Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Втілення інноваційних рішень з кібербезпеки у навчальний процес за дисципліною “ЗАХИСТ ВІД ШКІДЛИВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ”

Сьогодні одним із головних завдань вищих навчальних закладів є підвищення ефективності процесу підготовки конкурентоспроможних випускників університету, майбутніх фахівців у своїй професійній діяльності. Вимоги роботодавців до випускників вузів, конкуренція на ринку праці сприяють пошуку якісно нових методів і засобів навчання, що підвищують ефективність освітнього процесу та його практичну спрямованість.

Так, в Навчально-науковому інституту захисту інформації на Кафедрі інформаційної та кібернетичної безпеки під керівництвом старшого викладача Хмелевського Р.М. вже другий рік поспіль за дисципліною “Захист від шкідливого програмного засобу” проводяться відкриті заняття з використанням методу аналізу конкретних ситуацій. В цьому році, наприклад, проводилось заняття  за темою: “Мультівендерна стратегія для захисту об’єктів інформаційної діяльності (ОІД), на прикладі антивірусного захисту ІТ інфраструктури підприємства”.

Студенти груп БСД-21, БСД-22, БСД-23, СЗД-21, СЗД-32 та УБД-21 проявили зацікавленість у вивченні дисципліни. Вони виконували роботи відповідно до компетентнісно-орієнтованих завдань. В їхніх завданнях розглянуто сучасні загрози, небезпечні Malware Software, новітні підходи щодо захисту від найбільш небезпечних програм. Під час навчання була зроблена спроба розглянути технології і комплексні антивірусні рішення на рівнях захисту КС різними Antivirus ядрами та було акцентовано увагу студентів на сучасних підходах і методах дослідження загроз Malware analysis у напрямі Computer Science в рамках освітньої програми ENGENSEC.

Застосування методів синектики та групової динаміки дозволило студентам прийняти активну участь в підготовці та проведенні заняття. Вони підготовили цікаві доповіді та презентації про сучасні корпоративні рішення щодо антивірусного захисту ОІД  за допомогою: Avast Business Antivirus, ESET Endpoint Security, ESET Endpoint Antivirus, McAfee Endpoint Security, Symantec Endpoint Protection та програмних продуктів інших відомих vendors.

  

Також студенти в цілому достатньо цікаво доповідали про сучасні системи антивірусного захисту та методи їх застосування, приймали активну участь в обговореннях та рекомендаціях до виступів своїх колег, робили спробу застосовувати отримані знання та приймати кваліфікаційне рішення за майбутньою професією. За що їм особлива подяка.

Активізація пізнавальної діяльності студентів в інноваційних технологіях навчання виступає як прогресивна ідея, яка виходить від самого студента, який прагне до поглиблення своїх знань, розвитку умінь і навичок, виходячи з його вікових особливостей, інтересу, позитивних мотивів навчання, прагнення до пошуку ефективних рішень в галузі захисту інформації.

Методи групової динаміки в сучасних умовах можуть найбільшою мірою відповідати запитам і очікуванням бакалаврів другого курсу та створюють умови для розповсюдження наявного досвіду а також транслювання нових компетенцій на фахову сферу діяльності студентів.


Фотографії

Оцініть новину:
28

Читайте також

У першому семестрі 2019-2020 навчального року студенти 2-го курсу вивчали навчальну дисципліну «Конвергентна мережна інфраструктура», вивч..
26 грудня 2019 року Державний університет телекомунікацій отримав патенти на винаходи: «Формувач сигналів апроксимації різнополярних півхвил..
ДВНЗ «Київський електромеханічний коледж» та Державний університет телекомунікацій 01 лютого 2018 року уклали договір про співробітництво ..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Спеціалізація Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС) базується на розробці і впровадженні технологій із застосуванням передусім програмних та апаратно-програмних засобів.

Фахівці з БІКС - це еліта інформаційної та кібернетичної безпеки, які отримують теоретичні знання та практичні навички з програмування, розробки та управління базами даних, формування моделей захисту інформації та політик безпеки, технічного і криптографічного захисту інформації, побудови захищених цифрових TCP/IP мереж та обслуговування сертифікатів відкритих ключів, тестування систем захисту на проникнення, адміністрування захищених інформаційних та комунікаційних систем, проведення їх моніторингу та аудиту тощо.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Спеціалізація Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС) базується на розробці і впровадженні технологій із застосуванням передусім програмних та апаратно-програмних засобів.

Фахівці з БІКС - це еліта інформаційної та кібернетичної безпеки, які отримують теоретичні знання та практичні навички з програмування, розробки та управління базами даних, формування моделей захисту інформації та політик безпеки, технічного і криптографічного захисту інформації, побудови захищених цифрових TCP/IP мереж та обслуговування сертифікатів відкритих ключів, тестування систем захисту на проникнення, адміністрування захищених інформаційних та комунікаційних систем, проведення їх моніторингу та аудиту тощо.


Переглядів: 391
^