XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку ІоТ»

17:27, 19-03-2020

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ IOT»

Кафедра Інформаційних систем та технологій Державного університету телекомунікацій запрошує студентів, аспірантів та викладачів до участі у Всеукраїнській науково-технічній конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку ІоТ», що відбудеться 3 квітня 2020 року.

Мета конференції – обговорення перспектив розробки та застосування IoT технологій в Україні та світі.

Конференція має на меті обговорення питань пов’язаних з напрямками:

 1. Сучасні інформаційні технології в Україні і світі;
 2. ІоТ та штучний інтелект;
 3. ІoT для розумних міст та промисловості;
 4. Безпека в ІоТ-мережах;
 5. Big Data і аналіз даних;
 6. Інтернет Нано-речей (IoNT);
 7. ІоТ в навчанні.

Участь у конференції та онлайн публікація БЕЗКОШТОВНІ!

Форма участі – ЗАОЧНА. 

Робочі мови конференції: українська та англійська. 

Матеріали надсилати до 1700 27.03.2020 року на е-maіl: kafedraist204@ukr.net

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

Тези доповідей, обсягом 1-2 сторінки формату А4, приймаються до друку українською або англійською мовами. Шрифт – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1; усі поля – по 2 см; абзац – 1,25 см. Вони мають включати чотири блоки:

 1. постановка задачі;
 2. мета дослідження;
 3. результати дослідження;
 4. висновки та перспективи.

Список використаних джерел (не більше 4 джерел) друкується наприкінці тез в алфавітному порядку. Посилання наводять у тексті в квадратних дужках [3, с. 21].

Студенти повинні вказати свої контактні дані; прізвище, ім’я та по-батькові свого наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання та посаду.

Матеріали конференції друкуватимуться в авторській редакції. За зміст та якість поданих тез відповідальність несуть автори та їхні наукові керівники.

Тези, які не відповідають вимогам, містять академічний плагіат розглядатися не будуть.

Файл тез доповідей повинен мати назву:

Прізвище_Ініціали _Секція_№.docx (або doc).

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Іванова Ірина Олегівна,

студентка 4 курсу, групи ІСД-41

Державного університету телекомунікацій

(093) ХХХ ХХ ХХ

ivanova@ukr.net

Науковий керівник: Демиденко Юрій Володимирович,
кандидат технічних наук, доцент кафедри Інформаційних систем та технологій
Державного університету телекомунікацій, м. Київ

НАЗВА ДОПОВІДІ

Постановка задачі. [Текст]

Мета дослідження. [Текст]

Результати дослідження. [Текст]

Висновки та перспективи. [Текст]

Список використаних джерел

 1. Роуз Д. Дивовижні технології. Дизайн та Інтернет речей / Девід роуз; пер. З англ. Д. Гломозди. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2018. – 336 с.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Поштова адреса: Кафедра Інформаційних систем та технологій, Державний університет телекомунікацій, вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03110

E-mail: kafedraist204@ukr.net

Читайте також

Про кафедру

Кафедра Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціальність: Інформаційні системи та технології

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» дає можливість студентам отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій та знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, у тому числі закордонних. Студенти отримують ґрунтовну математичну та алгоритмічну підготовку, вивчають основні мови програмування, комп`ютерні мережі, операційні системи та інші дисципліни, необхідні для роботи за фахом.

Місцем роботи випускників можуть бути організації, які займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення, у тому числі на платформі Web, оператори мобільного зв'язку, Інтернет-провайдери, організації, які використовують комп`ютерні технології.

Спеціальність: Інформаційні системи та технології

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» дає можливість студентам отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій та знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, у тому числі закордонних. Студенти отримують ґрунтовну математичну та алгоритмічну підготовку, вивчають основні мови програмування, комп`ютерні мережі, операційні системи та інші дисципліни, необхідні для роботи за фахом.

Місцем роботи випускників можуть бути організації, які займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення, у тому числі на платформі Web, оператори мобільного зв'язку, Інтернет-провайдери, організації, які використовують комп`ютерні технології.

Переглядів: 3 659