XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Категоріювання об’єктів інформаційно-телекомунікаційної системи

18:39, 01-11-2021

Об’єкти, на яких здійснюватиметься обробка технічними засобами та/або озвучуватиметься інформація з обмеженим доступом (далі – ІзОД), підлягають обов’язковому категоріюванню. Об’єкти, на яких здійснюватиметься обробка технічними засобами та/або озвучуватиметься тільки відкрита інформація, категоріюванню не підлягають.

Об’єктами категоріювання є об’єкти інформаційної діяльності (далі – ОІД), в тому числі об’єкти електронно-обчислювальної техніки (далі – ЕОТ) та інформаційно-телекомунікаційні системи (далі – ІТС). ОІД – це інженерно-технічна споруда (приміщення), транспортний засіб, де здійснюється озвучення та/або обробка технічними засобами ІзОД.

Категоріювання ІТС здійснюється комісією організації-власника (розпорядника) ІТС для визначення необхідного рівня захисту інформації, що обробляється на об’єктах ЕОТ та ІТС. Категоріювання здійснюється за ознакою ступеня обмеження доступу до інформації, що обробляється технічними засобами та/або озвучується на ОІД.

Згідно ТПКО-95 «Тимчасове положення про категоріювання об'єктів» установлюються 4 категорії об'єктів, на яких обробляється технічними засобами та/або озвучується ІзОД, що:

  • становить державну таємницю, для якої встановлено гриф секретності «особливої важливості» – перша (І);
  • становить державну таємницю, для якої встановлено гриф секретності «цілком таємно» – друга (ІІ);
  • становить державну таємницю, для якої встановлено гриф секретності «таємно», а також інформація, що містить відомості, які становлять іншу передбачену законом таємницю – третя (ІІІ);
  • не становить державної таємниці – четверта (ІV).

Категоріювання ОІД четвертої категорії здійснюється згідно вимог НД ТЗІ 1.6-005-2013 «Положення про категоріювання об’єктів, де циркулює інформація з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці».

Категоріювання може бути первинним, черговим або позачерговим. Первинне категоріювання здійснюється у разі створення ІТС, де буде оброблятися ІзОД. Чергове – не рідше ніж один раз на 5 років. Позачергове – у разі зміни ознаки, за якою була встановлена категорія ІТС.

Комісія з категоріювання визначає ступень обмеження доступу до інформації, яка оброблятиметься в ІТС, та з урахуванням цього ступеня встановлює категорію ІТС. Встановлена категорія зазначається в Акті категоріювання ІТС, який складається комісією за результатами її роботи. Акт категоріювання є чинним протягом 5 років з моменту проведення категоріювання, якщо не змінилась ознака, за якою була встановлена категорія об’єкта.

В акті зазначається:

  1. Підстава для категоріювання (рішення про створення КСЗІ, закінчення терміну дії акта категоріювання, зміна ознаки, за якою була встановлена категорія, та реквізити наказу про призначення комісії з категоріювання.
  2. Вид категоріювання: первинне, чергове, позачергове (у разі чергового або позачергового категоріювання вказується категорія, що була встановлена до цього категоріювання, та реквізити акту, яким було встановлено цю категорію).
  3. В ІТС здійснюється обробка ІзОД.
  4. Ступінь обмеження доступу до ІзОД, що обробляється в ІТС (передбачена законом таємниця; службова інформація; конфіденційна інформація, яка перебуває у володінні розпорядників інформації, інша конфіденційна інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законом).
  5. Встановлена комісією категорія.

ІТС, яким комісія встановила відповідну категорію, вносяться до «Переліку категорійованих об’єктів», який ведеться власником (розпорядником, користувачем) ОІД.

На кафедрі Систем інформаційного та кібернетичного захисту в рамках навчального процесу студенти отримують практичні навики в проведенні  категоріювання ОІД, які цьому підлягають.

Читайте також

Про кафедру

Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Системи технічного захисту інформації

Фахівці з технічного захисту інформації – це унікальні спеціалісти, які поєднують теоретичні та практичні знання в областях: інформатики, архітектури комп'ютерів, систем і пристроїв інформаційної та кібернетичної безпеки, проектування та експлуатації комплексних систем захисту інформації.

В процесі навчання студенти опановують найсучасніші системи захисту інформації, багатофункціональні пошукові прилади, апаратуру спеціальних досліджень для пошуку та нейтралізації закладних пристроїв, запобігання витоку інформації через різноманітні фізичні (не тільки цифрові) канали, отримують міжнародні сертифікати.

Спеціалізація: Системи технічного захисту інформації

Фахівці з технічного захисту інформації – це унікальні спеціалісти, які поєднують теоретичні та практичні знання в областях: інформатики, архітектури комп'ютерів, систем і пристроїв інформаційної та кібернетичної безпеки, проектування та експлуатації комплексних систем захисту інформації.

В процесі навчання студенти опановують найсучасніші системи захисту інформації, багатофункціональні пошукові прилади, апаратуру спеціальних досліджень для пошуку та нейтралізації закладних пристроїв, запобігання витоку інформації через різноманітні фізичні (не тільки цифрові) канали, отримують міжнародні сертифікати.

Переглядів: 1 364