Державний Університет Телекомунікацій

Вступ 2019: До уваги майбутніх абітурієнтів: інноваційний зміст навчання!!!

Кафедра Інформаційних систем та технологій Державного університету телекомунікацій запрошує майбутніх випускників шкіл, коледжів та технікумів на навчання за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології.

Метою навчання за даною спеціальністю є формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з інформаційних систем та технологій, що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ри­нку праці; отримання вищої професійної освіти, що дозволить випускникові успішно здійснювати розробку, впровадження й дослідження ІСТ у різних галузях людської діяльності.

На кафедрі Інформаційних систем та технологій в рамках навчального плану впроваджений інноваційний зміст навчання, який полягає в наступному:

 • Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній – партнерів кафедри, однією з яких є компанія Binotel, що надає послуги віртуального зв`язку, з якою кафедра у 2018 році заключила договір про співпрацю.
 • Практична підготовка здійснюється за допомогою прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.
 • Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.
 • На першому курсі студенти вивчають дисципліну «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів» в якій вони можуть налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.
 • Планом передбачається викладання дисциплін: на 1 курсі - «Групова динаміка», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямованих на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства.
 • Також, передбачено вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять на тиждень, на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам 20 % занять проводяться англійською мовою. Це надає можливість нашому студенту вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту B2.
 • Половина занять проводиться практично.
 • По темам кожної дисципліни проводяться лекції – як теоретична підготовка і практичні та лабораторні заняття – як практична складова навчання. По кожній темі занять лектор в кінці лекції надає перелік питань для опрацювання студентам при самостійній підготовці до практичних занять і лабораторних занять.
 • Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.
 • При підготовці бакалавра розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку - 25% на дисципліни загальної підготовки і 75% на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю.
 • Вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями протягом всього терміну підготовки бакалавра.
 • Проведення практик студентів проводиться в компаніях-партнерах кафедр, однією з яких є компанія Binotel.
 • В результаті здійснення інноваційного змісту навчання наш випускник повинен володіти теоретичними знаннями виконання вимог компетенцій роботодавців і практичними уміннями і навиками їх здійснення.

Реалізація цієї концептуально нової освітньої моделі забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців, які повною мірою відповідатимуть потребам сучасного ринку праці!

 

Запрошуємо до навчання на спеціальність «126 - Інформаційні системи та технології» в Державному університеті телекомунікацій!

 

Інформація для вступників: 044-249-25-42

Оцініть новину:
9

Читайте також

Дорогі друзі! Сердечно вітаємо всіх з наступаючим Новим 2019 роком! Як тільки він переступить поріг вашого будинку, все має бути абсолютно по-новом..
Підготовка студентів на кафедрі маркетингу формується з врахуванням реалій сьогодення, нових вимог МОН України, інноваційної освітньої моделі ДУТ, спр..
Важливість та необхідність інновацій в програмах дисциплін кафедри Телекомунікаційних технологій підтверджують події повсякденного життя в усьому світ..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Інформаційних систем та технологій

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціальність: Інформаційні системи та технології

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» дає можливість студентам отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій та знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, у тому числі закордонних. Студенти отримують ґрунтовну математичну та алгоритмічну підготовку, вивчають основні мови програмування, комп`ютерні мережі, операційні системи та інші дисципліни, необхідні для роботи за фахом.

Місцем роботи випускників можуть бути організації, які займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення, у тому числі на платформі Web, оператори мобільного зв'язку, Інтернет-провайдери, організації, які використовують комп`ютерні технології.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціальність: Інформаційні системи та технології

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» дає можливість студентам отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій та знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, у тому числі закордонних. Студенти отримують ґрунтовну математичну та алгоритмічну підготовку, вивчають основні мови програмування, комп`ютерні мережі, операційні системи та інші дисципліни, необхідні для роботи за фахом.

Місцем роботи випускників можуть бути організації, які займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення, у тому числі на платформі Web, оператори мобільного зв'язку, Інтернет-провайдери, організації, які використовують комп`ютерні технології.

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 1 150
^