Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

До уваги бакалаврів та магістрів навчально-наукового інституту захисту інформації!

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ, ЗОКРЕМА, ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 125 «КІБЕРБЕЗПЕКА»

З метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів, стимулювання творчого самовдосконалення та їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями, популяризації досягнень науки, МОН України проводить у 2019/20 н. р. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань, зокрема, зі спеціальності 125 «Кібербезпека».

Конкурс проводиться у два тури. І тур Конкурсу проводиться з 28 жовтня 2019 р. по 20 січня 2020 р. Конкурсна комісія з проведення І туру Конкурсу відбирає не більше трьох кращих наукових робіт студентів та надсилає їх до участі у ІІ турі Конкурсу до 15.02 2020 року*.  

Вимоги до наукових робіт

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів зі спеціальності 125 «Кібербезпека». Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних матеріалів з теми наукової роботи та одного наукового керівника.

Наукові роботи оформлюються:

  • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, параметри сторінки: лівий відступ 2,5 см, правий відступ 1,5 см, верхній та нижній відступи по 2 см;
  • наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
  • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами та наукових статей автора(за наявності) тощо; 
  • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
  • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Наукові роботи виконуються українською мовою і подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях/

Роботи подавати до 15 cічня 2020 року зав. кафедри ІКБ Гайдур Г. І.

*Після проведення підсумкової науково-практичної конференції, галузева конкурсна комісія підбиває підсумки ІІ туру Конкурсу та приймає рішення про визначення переможців Конкурсу та нагородження їх дипломами: І ступеня, ІІ ступеня, ІІІ ступеня.

Оцініть новину:
14

Читайте також

Ми шукаємо на профі, для якого це буде покликанням і який відповідально та якісно моніторитиме зовнішній сигнал каналів групи, готуватиме звіти та обр..
25 січня 2020 р. в Державному університеті телекомунікацій відбувся урочистий випуск здобувачів ступеня вищої освіти магістра денної форми навчання. Ц..
7 лютого 2020 року на лекцію з англійської мови Ю.М. Семенова до студентів першого курсу, які навчаються за спеціальністю 121-Інженерія програмного за..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Спеціалізація Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС) базується на розробці і впровадженні технологій із застосуванням передусім програмних та апаратно-програмних засобів.

Фахівці з БІКС - це еліта інформаційної та кібернетичної безпеки, які отримують теоретичні знання та практичні навички з програмування, розробки та управління базами даних, формування моделей захисту інформації та політик безпеки, технічного і криптографічного захисту інформації, побудови захищених цифрових TCP/IP мереж та обслуговування сертифікатів відкритих ключів, тестування систем захисту на проникнення, адміністрування захищених інформаційних та комунікаційних систем, проведення їх моніторингу та аудиту тощо.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Спеціалізація Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС) базується на розробці і впровадженні технологій із застосуванням передусім програмних та апаратно-програмних засобів.

Фахівці з БІКС - це еліта інформаційної та кібернетичної безпеки, які отримують теоретичні знання та практичні навички з програмування, розробки та управління базами даних, формування моделей захисту інформації та політик безпеки, технічного і криптографічного захисту інформації, побудови захищених цифрових TCP/IP мереж та обслуговування сертифікатів відкритих ключів, тестування систем захисту на проникнення, адміністрування захищених інформаційних та комунікаційних систем, проведення їх моніторингу та аудиту тощо.


Переглядів: 1 030
^