного забезпечення, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.

Спеціалізація: Маркетинг

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з маркетингу з пріоритетом Інтернет-маркетингу та широким застосуванням ІТ-технологій, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу, з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі. Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу та його інформаційно-аналітичного забезпечення, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.

Переглядів: 917