XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Проходження переддипломної практики маркетологів в дистанційній формі як форма інноваційного змісту навчання та вимога сучасності

13:01, 08-04-2020

У сучасній освіті один із пріоритетних напрямів розвитку є інформатизація та впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес. Використання сучасних технічних засобів для розв’язання фахових завдань на базі отриманої комп’ютерної підготовки є запорукою конкурентоспроможності майбутнього фахівця. Сучасні інформаційні технології дають змогу підвищити та вдосконалити ефективність освітнього процесу, та створити можливість віртуального занурення у практичну діяльність під час проходження переддипломної практики студентами 4 курсу спеціальності «Маркетинг» в умовах карантину. 

Зміст і технологія здійснення практики були зазначені у Робочій програмі переддипломної практики та Методичних рекомендаціях щодо її проходження (Методичні рекомендації та матеріали до проходження переддипломної виробничої практики студентів четвертого курсу), які розроблені кафедрою маркетингу та затверджені директором ННІМП. 

Студенти – маркетологи групи МРД-41 за наказом проходять переддипломну практику у відділах, які займаються маркетинговою діяльністю на підприємствах ПАТ “Укртелеком”, ТОВ “Київстар”, ТОВ “Альтіс-Гласс”, ТОВ"ЕДПАРТНЕР", ТОВ “Тайм Еко”,  ПФ “Нессе-Україна”, СФГ “Світоч”, ТОВ “Домашня мережа ТМ”, ТОВ “Перша Юридична”. До оголошення карантину студенти встигли ознайомитися з загальною характеристикою підприємства, організаційною структурою управління; номенклатурою товарів (послуг), системою планування маркетингової діяльності підприємства та його товарною, ціновою, збутовою і комунікаційною політикою.

Під час карантину практику переорієнтовано на дистанційне проведення здійснено відповідні уточнення та рекомендації у документі “Тимчасовий порядок проведення та захисту преддипломной виробничої практики студентів спеціальності 075 «Маркетинг»”.

У період дистанційного проходження переддипломної практики студенти отримують досвід праці з фактичним матеріалом з напрямку виробничої діяльності підприємства й можуть використовувати його для подальшого виконання кваліфікаційної роботи (диплому). Особливу увагу студенти повинні приділити аналізу та вивченню інформаційних матеріалів, пов’язаних із організацією маркетингового забезпечення та застосування методів і засобів стратегічного й фінансового аналізу для вирішення визначених в ході аналізу проблемних ситуацій/ процесів, що застосовуються на базі практики; та матеріалами, необхідними для виконання індивідуального завдання.

Дистанційне проходження практики реалізується через сукупність наступних заходів:

  • засоби надання методичного матеріалу студенту;
  • засоби контролю успішності студента;
  • засоби консультації студента викладачем;
  • засоби інтерактивної співпраці викладача і студента;
  • можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією.

Для практичного втілення цих заходів студенти можуть використовувати месенджери: Skype, Viber, WhatsApp, Telegram, Zoom. Це спростить передачу завдань та допоможе підтримати зв’язок зі студентами, а студентам допоможе підтримати зв’язок як з керівником практики від кафедри, так і з керівником практики від підприємства.

За підсумками дистанційного проходження переддипломної практики, студенти повинні виконати всі завдання, оформити та дистанційно здати звіт з проходження переддипломної практики. Звіт з практики є результативною формою практики.

Отже, дистанційне проходження переддипломної практики покликане охопити весь спектр питань набуття навичок організаційно-управлінської, виконавчої, аналітичної та дослідницької роботи на підприємстві в сучасних умовах. А основними результатами дистанційного проходження практики стануть набуття студентами професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретних ситуацій, що виникають на підприємствах під час виконання ключових управлінських функцій.

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри маркетингу Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Маркетинг за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Маркетинг  складає 18 600 грн. на денній формі навчання  на рік, що значно нижче ніж у КПІ (30 600 грн. на рік) та НАУ (23 000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра маркетингу готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей, при цьому не просто маркетологів, як в класичних вузах, а найсучасніших ІТ – маркетологів, Інтернет-маркетологів.

Кафедрою укладено договори про співпрацю з провідними компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників: ТОВ «UDS CONSULTING» ; ТОВ «МЕДІАСАППОРТ»; ТОВ «СТРІЧКА НОВИН»; ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY»; ТОВ «ADPARTNER».  

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів (міжнародна компанія UDS CONSULTING, срібний партнер компанії Microsoft, у рамках дисципліни «CRM-системи в маркетингу»; Веб-студія «UpWay» у  рамках дисципліни «Електронний бізнес»; провідна рекламна агенція «ADPARTNER» у рамках дисципліни «Інтернет-маркетинг»  тощо), що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В сучасних компаніях велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2. На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі маркетингу створена сучасна навчально-матеріальна база. Лабораторія Digital-маркетингу та Google – аналітики функціонує на базі програмних комплексів та інструментів WordPress, Google forms, Google analytics, Google Trends, Google Tag Manager, Moqups, Asana, Wonderlist, Wonderlist, MS Dynamics CRM, CRM  Bitrix24, MS Power BI.  Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців.

Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри (ТОВ «UDS CONSULTING»; ТОВ «МЕДІАСАППОРТ»; ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY»; ТОВ «ADPARTNER») на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю МАРКЕТИНГ, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!
Читайте також

Про кафедру

Кафедра Маркетингу

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Маркетинг

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з маркетингу з пріоритетом Інтернет-маркетингу та широким застосуванням ІТ-технологій, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу, з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі. Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу та його інформаційно-аналітичного забезпечення, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.

Спеціалізація: Маркетинг

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з маркетингу з пріоритетом Інтернет-маркетингу та широким застосуванням ІТ-технологій, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу, з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі. Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу та його інформаційно-аналітичного забезпечення, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.

Переглядів: 2 489