XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вступ 2020: Запрошуємо отримати ступінь магістра з маркетингу в Державному університеті телекомункацій

11:08, 10-05-2019

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів зі спеціальності «Маркетинг» в Навчально-науковому інституті Менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій передбачає навчання тривалістю 1,5 роки:

 • за денною і заочною формою;
 • на контрактній основі;
 • на базі освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності «Маркетинг» та будь-якої іншої спеціальності чи спеціалізації.

Магістерська підготовка за спеціальністю «Маркетинг» є логічним продовженням професійної підготовки фахівців з маркетингу сфери телекомунікацій освітнього рівня «бакалавр», здатних вирішувати сучасні нестандартні задачі динамічного ринкового середовища з використанням сучасних аналітичних засобів, прогресивних маркетингових технологій впливу і сучасного інструментарію, а також передбачає поглиблення і розширення професійних знань маркетологів, що відповідатимуть останнім світовим тенденціям та трендам ринкового середовища.

Магістерська програма формує у студентів професійні компетенції для успішного виконання стратегічних і тактичних завдань, що постають перед маркетологами в сучасних умовах.

Навчальним планом передбачено більш глибоке опанування тих напрямів маркетингової діяльності, які вивчались на освітньому рівні бакалавра, а також передбачено набуття навичок, які є найбільш актуальними в умовах глобалізації світової економіки, але не передбачені навчальними планами рівня «бакалавр».

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» розроблена на базі світових та національних освітніх стандартів, враховує вимоги роботодавців ринку телекомунікацій, і забезпечена наданням компетенцій на базі дисциплін, що зорієнтовані на теоретичні і практичні наукові досягнення вітчизняної та світової думки у сфері маркетингу, та особливостей українського ринку телекомунікаційних послуг.

Програма підготовки максимально враховує індивідуальні професійні інтереси магістранта та специфіку його дослідницької діяльності, і передбачає можливість вибору дисциплін варіативного блоку. Під час навчання викладачами широко використовуються кейси, рольові ігри, дискусії, реальні проекти від компаній.

Задля набуття магістрантом фахових компетенцій з маркетингу в навчальному плані передбачено вивчення таких дисциплін:

Обов’язкові компоненти

Цикл загальної підготовки

 • Захист професійної діяльності в галузі
 • Іноземна мова
 • Організація проведення наукових досліджень
 • Педагогіка та психологія у вищій школі
 • Математичні методи моделювання та оптимізації процесів

Цикл професійної та практичної підготовки

 • Оцінка ефективності маркетингових рішень
 • Аналіз і планування маркетингової діяльності
 • Маркетингові ризики в сфері телекомунікацій
 • Маркетингові чинники результативності бізнесу
 • Маркетингова система взаємодії
 • Інноваційні технології в маркетинговій діяльності

Вибіркові компоненти             

Вибірковий блок 1

 • Кроскультурний маркетинг
 • Етика та естетика маркетингових комунікацій

Вибірковий блок 2

 • Маркетингові технології управління Інтернет-проектами
 • Інтернет-технології в управлінні маркетингом

Вибірковий блок 3

 • Управління змінами
 • Корпоративне управління в галузі телекомунікацій

Вибірковий блок 4

 • Мерчендайзінг в сфері телекомунікацій
 • Креативні рекламні технології
 • Іноземна мова за фаховим спрямування

 

Викладацький склад

З метою здійснення ефективної підготовки з магістрантами спеціальності «Маркетинг» працюють висококваліфіковані та досвідчені викладачі (доктор економічних наук та шість кандидатів економічних наук), які мають значний як науковий, так і практичний досвід, що дозволяє наповнювати курси актуальною інформацією та забезпечувати високий рівень конкурентоздатності випускників кафедри.

Фахові компетенції

За рахунок поєднання актуального наповнення курсів програми, їх безперервного оновлення і високого рівня педагогічного та практичного досвіду викладачів у сфері маркетингу та реклами стає можливим формування актуальних фахових компетенцій магістрантів ДУТ.

Даною магістерською програмою передбачено науково-дослідницьку та науково-педагогічну практики, метою яких є формування аналітичних та творчих умінь та навичок для роботи в дослідницькій фірмі чи стратегічному відділі компанії або роботи в рекламній агенції чи PR відділі підприємств телекомунікаційної галузі.

Випускники зможуть працювати на керівних посадах підприємств чи організацій будь-якої форми власності, проектними менеджерами у міжнародних компаніях, консультантами з маркетингового управління.

Талановиті випускники магістратури отримують переважне право на вступ до аспірантури за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Випускник магістратури Державного університету телекомунікацій Навчально-наукового інституту менеджменту володіє знаннями теорії та практики маркетингу, які дозволяють забезпечити створення служби маркетингу, проводити маркетингові дослідження, оцінювати ринки, потенційні можливості та загрози для конкретного підприємства, розробляти програми маркетингової діяльності щодо товарної, цінової, збутової, комунікаційної, зокрема рекламної політики підприємства галузі телекомунікацій.

Державний університет телекомунікацій є провідним вищим навчальним закладом у сфері підготовки фахівців з маркетингу (рівня магістр) для підприємств телекомунікаційної галузі в Україні, оскільки забезпечений потужною матеріально-технічною базою, високим рівнем кваліфікації науково-педагогічного персоналу та системою підготовки фахівців заснованої на практико орієнтованому підході.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!
Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2020 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "075 - Маркетинг" та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.
Читайте також

Про кафедру

Кафедра Маркетингу

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Маркетинг

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з маркетингу з пріоритетом Інтернет-маркетингу та широким застосуванням ІТ-технологій, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу, з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі. Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу та його інформаційно-аналітичного забезпечення, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.

Спеціалізація: Маркетинг

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з маркетингу з пріоритетом Інтернет-маркетингу та широким застосуванням ІТ-технологій, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу, з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі. Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу та його інформаційно-аналітичного забезпечення, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.

Переглядів: 1 575