XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Функціональна стійкість інформаційних систем підприємств в умовах впливу дестабілізуючих факторів

11:13, 08-07-2020

За допомогою інформаційних систем можна забезпечити підвищення продуктивності праці усіх виробничих центів при зменшенні числа зайнятих у виробництві людей та значному зменшенні частки ручної праці. Системи постійно модернізуються завдяки інтенсифікації капіталовкладень у виробничий процес. Безперервна інтенсифікація виробничих процесів призводить, як правило, до ускладнення функції керування. Однак швидкий розвиток засобів автоматизації та інформаційних систем розширює можливості їх реалізації.

Основними передумовами для повної автоматизації ділянок, цехів є підвищення рівня механізації та інформатизації на ділянках, застосування дистанційного керування механізмами, високий рівень оснащення агрегатів контрольно-вимірювальними модулями.

Максимальний економічний ефект від введення нових інформаційних систем на підприємствах може бути одержаний, коли в процесі проектування технологічного агрегату передбачається його механізація, створюються резерви ресурсів управління і технологічний процес будується з урахуванням використання сучасних досягнень в галузі інформаційних технологій. Розрахунки показують, що капітальні витрати на інформатизацію та автоматизацію об'єктів окупаються в 3-4 рази швидше, ніж капітальні витрати на будівництво нових виробничих агрегатів. Крім того, підвищується та стабілізується якість продукції.

Інформаційні системи підприємств функціонують в умовах впливу зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів. За негативного впливу модулі систем можуть виходити з ладу. Проте, системи повинні функціонувати в автономному режимі протягом заданого часу. Таку умову функціонування можна виконати завдяки забезпеченню властивості функціональної стійкості. Функціональна стійкість — це можливість функціонування інформаційної системи, можливо із зменшенням якості, протягом вказаного часу під впливом зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих факторів. Під зовнішніми та внутрішніми дестабілізуючими факторами розуміються відмови, збої модулів системи, механічні пошкодження, теплові впливи, помилки обслуговуючого персоналу. Основними етапами забезпечення функціональної стійкості є виявлення модуля, який відмовив при контролі, діагностування модуля, який відмовив та відновлення функціонування інформаційної системи підприємства.

На даний час в теорії та практиці синтезу та експлуатації існуючих інформаційних систем підприємств загострилося протиріччя між необхідністю сталого функціонування інформаційних систем підприємств в умовах дії зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів і можливостями існуючих методів та методик забезпечення властивості функціональної стійкості інформаційних систем підприємства.

Для розв’язання вказаного протиріччя в дисертаційній роботі Собчука Валентина Володимировича «Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості інформаційних систем підприємств в умовах впливу дестабілізуючих факторів» сформульовано актуальну науково-прикладну проблему щодо розробки методологічних основ побудови та використання функціонально стійкої узагальненої інформаційної системи підприємства, яка повинна автономно функціонувати в умовах впливу зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів.

2 липня 2020 року відбувся захист дисертації доцента кафедри вищої математики Собчука В. В. «Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості інформаційних систем підприємств в умовах впливу дестабілізуючих факторів» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології».

Колектив кафедри вищої математики щиро вітає Собчука Валентина Володимировича  з успішним захистом докторської дисертації.

Фотографії

Читайте також

Абітурієнту

Спеціалізація: Економіка підприємств IT- бізнесу

Місія програми –  сучасна фінансово-економічна підготовка фахівців, які здатні розробити та реалізувати ефективну стратегію підприємницької діяльності, у т.ч. для підприємств найбільш  динамічної та  прибуткової ІТ-сфери. Студенти  професійно володіють сучасними програмними продуктами з економічної діагностики та планування і досконало знають провідні управлінські та інформаційні технології.

Спеціалізація: Економіка підприємств IT- бізнесу

Місія програми –  сучасна фінансово-економічна підготовка фахівців, які здатні розробити та реалізувати ефективну стратегію підприємницької діяльності, у т.ч. для підприємств найбільш  динамічної та  прибуткової ІТ-сфери. Студенти  професійно володіють сучасними програмними продуктами з економічної діагностики та планування і досконало знають провідні управлінські та інформаційні технології.

Переглядів: 382